utf-8

Jėzaus Kristaus keliai

http://www.ways-of-christ.com/lt/ 

Leidimo duomenys:  autorinės teisės

Jūs galite spausdinti ir nekeisdami turinio platinti šiuose interneto tinklapiuose pateikiamų tekstų kopijas; autorinės teisės lieka mums.

Sukurtas 1991-2022 m., pirmą kartą paskelbtas internete 2001 01 31, tai (data) versija (lietuvių kalba), su vėlesniais pakeitimais.
Visas pagrindinis tekstas bei dauguma papildomų puslapių pateikiami ir PDF formatu (apie 107 psl., ... kB), kuriems atverti reikalinga nemokama programa Acrobat Reader. 
Šio tinklalapio tekstas gali būti naujesnės versijos už PDF ir DOC failus.106 psl.;

© Autorius: Projektas Kristaus Keliai (Christuswege / Ways of Christ ™).

Šios interneto versijos leidėjas – Helmutas Ziegleris.

Tinklalapis „Kristaus keliai" – studijų ir tyrimų projektas. Tinklalapyje „Kristaus keliai“ išsakomas ekumeninis požiūris ir stiprinami taikūs religijų tarpusavio santykiai ir gilesnis supratimas. Tikėjimo esmė išlieka, neveikiant dogmatiškai ar fundamentalistiškai. „Kristaus keliai“ – nuo bažnyčių ir kitų organizacijų nepriklausomas projektas, tačiau jis nėra nukreiptas prieš jokią bažnyčią. „Kristaus keliai" nevykdo misionieriškos veiklos ir nesiekia pritraukti narių bei nesiekia pelno ar politinės įtakos.

Veiklos sfera – visos krikščioniškos temos ir dialogas tarp religijų. Pagrindinė sritis – gilus dažnai apleistų dvasinių krikščionybės pusių aprašymas. Tačiau šioje visapusiškoje apžvalgoje vienodai svarbiais laikomi ir kiti krikščionybės aspektai, susiję su socialiniais klausimais (Žr. pagrindinio teksto įvadą ir metodinius nurodymus.)

Vertimai į kitas kalbas, išskyrus anglų ir vokiečių, ne visada tikrinami.
Teksto vertimas nereiškia, jog norėta pakomentuoti esamą situaciją tam tikrose šalyse.

„Kristaus keliuose" minimi kiti tinklalapiai ir knygos, tačiau jų turiniui nėra automatiškai pritariama.

Rašykite el. laišką „Kristaus keliams": ways-of-christ.com  (Jei įmanoma, prašome rašyti anglų arba vokiečių kalba.)

Pagrindinio teksto spausdinta versija yra tik vokiečių kalba – žr. nuorodą vokiečių k. Šios spausdintos brošiūros autorinės teisės priklauso leidėjui O.Boehm.

Į pradžios puslapį  (windows-1257 baltic)