Krisztusutak

+

Jézus, lelkiség és a föld:
Jézus Krisztus utai, az ő hozzájárulásai az emberi tudatossághoz, valamint az emberiség és a föld megváltozásához:
 
független info-oldal, új szempontokkal a tapasztalat és kutatás számos területéről, gyakorlati tanácsokkal a személyes fejlődéshez.

Magyarul.

  Ez az átfogó írás szabadon elérhető itt az interneten és ki is nyomtatható.

.

Most már szinte minden szöveg magyarul is olvasható.

Az 1a részről: 25 fejezet az Evangéliumokban foglalt lépésekről: 1.-15. Jézus születése ... Lázár feltámasztása)

Az 1b részről: Evangéliumok: (16.-25.: „Lábmosás"..., Keresztrefeszítés, feltámadás..., pünkösdi esemény)

2. rész: 12 fejezet János jelenéseiről - & „A keresztény" zárófejezet a hozzá tartozó táblával.

3. rész: további témák, többek között etika, természettudomány, gyógyítás, ima, ...

4. rész: Ószövetség, Jézus és az Iszlám, Zarathustra, Buddhizmus, Hinduizmus.

A vallás, mint "Visszacsatolás" az ember és Isten között - Jézussal való utakon.

A régebbi oldalakon is találhatók frissítések.

 -

A „Krisztusutak" szerkesztett, letölthető, nyomtatható változata, 1. PDF-fájl - 787 kB, 118 oldal;  ( "Acrobat Reader" 5/6 ...).
1. Word.DOC-fájl

Ez itt a honlap  http://www.ways-of-christ.com/hu

Más nyelveken**:  Slovenský  , Ceský  ,  English: http://www.ways-of-christ.net  - gyakran frissítvedeutsch - folyamatosan frissítve Español  ,  Português  ,  Français  , ,  Polski  ,  Limba româna  ,  Hrvatski  ,  ...

 

*) A részletesebb szöveg néhány egyéb nyelven a következőket tartalmazza: Főszöveg 1.része: bevezetés ezen szöveg értelmébe és használatába, módszertani utalásokkal a meditációhoz, többek között: "Kezdetben volt az Ige", "És az Ige testté lett..."; a Názáreti Jézus: születése; extraoldallal a keresztény értelemben vett újjászületésről; található-e említésre méltó Jézus ifjú éveiben?; széljegyzet a "Két Jézus - fiú" - vitához; a Jordánban való megkeresztelésről Keresztelő János által; extraoldal: megjegyzések a jelenkori keresztségről; a csend a pusztában; a kísértések; a Kánai Menyegző; (keresztény szempontok a szexualitásról, szimpátiáról, beleérzésről és szerelemről); a "Szent buzgóság" (és szempontok az emócióról); a Hegyi-beszéd (szempontokkal az értelemről); Krisztus megdicsőülése a Tábor hegyén; a "Csodatételek" kérdése; Lázár föltámasztása; "A bárányok"; Krisztus és a lábmosás; a megkenetés Bethániában (a keresztény spiritualitás fontos szempontjai); az Utolsó Vacsora, a foglyul ejtés és megkorbácsolás; a töviskoronázás és búcsúbeszédek; keresztrefeszítés és sírbatétel, utalásokkal a keresztény misztikából; az üres sír kérdése, a "Pokolraszállás", a "Paradicsomba való felmenetel"; a feltámadás; a mennybemenetel, felemelkedés; a pünkösdi történés; egy Jézuskép. Főszöveg 2.része: János kinyilatkoztatása; a próféciák kezelése; János Mennyei Jelenéseinek tartalmáról: a hét templom - extraoldal a mai egyházakról és teológiai irányzatokról, valamint az ökuménéről; a hét pecsét; a hét harsona; "A hét mennydörgés" és a két próféta; az asszony és a sárkány; a hétfejű tengeri szörny; A kétszarvú állat a földből; "Az utolsó hét szenvedés és Babilon végnapjai" ... Krisztus visszajövetele; Az (igazi) "1 000 éves békebirodalom"; "Az új ég, új föld és új Jeruzsálem"; zárófejezet: a keresztényi; táblázat: keresztény magatartás - "A világban, de nem a világtól távol", "Harmadik út"; utalás az ábrázolás minőségére, nyomtatott változat és jogok; E-mail - formula. 3. További témák: Imádság a békéért, az életért és a földért; Az etikai értékek alapjai; Kiegészítés: egy rövid helyesbítés a modern „mindent Jézusról, leleplező történetekhez”; Természettudomány és istenhit; Jézus és a táplálkozási kérdések; Jézus Krisztus és a gyógyítás - ma is; A keresztény áldásról; A panasz, mint a keresztény gyakorlat lehetséges része; Keresztény út az élet eseményeinek feldolgozásához; Keresztény szempontok a gazdaságról és a szociális kérdésekről; Keresztény szempontok a társadalomról és a politikáról; Kereszténység és filozófia - kommentár Habermas „Hit és tudomány" beszédéhez; Keresztény szempontok az ökológiai kérdésekről; A meg nem született élet; inspiráció és az egyházak; az egyháztörténet teológiáiról; ... 4. Az Ószövetség, a zsidó vallás és Jézus Krisztus; Zarathusztra; Jézus Krisztus és az Iszlám; Jézus Krisztus és a Buddhizmus; Jézus Krisztus és a Hinduizmus; Általános szempontok a természeti vallásokról; ...

Impresszum, Copyright, e-mail

Adatvédelmi nyilatkozat


Biblia