utf-8

Jėzaus Kristaus keliai

http://www.ways-of-christ.com/lt/ 

Privatumo politika

Mes džiaugiamės, kad domitės mūsų svetaine. Toliau paaiškinsime, ar ir kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis.

1. Kokiu tikslu ir kokiu teisiniu pagrindu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes naudojame išskirtinai tik korespondencijai su Jumis. Teisinis to pagrindas yra ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 str. 1 d. f pnkt.
Šis interneto projektas yra nekomercinis, todėl jame nėra klientų duomenų bazės, o taip pat ir prekybos arba mokėjimo puslapių. Taip pat asmens duomenų mes nenaudojame reklamos, rinkos ir nuomonių tyrimų sumetimais.

2. Kokios rūšies asmens duomenis mes naudojame?

Mes naudojame tik tokius duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate patys. Tai, be Jūsų asmenvardžio, el. pašto adreso ir kalbos, priklausomai nuo el. laiško turinio, gali būti ir informacija apie Jūsų religinį pasaulėvaizdį.

3. Iš kokių šaltinių gaunami asmens duomenys, jeigu mes jų nesužinome iš Jūsų?

Mes naudojame išskirtinai tik tokius duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate patys.

4. Kokios yra duomenų gavėjų kategorijos?

Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims mes neperduodame.

5. Ar numatomas perdavimas į kitą šalį?

Ne, perdavimas į kitą šalį nenumatomas.

6. Kiek laiko saugojami jūsų duomenys?

Mes saugome Jūsų asmens duomenis (el. laiškus) tol, kol jie mums reikalingi, pavyzdžiui, tam, kad galėtumėme Jums atsakyti arba kol nagrinėjame atitinkamas temas, išskyrus, jei Jūs pareikalausite juos pašalinti anksčiau.

7. Kontaktinis už duomenų apsaugą atsakingas asmuo

Į mūsų kontaktinį už duomenų apsaugą atsakingą asmenį kreipkitės, naudodami mūsų saugų el. pašto formuliarą. Jūs bet kuriuo metu galite paprašyti suteikti Jums informacijos apie savo korespondenciją, ją pataisyti arba pareikalauti pašalinti. [Tam mums reikalingas Jūsų tuo metu nurodytas el. pašto adresas bei asmenvardis ir, jei įmanoma, taip pat ir apytikrė data.]

8. Ar naudojant internetą renkami kreipties duomenys?

Mūsų interneto paslaugų teikėjas („Host provider") kaip įprasta standartiškai interneto saugumo sumetimais ir statistiniams tikslams savo ar mūsų teisėtų interesų pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 6 str. 1 d. f pnkt.) renka duomenis apie kiekvieną kreiptį į serverį (sekimas žurnalo failams sudaryti). Kreipties duomenis sudaro iškviestos svetainės failo pavadinimas, prietaiso tipas, naudotojo operacinė sistema, naršyklės tipas ir versija, data ir laikas, [perduotas duomenų skaičius, pranešimas apie sėkmingą prisijungimą,] anonimizuotas IP adresas. Žurnalo failai saugumo sumetimais bei klaidų paieškai laikomi įrašyti ne ilgiau kaip 21 dieną, o po to pašalinami. Kitoks jų naudojimas (pavyzdžiui, įrodymams apsaugoti) galimas tik, jei atsitiktų su saugumu susijusių įvykių (pavyzdžiui, programišių atakų, nukreiptų į svetainę).

9. Ar ši svetainė naudoja slapukus?

Mūsų svetainė slapukų ar kitokių šnipinėjimo programų į Jūsų kompiuterį nesiunčia ir mes Jūsų internete nesekame. Mes nesudarinėjame asmeninių profilių.

Kompiuterinė sauga: 

Šioje svetainėje naudojama tik html ir kai kurie CSS šrifto formatavimo duomenys. Joje sąmoningai vengiama tokių elementų kaip „Java", „Javascript" arba aktyviųjų valdymo elementų, kuriuos daug kas savo nuostatose yra išaktyvinę. Tik paieškos puslapiui reikalingas „Javascript" („Active Scripting"). 

Kadangi mūsų puslapiai yra tik informaciniai (mes neturime jokių pirkimo-pardavimo arba mokėjimų puslapių), tokiems tekstiniams puslapiams kodavimas („https") lig šiol buvo nereikalingas. Tai praktiškai tik sulėtintų puslapio užsikrovimo greitį. Be to, https puslapių dažnai nepalaiko kai kurios senesnės naršyklės. Pastaruoju metu mes siūlome kontaktinius formuliarus, apsaugotus https. Ateityje https kodavimu mes planuojame apsaugoti ir daugiau puslapių.

Techninės nuorodos
apie svetainės pritaikymą neįgaliesiems internete („Accessibility", English). 

Į pradžios puslapį