Kristuse teed

 

Religioon1) kui inimese "taasühinemine" Jumalaga – Jeesus Kristuse teedel

1) Sõna "religioon" pärineb ladina keelest re-ligio = taasühinemine Jumalaga, kes vormub meis meie "kesta" järgi. Midagi sarnast toimub ka suuremates mõõtmetes, sarnaselt hologrammile. 

Inimese elu sügavamate probleemide tunnustamine

Niisiis peale keha ravitsemise oleks Jeesuse esimene küsimus: "Kas Sa soovid terveks saada?" (Johannes 5,6); või Kas Sa oled teadlik nendest puudustest, mida peaksid veel kõrvaldama, kui Sa soovid Jumalale lähemale jõuda? Igapäevase elu lihtsate juhtumiste reas võib märgata keskset suundumust, mida tavaliselt ei seostata religiooniga. Sirguv laps omandab uusi oskusi; siiski jäävad mõned algsed sündmuste intensiivse tunnetamise oskused tahaplaanile. Hiljem võib täiskasvanu püüda neid loomulikke oskusi värskendada. Sellisel puhul lisatud omadused säiluvad, kuid kivinenud olekud vabanevad või lõdvenevad. Meeltes ja elus ilmnevad lüngad, mis tulenevad intellektuaalse ja instinktiivse elu vahelisest kuristikust – mille vahel on "südames" vaid nõrk sillake – on jälle paremini ühendatud. On võimalik näidata, et nimetatud kuristikku võib pidada paradiisi-müüdi "hea ja kurja tundmise puu vilja söömise" üheks tähenduseks; ja et Jeesuse ütlus "Kui te ei pöördu ega saa kui lapsukesed, ei saa te mitte taevariiki" põhineb muutuste ja tagasi pöördumise võimaluste sügaval tunnetamisel - Matteus 18,1-3; Markus 10,15; Luukas 18, 17. See ei ole ainult laste sundimatuse küsimus, vaid puudutab ka arengu põhiprintsiipe, mille mustrid on "arhetüüpsed" 2) – omalaadne "inimese kasutusjuhendi" kadunud peatükk. See tee võib inimese tänapäevase intellektuaalse teadvuse piiratusest kaugele edasi viia.

2) "Arhetüüpsed" on C. G. Jung ja teiste süvapsühholoogide määratlus; inimeksitentsi põhimustrid, mida tunnetatakse erinevas vormis/erineval kujul, näiteks unenägudes. Aga „arheotüüpides" peitub suurel määral segiaetud ja segadusse viivat sisu. "Jumal" vana mehena ning "paradiisi" ja "põrgu" kirjeldused on sellised "kollektiivse mitteteadlikkuse" "arheotüüpsed" sümbolid. Mida see täpselt tähendab, seda Jung ei teadnud. Vähemalt selle teadvuse kihi tuum koos oma inimestesse süvendatud piltide ja ettekujutustega näib enam või vähem kõikidel inimestel olemas olevat. Seega pärineb selline oma laadi ürgmälu inimkonna väga varasest ajast – isegi veel enne tuntud aegu, nt "maagilise teadvuse" perioodi, nagu kirjeldatud peatükis "Teadvus, aju uurimine ja Vaba Tahe". See teadvuse kiht sisaldab endas ka selliseid – osalt näilisi – vastandlikkuseid, nagu seda töödeldakse meie leheküljel "Kristlik suhtumine ..., Kolmas tee". Lähemal vaatlusel ilmneb selle kihi Jumala pilt pigem Jumala väga problemaatilise karikatuurina. Seetõttu hoiatab ka näiteks Tiibeti surmaraamat (Bardo thödol), millele C.G. Jung kirjutas eessõna, juba elavaid, et nad ei reageeriks pärast surma selle kihi petlikele jumala- ja deemonikujudele. Sarnane kiri eksisteeris juba Vana-Egiptuses. Ka näiteks gnostikutel kristlikus keskkonnas oli kriitiline suhe selliste kujudega, nagu seda kogeti kindlasti nii meditatiivselt kui ka unes. Muinasjutud proovisid selle sümbolismiga kreatiivselt ringi käia, mis võib olla laste korral täiesti mõistlik. Täiskasvanud peavad aga proovima nendest sümbolitest – milledel on palju inimlikke jooni - välja tulla. Kunst on seejuures otsida Jumalat otse ning mitte lasta tal langeda valedesse Jumala mõistetesse.

See ei tähenda, et igaüks sellega kergesti omal jõul hakkama saaks. Jeesus pakub reaalset viisi ning jõudu ja õnnistust, et seda suuta. Kristlikud tõeotsijad, kristlikud müstikud ja kristlikud alkeemikud leidsid omaenese tee (suurema) täiuslikkuseni (võrreldes näiteks Matteus 5,48; Johannes 10,34;...). Paljudel teistel kristlastel on teadlikult või ebateadlikult samasuguseid kogemusi; pole oluline, kas nende otsingud olid suunatud sissepoole või rakendasid nad oma usku ühiskondliku elu aspektides, - või kombineerisid mõlemat – mida me kutsume "täielikuks kristluseks". Aastatuhandete jooksul on paljud kultuurid otsinud sellele sisemisele konfliktile lahendust; näiteks taoistlikud alkeemikud ja mõned jooga koolkonnad 3).

3) India mõiste Yoga tähendab sõna-sõnalt "ikkesse panema", märkides püüet ühineda algse ja ka igavesega. See ei tähenda, et sellistel muudel viisidel oleks saama eesmärk, mis kristlikul viisil.

"Jumalamehe" Jeesus Kristuse, "uue Aadama" ilmumine, on signaaliks, et sellest ajast alates võib inimolend uuesti omandada oma algseid varjatud omadusi; et on saabunud aeg üle vaadata oma eksikasvanud omadusi, mis vahepeal on muutunud ohtlikeks. Nagu maakera "õnnelik võimalus", esindas Jeesus mõlemaid, nii inimkonna ühenduslüli algse elu mõtte allika – Jumalaga - ja kõrgelt arenenud inimteadvusega. Tema ületas degeneratsiooni jõud. Vaatamata sellele, et ta erines kõigist inimestest, oli ta siiski inimolend, kelles see kehastus. Nii võivadki inimesed sedasama saavutada, eriti, kui selleks teadlikult pingutada. Kuid isegi nende jaoks, kes ei tea midagi ajaloolisest Jeesusest, võivad tema elul ja sealhulgas ka surnust ülestõusmisel olla oma mõju – nii nagu loomade puhul, kes oma suletud saarel midagi kiiremini ära õpivad, kui sama liiki loomad on seda mõnel teisel saarel juba õppinud, alludes sama ühtse jõuvälja mõjutustele, nagu R. Sheldrake on avastanud.

Algul on inimese sisemine suhe Kristuse ja Jumalaga võimalik ka ilma kirikuta; siiski on sobiva kristliku kogukonna toetus suureks abiks. Üksteisele vastu rääkivad teoloogiad, mis kirjeldavad Kristust olemuslikult ainult hingelise nõustaja või ühiskondliku reformaatorina, ei ole ammu enam ainsateks võimalusteks; kuid võivad pakkuda teatud juhiseid, eriti, kui üks teab rohkem, kui teine. Iga üksik isiksus võib ennast oma kodustes tingimustes otseselt Kristusele häälestada, kuid lõppude lõpuks on see ka turuplatsil võimalik. Eriti tuleks sellel eesmärgil tema Evangeeliumides esitatud omadusi silmas pidada. Kes on võimeline avanema Kristusele, kes surnust üles tõusis, suudab tunnetada Kristust ka praegusel ajahetkel tegutsevana. (Dokumentaalselt on tõestatud rea isikute surnust ülestõusmise fakt; tavaliselt teistsuguses vormis, kui Kristus). Te võite soovida "tema nimel palvetada", tajudes Kristust kui vanemat venda Issandas, kes hõlmab kõike. (vt. Johannes 15,16; Matteus 6, 7-15; Matteus 18,19-20). Näiteks:

Jumal, minu algus, minu tugi ja minu lootus!
Osaduses Jeesuse Kristusega * ma tänan Sind kõige selle eest, mis Sinult tuleb;
ja ma palun Sind, andesta mulle see kõik, mis juhtis mind Sinust eemale **;
selles vaikuses, palun lase mul saada loovaks Sinu Vaimus ***;
Võta mind oma teele

*) Kes tunneb vajadust,võib siia lisada ka Neitsi Maarja. Sellisel viisil saab koondada inimese mehelikud ja naiselikud omadused.
**) Lisaks võib toimida nii: vaadelge emotsiooni, mis tundub negatiivne, või midagi selle sarnast, nagu see juhtub (näiteks ärevus, viha ja raev, ükskõiksus ja ülbus, äärmised kahtlused või probleemid; isegi siis, kui see leiab aset ainult vaimus või sõnades, võrrelge Matteus 5,22). Teiseks, selle asemel, et selle üle mõtiskleda, tuleks viivu oodata, et paremini mõista, mis asi see on. Kolmandaks, anda probleem, millest meil on tekkinud selge arusaamine, palves Jumala kätte. (Peale selle on sarnaselt võimalik anda inimese kogu elu Jumala või Kristuse kätesse). Neljandaks, oodata rahulikult, kuni tunnete mõningast kergendust.
***) Vaikus laseb "toimunul settida" ja seega valmistab meid paremini ette probleemiga tegelemiseks või palveks. Seega toimub jälle väike avanemine uutele asjadele.

 

Eetika tähtsusest sellel teel

Üheks tasemeks teel on " Jumala armastamine", kes on kõigest üle, "ja armasta oma ligimest nagu iseennast" (Matteus 19,19). Iseenda armastamine võib samuti olla osa oma ülesande leidmise püüdlustest. Armastus võib inimese ühendada Kristusega, kuna see on tema peamisi omadusi, mis on kombineeritud tarkusega. Niisiis heade tegude tee koos selle mõjudega teeb kristliku tee lihtsaks. Jeesus tugines vanale eetilisele pinnale; kuna (tavaliselt) "mida külvad, seda lõikad" (Gal. 6,7); kuid ta rõhutas üksikisiku vastutuse tähtsust, mis asetseb kõrgemal välistest seadustest. Siin võib igaüks märgata, et meie sisemuses on miski, - tuntav näiteks teadvusena – mis moodustab harmoonilise ühenduse hingega ning mille parimaks näiteks on Kristuse enese elu. Seda sidet saab igaüks individuaalselt tunnetada nii oma südames kui hinges ja vaimus. Kasulik on Kristuse teadaolevaid omadusi eneses teadvustada nii tihti, kui võimalik; nii loome palju otsesema kontakti – isegi, kui selleks ajaks pole veel muid mõjutusi ilmnenud.

Sel viisil halastusega iseeneses arenev vägi võib ligi tõmmata universaalset tervistamise väge, mis pärineb "välisest" Kristusest ja Jumalast. Selle kogemine võib individuaalselt väga erinev olla; siiski võivad sellisel juhul nii mõju isikule kui kontekst olla väga intensiivsed. Need kogemused, mida varasemal ajal kogesid "müstikud" ja "pühakud", võivad meie "apokalüptilisel" ajal osaks langeda ka lihtsatele inimestele – kes võib-olla koheselt ei tunnetagi toimunu erakorralisust, mistõttu sellele tuleb siinkohal tähelepanu pöörata. Asjassepuutuvad isikud võivad seda transformeerivat väge tunnustada; vastasel juhul ründab see valusalt nende tõkkeid, kes pole seni piisavalt vastavaid omadusi harmooniliselt arendanud – nii et seda võidakse vastu võtta ka kui mingisugust "karistust".

Juhi mind, et ma ei kahjustaks teisi nende teel Sinu juurde *.
Juhi mind, et saaksin teisi vastavalt Sinu tahtele aidata.
Kaitse mind minu teel. **
Aita mul minna koos Sinu armastusega.

*) vaadake "Eetiliste väärtuste põhimõtted"
**) Siinkohal võib lisada teisigi.

 

Sarnane areng suuremas mastaabis alates eelajaloolise aja kultuuridest

Sarnaselt eelpool kirjeldatud lapse arengu etappidele läbivad kultuurid samasugused teadlikkuse astmed. Ühelt poolt viivad need uute omaduste välja kujunemisele (tahe, tunded ja mõtted on vabamad, kui enne). Teisest küljest vähenes inimese algne vahetu suhe omaenese "olemusega", mis on viinud problemaatiliste tagajärgedeni. (Vaadake näiteks Jean Gebser, "Ursprung und Gegenwart" –saksa keeles-: üks teise järel "arhailine", "maagiline", "müütiline" ning intellektuaalne teadlikkus; selle baasil võib välja areneda integreeritum ühisteadvus. Väljapaistvad isikud aitasid selliselt esile tõusnud saavutusi oma kultuuride jaoks viljakaks muuta. See toimus kõigi taksituste kiuste, kuid – nagu mainitud – vanemate oskuste piiramise arvel. Nüüdisajaloos peavad inimkond ja üksikisikud aktsepteerima väljakutseid ja toime tulema suuremate ja väiksemate evolutsiooniliste muutustega, kui nad tahavad ellu jääda.4) Need võimalused on olnud olemas ligikaudu 2000 aastat. See areng ei tohi enam tõrjuda vanemaid omadusi nagu intellekt. Kui piisavalt palju üksikisikuid arendab välja üha enam tervikliku ühisteadvuse ning uuendab oma sidet oma jumaliku päritoluga1), võib inimkond "kõigekõrgema" abiga võita apokalüptiliste katastroofide rünnakud. Kindlasti eksisteerib ka suhe maailma aktivistidega nagu näiteks rahuliikumine jpt. – on oluline, et kõigil hea tahtega inimestel oleks oma osa üldises protsessis. Paljud inimesed – paljudes religioossetes koolkondades - on ilmselt otsingul. Nad liiguvad edasi tulevikku ning aitavad läbi töötada mineviku aspekte – takistuseks on ehk mõningane "keskpärasus". Pole oluline, kas isiku eesmärgiks on inimkonna "päästmine" või teadlikkuse tõus. Tänapäevane väärtushinnangute skaala vajab muutmist, sest see on selgeks saanud, kuhu "vana" programm" meid on viinud. Iga pisiasi on terviku osa ning seega: kõik head teod parandavad maailma.

4) Me ei nõustu pessimistliku suhtumisega, näiteks Herbert Gruhl'i viimases raamatus "Himmelfahrt ins Nichts" (saksakeelne, "Taevasseminek eikuhugi"), kuna inimese igatusele arengu ja väe unustatud allika järele on siiski vaid üks vastus: Jumal.

 Juhata inimesi, et elu ja surma üle otsustamine on ainult Sinu kätes *.
Aita neid, kes Sinu loodu heaks töötavad.
Juhi meie maailm Sinu lubatud uue aja alguseni **

*) Siia võib lisada muid üksikasju, või mediteerida peale palvet, näiteks nii: "peatada vägivalla kasv", "probleemide lahendamine kõrvaldab ühe vägivalla põhjustest", "käivitada rahumeelne dialoog erinevate religioonide hea tahtega esindajate vahel", ....
**) Luukas 11:2; 21:31. Ilmutusteraamat 11:16. Jumal võib jagada seda armastust, mis talle on antud.

 

Seega on praegu käsil Jumala poole "pöördumine" nii suures, kui väikeses mastaabis.

Olulised ei ole esmajoones mitte niivõrd "usulised ettekujutused", seega inimeste mõtted religioonist, vaid rohkem inimese reaalne side Jumalaga.

Johannes 16,12-13: "Mul on teile veel palju ütlemist, aga te ei või nüüd seda kanda. 13: Aga kui tema, tõe Vaim, tuleb, siis ta juhatab teid kõigesse tõtte, sest tema ei räägi iseenesest, vaid mida ta kuuleb, seda ta räägib ja tulevasi asju ta kuulutab teile.

 

Kodulehele
Edasised teemad ja põhitekst.

Jeesuse Kristuse teed, Tema panus inimese teadvusse ja inimkonna ning maailma muutmisse:
  sõltumatu infolehekülg uue lähenemisnurga alt paljudes kogemuse ja uurimuse valdkondades; praktilised nõuanded isiklikuks arenguks.