utf-8

Jeesuse Kristuse teed 

http://www.ways-of-christ.com/et/ 

Isikuandmete kaitse eeskiri

Meil on hea meel, et huvitute meie veebisaidist. Järgnevalt selgitame, kas ja millisel määral töötleme Teie isikuandmeid.

1. Millistel eesmärkidel ja millistel õiguslikel alustel töötleme isikuandmeid?

Töötleme Teie isikuandmeid ainult Teiega kirjavahetuse eesmärgil. Õiguslikuks aluseks on seejuures ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt f) (GDPR).
See internetiprojekt ei tegutse kaubanduslikult ning seega ei oma ta klientide faili ega poe- või maksmissaite. Me ei kasuta isikuandmeid ka mitte reklaami, turu- ega avaliku arvamuse uuringute eesmärgil.

2. Milliseid isikuandmete kategooriaid töötleme?

Töötleme ainult neid andmeid, mida annate ise meie käsutusse. Need võivad olla nime, e-posti aadressi ja keele kõrval vastavalt Teie e-posti sisule ka teave Teie religioossete maailmavaadete kohta.

3. Millistest allikatest pärinevad isikuandmed, kui me ei kogu neid Teie käest?

Töötleme ainult neid andmeid, mida annate ise meie käsutusse.

4. Millised on andmete vastuvõtjate kategooriad?

Me ei anna Teie isikuandmeid kolmandatele edasi.

5. Kas kavatsetakse andmete edastamist kolmandatesse riikidesse?

Andmete edastamist kolmandatesse riikidesse ei kavatseta.

6. Kui kaua salvestatakse Teie andmeid?

Salvestame Teie isikuandmeid (e-posti), nii kaua, kui see on meie eesmärgiks, nt vastamiseks või vastavasisuliseks tööks vajalik, kuivõrd Te ei taotle varasemat kustutamist.

7. Andmekaitse korrespondent

Meie andmekaitse korrespondendi saate kätte meie kindla e-posti vormiga. Te saate meilt igal ajal taotleda teavet Teie kirjavahetuse kohta, selle parandamist ning ka kustutamist. 

8. Kas kogume juurdepääsuandmeid interneti kasutamisel?

Meie veebiteenuse osutaja (host provider) kogub nagu tavaliselt reeglina andmeid iga serveri juurdepääsu kohta (jälgimine logifailide koostamiseks) interneti turvalisuseks ja statistilisteks andmeteks enda või meie õigustatud huvide alusel (GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f). Juurdepääsuandmete alla kuuluvad külastatud veebisaidi faili nimi, seadme tüüp, kasutaja operatsioonisüsteem, brauseri tüüp ja versioon, kuupäev ja kellaaeg [edastatud andmemaht, teade eduka külastuse kohta,] anonümiseeritud IP-aadress. Turvalisuse kaalutlustel ja vigade otsimiseks säilitatakse logifaile maksimaalselt 21 päeva ning kustutatakse seejärel. Andmeid kasutatakse muul viisil (tõendite kogumiseks) äärmisel juhul turvaintsidentide (nt veebisaitide rünnaku) korral.

9. Kas see veebisait kasutab küpsiseid?

Nendelt saitidelt ei saa Teie arvuti "küpsiseid" ega muud nuhkvara (luureprogrammid) ning me ei jälita Teid internetis. Me ei koosta isiklikke profiile.

Arvutiturve: 

See veebisait kasutab ainult html ja mõnesid CSS-fondi stiilide andmeid. Ta väldib teadlikult elemente nagu Java, Javascript või aktiivseid juhtelemente, mida paljud lülitavad turvaseadistustes välja. Ainult otsinguleht vajab Javascripti ("Active Scripting"). 

Kuna meil on infosaidid ja mitte ostutehingute sooritamise ja maksmiste saidid, ei vaja tekstisaidid senini krüpteerimist ("https"). See langetaks praktiliselt ainult lehe laadimise kiirust. Https-saidid ei ühildu tihti ka mõnede vanemate brauseritega. Nüüdsest võimaldame kontaktvorme https-turvalisusega. Tulevikus kaalutleme edasiste "https"-turvalisusega saitide pakkumist.

Interneti kättesaadavust puudutavate veebisaitide tehnilised viited
("Accessibility", English).

Kodulehele