Kristuse teed

+

Jeesus Kristus, meie spirituaalne elu ja maailm:
Jeesus Kristuse Teed, tema panus inimeste teadlikkusse ning inimkonna ja maa muutustesse: sõltumatu Info-lehekülg, koos uute seisukohtadega paljude alade teadusuuringute ja kogemuste suhtes; koos praktiliste näpunäidetega isiklikuks arenguks.

 

.

 Käesolev avalik veebileht on internetis vabalt kättesaadav ja välja trükitav. 
Nüüd on kõik tekstid eestikeelsena kättesaadavad:

Põhiteksti 1. osa – sammud Evangeeliumides

Põhiteksti 2. osa – sammud Johannese Ilmutuseraamatus

Põhitekst – viimane peatükk ning tabel „Kristlik suhtumine...".

Osa 3: Muud teemad; küsimus elu…

Osa 4: Vana Testament; muud religioonid: Islam, budism, hinduism, loodususundid

Religioon kui inimese taasühinemine Jumalaga – teekonnal koos Jeesusega.

Ka vanemad leheküljed sisaldavad uuendusi.

-

Muud kaastööd:

PDF-versioon off-line analüüsiks ja trükkimiseks (705 kB, ligikaudu 112 lehekülge); ;
Word’i-versioon.

 Kaeblemine kui võimalik osa kristlikust praktikast.

Abi enesekontrolliks tööga Kristuse teed põhitekstidega

 

See on kodulehekülg http://www.ways-of-christ.com/et

Muud keeled:   inglise – jooksvalt aktuaalne;  saksa – jooksvalt aktuaalne;   ;   Latviešu valoda  ;   Lietuvių kalba  ;  suomi  ;  Español  ,  Português  ,  Français  ,  Italiano  ,  Dansk  ,  Svenska  ,  Nederlands  ,  Polski  ,  Ceský  ,  Slovenský  ,  Slovenski jezik  ,  Hrvatski jezik  ,  Limba româna  ;  Lühiversioonid:   Íslenska  ,  türkçe  ,  teised keeled.

 

Eelpoolmainitud põhitekst sisaldab järgmisi peatükke: 1. osas: Sissejuhatus koos käesoleva teskti eesmärgi ja kasutusega, koos metoodiliste juhistega, kaasa arvatud meditatsioon; Need leheküljed ning teoloogilised koolikonnad; "Alguses oli sõna (kreeka keeles: logos) …ja sõna sai lihaks"; Jeesus Naatsaretist: tema sünd; koos täiendava leheküljega, mis käsitleb kristlikku taassündi; Kas Jeesuse noorusaastatel leidis aset olulisi sündmusi?; Kõrvalmärkus ammuse vaidluse asjus „kaks Jeesus-last"; tema ristimine Jordani jões Ristija Johannese poolt; koos täiendava leheküljega, mis käsitleb tänapäevast baptismi; vaikus kõrbes; kiusatused; Kaana pulm; (Seisukohad seksuaalsuse, sümpaatia, empaatia ja armastuse suhtes); "püha innukus" (ja seisukohad emotsioonide suhtes); Mäejutlus ja seisukohad meele suhtes); Kristuse muutmine Tabori mäel; küsimus "imetegudest" Laatsaruse surnust äratamine; "Lambad"; Kristuse "jalgade pesemine"; ja Betaania Maria Jeesust salvimas - oluline punkt kristlikus spirituaalsuses; Püha Õhtusöömaaeg, vangistamine ja piitsutamine; kroonimine kibuvitsakrooniga ja viimased kõned; ristilöömine ja matused (koos seisukohtadega kristliku müstitsismi suhtes); Tühja haua küsimus, "laskumine põrgusse" ja "paradiisi tõusmine"; kristuse Ülestõusmine; "Taevaminemine"; Nelipühi sündmused (Pentecost); viited Jeesuse kujutisele; 2. osas: Johannese Ilmutus; Kuidas käsitleda ettekuulutusi; Johannese Ilmutusteraamatu sisu suhtes: Seitse kirikut; koos täiendava leheküljega tänapäeva kirikute kohta, nende erinevustest ja nende tee oikumeeniani; "seitse pitserit"; "seitse trompetit"; "seitse tormi" ja kaks prohvetit; Naine ja lohe; "seitsme peaga loom" merelt; "Kahe sarvega metsaline" maast; "Seitse viha anumat ja Baabüloni lõpp" ... "Kristuse teise tulemisega"; (tegelik) "1000-aastane rahuriik"; Uus taevas, uus maa ja „uus Jeruusalem: lõpp-peatükk: kristlik suhtumine; Tabel: Kristlik suhtumine: ilmas, kuid mitte ilmalik; viited kujutise kvaliteedile, trükitud versioon saksa keeles, autoriõigused; E-maili vorm. 3. osas: Muud teemad: Palve rahu eest..; Eetiliste väärtuste põhialused; Moodsate kommertslugude "Kogu tõde Jeesusest – paljastused" korrigeerimine; Loodusteadused ja usk Jumalasse; Jeesus Kristus ja inimese toitmine; Jeesus Kristus ja tervendamine – ka tänapäeval; Õnnistused; Kaeblemine kui võimalik osa kristlikust praktikast; Kristlik tee – igapäevaelu digestioon; Kristlikud seisukohad majanduslikes ja sotsiaalsetes küsimustes; Kristlikud seisukohad ühiskonna ja poliitika suhtes; Religioon ja filosoofia: kommentaarid Habermas’i kõne suhtes...; Kristlikud seisukohad ökoloogilistes küsimustes; Sündimata inimelu; ... 4. osas: kristlikud seiskohad ja Vana Testament, juudi religioon; "Jeesus ja Islam"; Zarathustra religioon (Parsism) ja Jeesus Kristus; "Jeesus Kristus ja budism"; "Jeesus Kristus ja hinduism"; üldised seisukohad loodusreligioonide suhtes…

Trükiandmed:  autoriõigused, e-mail

Isikuandmete kaitse eeskiri