Kristaus keliai

+

Jėzus Kristus, mūsų dvasinis gyvenimas ir pasaulis:
Jėzaus Kristaus keliai, jo indėlis žmogiškosios sąmonės, žemės ir žmonijos pokyčiams:  nepriklausomas informacinis puslapis, kuriame pateikiami nauji požiūriai iš daugelio žinių ir tyrinėjimų sričių bei praktiniai patarimai asmeniniam tobulėjimui.

Lietuvių kalba

.

Šis išsamus tinklalapis internete yra nemokamas bei pateikta spausdinti tinkama jo versija.

Pagrindinis tekstas, 1 dalis – keliaujant per evangelijaskeliaujant per evangelijas

Pagrindinis tekstas, 2 dalis – keliaujant per Apreiškim; Pagrindinis tekstas, paskutinis skyrius ir lentelė: „Krikščioniškas požiūris“

3 dalis – Kitos temos, gyvenimo klausimai...

4 dalis – Senasis Testamentas, kitos religijos: islamas, budizmas, induizmas, natūraliosios religijos.

Religija kaip žmogaus ryšio su Dievu atkūrimas – apie kelius su Jėzumi.

Naujinių yra ir senesniuose puslapiuose.

 -

Kiti straipsniai:

PDF versija, tinkama studijuoti neprisijungus prie tinklo ir išsispausdinti, 918 kB, apie 107 psl.;
Word versija

Pagalba savikontrolei, dirbant su pagrindiniais Kristaus kelių tekstais

.

Čia – pradžios puslapis  http://www.ways-of-christ.com/lt 

Kitos kalbos:   English  ,  Deutsch  ,  Latviešu valoda  ,  Eesti keel  , Español  ,  Português  ,  Français  ,  Italiano  ,  Dansk  ,  Svenska  ,  Nederlands  ,  Polski  ,  Ceský  ,  Slovenský  ,  Slovenski jezik  ,  Hrvatski jezik  ,  Limba româna  ,   Suomi  ,  Magyarul
Sutrumpintos versijos:   Íslenska  ,  shqip  ,  türkçe  , 
... kitos kalbos

 

Minėtąjį pagrindinį tekstą sudaro šie skyriai: 1 dalyje: Įžanga – teksto tikslas ir taikymas bei metodiniai patarimai, įskaitant meditaciją; Šie puslapiai ir teologinės mokyklos; „Pradžioje buvo žodis (graik. logos) ... ir žodis tapo kūnu“; Jėzus iš Nazareto: jo gimimas, papildomas puslapis apie krikščionišką atgimimą; Ar Jėzaus jaunystės metai kuo nors svarbūs? Ginčo dėl „dviejų berniukų Jėzų“ komentaras; Jono Krikštytojo krikštas Jordano upėje ir papildomas puslapis su šių dienų krikšto aiškinimais; Tyla dykumoje; Pagundymai; Vestuvės Kanoje (požiūriai į seksualumą, gailestį, užuojautą ir meilę); „Šventas įtūžis“ (ir požiūriai į emocijas); Kalno pamokslas (ir požiūriai į protą); Kristaus atsimainymas ant Taboro kalno; „Stebuklingų darbų“ klausimas; Lozoriaus prikėlimas iš mirusių; „Avys“; „Kojas plaunantis“ Kristus; Jėzų patepanti Marija iš Betanijos – svarbus krikščioniško dvasingumo aspektas; Paskutinė vakarienė, suėmimas ir nuplakimas; Erškėčių vainikas ir paskutinės kalbos; Nukryžiavimas ir laidotuvės (ir krikščioniškojo misticizmo požiūris); Tuščias kapas, „nusileidimas į pragarą“ ir „žengimas į rojų“; Prisikėlimas; Kristaus „žengimas į dangų“; Sekminių savaitė įvykis (Sekminės); Nuoroda į Jėzaus paveikslą. 2 dalyje: Apreiškimas Jonui; Kaip elgtis su pranašystėmis; Apie Apreiškimo Jonui turinį; Septynios bažnyčios bei papildomas puslapis apie šių dienų bažnyčias, jų skirtumus ir ekumeninio bendravimo būdus; „Septyni antspaudai“, „Septyni trimitai“, „Septyni griaustiniai“ ir du pranašai; Moteris ir slibinas; „Žvėris iš jūros su septyniomis galvomis“; „Žvėris iš žemės su dviem ragais“; „Septyni pykčio dubenys ir Babilono galas"... Antrasis Kristaus atėjimas; (Tikrasis) „taikos tūkstantmetis“; Naujasis dangus, naujoji žemė ir „Naujoji Jeruzalė“; Paskutinis skyrius: krikščioniškas požiūris; Lentelė: Krikščioniškas požiūris: pasaulyje, bet ne iš pasaulio; Nuorodą į vaizdo kokybę, spausdintą versiją vokiečių kalba ir autorines teises; El. laiško forma. 3 dalyje: Malda už taiką, gyvenimą ir žemę; Etinių vertybių pagrindai; Dar vienas šiuolaikinių „Jėzaus demaskavimo istorijų“ pataisymas; Gamtos mokslai ir tikėjimas Dievu; Jėzus Kristus ir mityba; Jėzus Kristus ir išgydymai – net šiandien; Palaiminimai; Skundimasis kaip galima krikščioniškos praktikos dalis; Krikščionio kelias – suprasti kasdienybę; Krikščioniški požiūriai į ekonominius ir socialinius klausimus; Krikščioniški požiūriai į visuomenę ir politiką; Religija ir filosofija: Habermaso kalbos komentaras; Ekologija; Negimę kūdikiai. 4 dalyje: Krikščioniški požiūriai ir Senasis Testamentas, žydų religija; Jėzus ir islamas; Zaratustros religija (parsizmas) ir Jėzus Kristus; Jėzus Kristus ir budizmas; Jėzus Kristus ir induizmas; Bendras požiūris į natūraliąsias religijas...

Leidimo duomenys:  autorinės teisės, el. pašto adresas

Privatumo politika


Biblija