Wegen van Christus

+

Jesus Christus, spiritualiteit en de aarde:
Wegen van Jezus Christus, zijn bijdragen tot het menselijke bewustzijn en tot de veranderingen van de mensheid en aarde:  een onafhankelijke Info-site, met nieuwe gezichtspunten vanuit vele ervarings- en onderzoeksgebieden ; met praktische aanwijzingen voor de persoonlijke ontwikkeling.

Dit is de nederlandse versie.

.

Hier op het internet is dit omvangrijke werk in zijn geheel vrij toegankelijk en te printen.

Deel 1:  25 hoofdstukken m.b.t. de ontwikkelingen in de evangeliën *.

Deel 2:  12 hoofdstukken m.b.t. de Openbaring van Johannes & Slothoofdstuk "het christelijke" met daarbij afbeeldingen *.

3:  andere thema's, o.a. ethiek, natuurwetenschap, gebed, … .

4: Oude Testament, en bijdrage tot de dialoog met andere religies, o.a. Jezus en Islam, boeddhisme, hindoeďsme, ... o.a. Jezus en Islam, boeddhisme, hindoeďsme, ... .

Ook op oudere pagina’s staan updates.

-

Andere aanbiedingen:.

Deze pagina's en de verschillende theologische richtingen van de kerkgeschiedenis.

Religie als "het nieuwe contact" van de mens met God – via Jezus Christus.

Methodische aanwijzingen m.b.t. de praktijk van het mediteren.

Treuren/ zich beklagen als mogelijk onderdeel van het Christen zijn.

Help voor een zelfstandige controle bij het werk met De Wegen van Christus

Samenstelling "Wegen van Christus" voor het downloaden en printen: verbeterde PDF-versie, 727 kB, 136 pagina's;  (hiervoor is het vrij te downloaden programma Acrobat Reader 5/6... nodig).
Word.DOC-versie.

 Dit is de Homepage  http://www.ways-of-christ.com/nl

Andere talen tot nu toe:  English: http://www.ways-of-christ.net - constant geactualiseerddeutsch - constant geactualiseerd  ,  dansk  ,  svenska  ,  Espańol  ,  Portuguęs  ,  Français  , , verkorte versie:    ,  andere talen

 

*) De hierboven aan te klikken tekst omvat de hoofdstukken: Deel 1: Inleiding m.b.t. de betekenis en het gebruik van deze tekst, met methodische verwijzingen naar meditatie o.a.; "In het begin was het woord" „en het woord werd vlees..."; Jezus van Nazareth: zijn geboorte; met extra-pagina n.a.v. de wedergeboorte in christelijke zin; Gebeuren belangrijke dingen in de jeugdjaren van Jezus?; Een kanttekening n.a.v. de toelichting over "twee Jezus – jongens", n.a.v. de doop in de Jordaan door Johannes de Doper; met extra-pagina: opmerkingen m.b.t. de huidige doop; De stilte in de woestijn; De verzoekingen; De bruiloft in Kana; (christelijke visies t.o.v. seksualiteit, sympathie, inlevingsvermogen en liefde); Het "heilige vuur" (en visies op emoties); Over de bergrede (met gezichtspunten m.b.t. het verstand; De verheerlijking van Christus op de berg Tabor; De vraag naar de "wonderdaden"; De opwekking van Lazarus; „De schapen"; Christus en de voetwassing; en de zalving in Bethanië (belangrijke visies over christelijke spiritualiteit); Het avondmaal, de gevangenneming en de geseling; De doornenkroning en de afscheidstoespraken; Kruisiging en graflegging, met aanwijzingen uit de christelijke mystiek ; De kwestie van het lege graf, van de "hellevaart", de "paradijsvaart", De opstanding; De Hemelvaart, opstijging; De Pinkstergebeurtenis; Een beeld van Jezus. Deel 2: De Openbaring van Johannes; Omgaan met profetieën; m.b.t. de inhoud van de Johannesapocalyps: De zeven kerken – met extra pagina voor de huidige kerken resp. theologische richtingen en m.b.t. oecumene; De zeven zegels; De zeven bazuinen; De „zeven donders" en de twee profeten; De vrouw en de draak; Het dier met zeven koppen uit de zee; Het dier met twee horens uit de aarde; De „laatste zeven plagen" en het einde "van Babylon" en de wederkomst van Christus; Het (werkelijke) „1000 – jarige vrederijk"; De „nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het "nieuwe Jeruzalem"; Slothoofdstuk: Het christelijke; afbeeldingen : een christelijke houding - "In de wereld, maar niet van de wereld", een "derde weg"; aanwijzingen m.b.t. de afbeeldingskwaliteit, een gedrukte versie, en rechten; e-mail-blad. Deel 3: andere thema's: Een gebed voor vrede, leven en aarde; Grondbeginselen van ethische waarden; Aanvulling: een korte terechtwijzing n.a.v. de moderne "alles-over-Jezus-onthullende verhalen"; Natuurwetenschap en geloof in God; Informaties m.b.t.: Jezus Christus en voedingzaken; Jezus Christus en genezing – ook tegenwoordig; M.b.t het christelijke zegenen; Treuren/ zich beklagen als mogelijk onderdeel van het Christen zijn; Een christelijke weg om de gebeurtenissen in het leven te verwerken; Christelijke visies op economie en sociale vragen; Algemene christelijke visies op maatschappij en politiek; Christendom en filosofie: n.a.v. de redevoering van Habermas "Geloof en kennis"; Algemene christelijke gezichtspunten betreffende ecologische kwesties; Ongeboren leven; ... Deel 4: M.b.t. het Oude Testament en de joodse religie; Zarathustra; Jezus Christus en de islam; het boeddhisme; hindoeďsme; natuurreligies; ...

Aanwijzing: Copyright, E-Mail.

Privacyverklaring


Bijbel