Kristaus keliai

Pagalba
savikontrolei, dirbant su pagrindiniais „Kristaus kelių" tekstais

- savo viduje - ir pritaikant gyvenime.

Bendrai:

Ar perskaičiau „Įvadą apie šio teksto prasmę ir naudojimą“? (Jei ne: perskaitykite dabar, ypač jei kyla daug bendro pobūdžio neaiškumų.)

Ar šio komentaro skyrius lig šiol nagrinėjau eilės tvarka? (Jei ne, ypač jei turite rimtų ketinimų patraukti Jėzaus sekimo keliu, pasistenkite išsinagrinėti ir ankstesnius skyrius.)

Jeigu aš nežinau atitinkamų Biblijos skyrių, ar pasivarginau juos perskaityti?

Ar mano studijos atvedė mane iki čia be visgi tokio kankinančio jausmo, kad aš per kurią nors ankstesnę vietą praėjau, jos pakankamai nesupratęs? (Priešingu atveju skirdami pakankamai laiko ir, kiek įmanoma, be išankstinio nusistatymo dar kartą peržiūrėkite atitinkamą vietą.)

Ar tam, kad giliau suvokčiau, išgyvenčiau ir išnagrinėčiau, perskaičiau puslapį „Metodiniai nurodymai, krikščioniška meditacija…“ ir, kiek įmanoma, stengiaus tai panaudoti?

Ar aš žinau savo dabartinius gebėjimus, charakterio savybes, gyvenimo įpročius? (Jei ne, pagalvokite apie tai, ir kaupkite užrašus).
Jei taip: ar sąryšyje su tuo, ką aš kaip tik dabar studijuoju, yra tokia
savybė, dėl kurios pagerinimo man reikėtų būtinai melstis ir dėl ko aš norėčiau stengtis
?

Ar aš pagalvojau apie tai, kaip galėčiau pritaikyti savo naujausius suvokimus gyvenime?

Ar aš jau leidžiu vadovauti savo sąžinei?

Ar aš stengiausi arba gal jau pasiekiau, kad mano keliu mane per Jėzų Kristų vestų tiesiogiai Dievas?

Kur tokiu atveju aš esu savo santykyje su Dievu?

 

Į pradžios puslapį
http://www.ways-of-christ.com/lt

Kitos temos ir pagrindinis tekstas
Jėzaus Kristaus keliai, jo indėlis į žmogaus sąmonę ir žmonijos bei pasaulio permainas: nepriklausomas rašinys, paremtas įvairių sričių tyrimais ir patirtimi, su praktiniais asmeninio tobulėjimo patarimais.