utf-8

Krisztusutak

http://www.ways-of-christ.com/hu/

Impresszum, Copyright

Ezek az oldalak kinyomtathatók és a másolatok tartalmilag változatlanul tovább adhatók; a szerzői jogot fenntartjuk.

Készült 1991-2023-ben; Az interneten először nyilvánosságra hozva 2001.01.30-án; Ez egy új, magyar nyelvű rövid összefoglalás 2003.01.08 -éről, későbbi javításokkal. A „Krisztusutak" szerkesztett, letölthető, nyomtatható változata, 1. PDF-fájl - ... kB, 118 oldal.

© Szerző: "Krisztusutak" projekt (Christuswege/ Ways of Christ™).

Internet: Helmut Ziegler.

A „Krisztusutak" Internet oldal egy kutatási és információs projekt. Irányultsága ökumenikus, független az egyházaktól, felekezetektől és vallási közösségektől, de nem is irányul azok ellen. A hit lényege megmarad anélkül, hogy alapvetően dogmatikusan járnánk el. Nem végez missziót és nem toboroz tagokat. Nem törekszik nyereség elérésére vagy politikai befolyás megszerzésére.

Munkája kiterjed az összes Kereszténységgel kapcsolatos témára, valamint a más egyházakkal folytatott, felekezetközi párbeszédre. Egyik súlypontja, a Kereszténység részben elhanyagolt lelki vonatkozásainak mélyreható leírása. A Kereszténység, szociális kérdésekkel foglalkozó, más vonatkozásait, eltérő nézőpontból, ugyanolyan fontosnak tartja. (L. a Fő szöveg bevezetőjét és a Metodikus utalásokat.)

A web-oldalak a mértékadóak; a PDF állományokban nincsen az összes kisebb változás átvezetve.

A különféle nyelvekre történt fordítás nem jelenti automatikusan azt, hogy állást foglalunk az adott ország helyzetével kapcsolatban.

Más web-oldalak vagy könyvek említése nem jelenti azt, hogy azok tartalmával a „Krisztusutak" mindenben egyetértene.

E-mail: ways-of-christ.com  (Kérjük, lehetőleg angolul vagy németül írjon.)

Az angoltól és némettől eltérő nyelveken készült fordítások nincsenek mindig ellenőrizve.

 Német nyelven nyomtatott kiadás rendelhető a Boehm; "Bewusst"-nál: Im Dorfe 21F, D-24146 Kiel, 3,50 EURO árért; A nyomtatvány kiadója, és a Copyright tulajdonosa: O.Boehm. Megjelent 2001 júliusban.

 honlap (Homepage) (windows-1250)