Kristuse teed

Abi
enesekontrolliks tööga "Kristuse teed" põhitekstidega

- iseenda sisemuses - ja ülevõtmisel ellu.

Üldine:

Kas ma lugesin peatükki "Sissejuhatus: teksti eesmärk ja kasutamine"? (Kui ei: eriti paljude üldiste ebaselguste korral soovitame nimetatud peatüki lugemist.)

Kas ma analüüsisin selle kommentaari peatükke seni järjekorras? (Kui ei, soovitame tõsiste Jeesuse jäljendamise kavatsuste korral võimalikult ka eelnevate peatükkide läbitöötamist.)

Kas ma analüüsisin kuni siiani veel ilma piinava tundeta, et läbisin varasema koha ilma seda piisavalt mõistmata? (Vastasel korral vaadelda vastavat kohta veel kord rahulikult ja võimalikult ilma eelarvamusteta.)

Kas ma lugesin sügavamaks mõistmiseks, kogemiseks ja läbitöötamiseks läbi lehekülje "Metoodilised nõuanded, kristlik meditatsioon..." , ning püüdsin seda võimaluse korral kasutada?

Kas mul on ülevaade oma praegustest võimetest, iseloomuomadustest, eluharjumustest? (Kui ei, siis mõelda selle üle järele ning kirjutada üles.)
Kui ja: kas on värskelt õpitu seas mingi omadus, mille parandamise eest tahaksin tingimata palvetada ja mille nimel tahaksin vaeva näha?

Kas ma mõtlesin selle peale, kasutada oma hiljutisi järeldusi elus

Kas ma lasen ennast juba oma südametunnistusel suunata

Kas ma olen püüelnud või saavutanud seda, et lasen ennast oma teel juhtida vahetult läbi Jeesuse Jumala poolt?

Kus seisan ma siis oma suhtes Jumalaga?

Kodulehele
Edasised teemad ja põhitekst.

Jeesuse Kristuse teed, Tema panus inimese teadvusse ja inimkonna ning maailma muutmisse:
  sõltumatu infolehekülg uue lähenemisnurga alt paljudes kogemuse ja uurimuse valdkondades; praktilised nõuanded isiklikuks arenguks.