Kristus ceļi

+

zus Kristus, mūsu garīgā dzīve un pasaule:
Jēzus Kristus ceļi, Viņa ieguldījums cilvēka apziņā, kā arī cilvēces un pasaules mainīšanās procesā:  neatkarīga informatīva lappuse no jauna skatupunkta par daudzām pieredzes un pētījumu nozarēm; praktiski padomi personīgajai attīstībai.

Latviešu valoda.

.

Šī vispārizglītojošā interneta mājaslapa ir brīvi pieejama un drukājama.

Tagad gandrīz visi teksti ir pieejami arī latviešu valodā:

Pamatteksta 1a. daļa - Soļi evaņģēlijos.

Pamatteksta 1b. daļa - Soļi evaņģēlijos.

Pamatteksta 2. daļa - Soļi Atklāsmes grāmatā.
Pamatteksts - pēdējā nodaļa un tabula "Kristīgā attieksme...".

3. daļa: Citas tēmas; jautājumi par dzīvi…

4. daļa: Vecā Derība; citas reliģijas: Islāms, budisms, hinduisms, dabas reliģijas.

Reliģija kā cilvēka atkalapvienošanās ar Dievu– kopā ar Jēzu

Arī vecākās lapas satur jauninājumus (updates).

-

Citas iespējas:

 Želošanās kā iespējama kristiešu dzīves daļa.

PDF-versija informācijas apguvei bezsaistē un drukāšanai (1100 kB, aptuveni 117 lapas);
Word versija.

Palīgs patstāvīgajā kontrolē strādājot ar galvenajiem Kristus ceļu tekstiem

Citas valodas:   English  ,  Deutsch  ,  Lietuvių kalba  ,  Eesti keel  , Español  ,  Português  ,  Français  ,  Italiano  ,  Dansk  ,  Svenska  ,  Nederlands  ,  Polski  ,  Ceský  ,  Slovenský  ,  Slovenski jezik  ,  Hrvatski jezik  ,  Limba româna  ,   Suomi  ,  Magyarul
Īsās versijas:   Íslenska  ,  shqip  ,  türkçe  , 
...

 

Šī ir mājaslapa  http://www.ways-of-christ.com/lv

Lūgšana par mieru, dzīvību un pasauli.

Dievs, mans Radītājs, mans izpalīgs un cerība!
 Jēzū Kristū pateicos Tev par visu, ko Tu esi man devis.
piedod man visu, kas mani no Tevis ir šķīris.
lūdzu ļauj Svētajam Garam runāt ar mani šai klusumā.

Vadi mani, lai es nenodarītu pāri saviem tuvākajiem viņu ceļā pie Tevis.
vadi mani palīdzēt savam tuvākajam Tava vārda dēļ.
pasargā mani manos ceļos *.

Aicini cilvēkus gan dzīvē, gan nāvē uzticēt sevi Tavai gādībai **.
Palīdzi tiem, kas strādā Tevis radītā labā.
vadi šo pasauli jaunā, Tevis apsolītā ceļā ***.

   *) Šeit var lūgt aizsardzību arī tuvākajiem.

**) šeit var iedziļināties detaļās vai saistībā ar to izstrādāt meditatīvas pārdomas, piemēram ‚ Kā pārtraukt atbildēt ļaunam ar ļaunu’, 'vardarbības izskaušana no saviem principiem ar problēmu risināšanas palīdzību', 'Mierīga dialoga veidošana ar citām reliğijām', ... sal. Mt 5:9 un 26:52

***)Lūkas 11:2; 21:31. Atklāsmes 11:16; ... skatieties arī lūgšanu ”Mūsu Tēvs Debesīs”, Mateja 6, 7-15. Dievs var izdalīt mīlestību, kas viņam tiek dota.

Lūgšana, kā arī dzīve un darbošanās Svētajā Garā sader kopā un tās savstarpēji atbalsta viena otru.

 

Minētajiem pamattekstiem ir šādas nodaļas: 1. daļā: Ievads, kurā izskaidroti šī teksta mērķi un lietošana līdz ar metodiskajiem norādījumiem, ieskaitot meditāciju; šīs lapas un teoloģijas skolas ; "Sākumā bija Vārds (grieķiski: logos)…un Vārds kļuva miesa”; Jēzus no Nācaretes: viņa dzimšana; papildu lapa par kristīgo atdzimšanu; vai Jēzus jaunības gados ir kas svarīgs?; blakuspiezīme saistībā ar strīdu par “diviem Jēzus – puisēniem; Jāņa Kristītāja veiktā kristīšana Jordānas upē; papildus lapa ar anotācijām par mūsdienu kristīšanu; klusums tuksnesī; Kārdinājums; Kāzas Kānā (viedokļi par seksualitāti, līdzjūtību, iejūtību un mīlestību); "Svētais naids" (un uzskati par emocijām); Kalna sprediķis līdz ar pieeju prātam); Kristus apskaidrošanās Tabora kalnā; jautājums par “brīnumdarbiem” - " Lācara augšāmcelšanu no mirušajiem"; "Avis"; Kristus "Kāju mazgāšana"; un Marija no Betānijas, kas ieziež Jēzu - svarīgs aspekts kristīgajā garīgumā; pēdējās vakariņas, sagūstīšana un pēršana ar pātagu; ērkšķu kronis; krustā sišana un apglabāšana (kristīgā misticisma viedokļi); tukšā kapa jautājums, "nonākšana ellē” un "nokļūšana paradīzē"; Augšāmcelšanās, Kristus "Debesbraukšana"; "Vasarsvētki" (ebreju Vasarsvētki); atsauce uz Jēzus attēlu; 2. daļā: Jāņa Atklāsmes grāmata; kā attiekties pret pravietojumiem; uz Jāņa Atklāsmes grāmatas saturu: Septiņas baznīcas; papildu lapa par mūsdienu baznīcām, to atšķirībām un veidiem, kādos tajās tiek izpausta ticība; “septiņi zīmogi”; “septiņas bazūnes”; “septiņi pērkoni” un divi pravieši; sieviete un pūķis; jūras “zvērs r septiņām galvām”, “Zvers ar diviem ragiem" no zemes dzilem; septiņas pēdējās mocības un “Babilonas” krišana ... Kristus Otro atnākšanu; "(īsti) “1000 miera gadi”; Jaunā debesis, Jaunā Zeme un Jaunā Jeruzaleme. Beigu nodaļa: Kristīgā attieksme; tabula: Kristīgā attieksme: Pasaulē, nevis no pasaules; atsauce uz displeja kvalitāti, uz drukāto versiju vācu valodā un autortiesībām; e-pasta forma. 3. daļa: Citas tēmas: Lūgšana par mieru; Ētisko vērtību pamati; Mūsdienu komerciālo "Jēzus izpausmes stāstu" labojums; Dabaszinātnes un ticība Dievam; Jēzus Kristus un cilvēku uzturs; Jēzus Kristus un dziedniecība - arī mūsdienās; Svētības; Želošanās kā iespējama kristiešu dzīves daļa; Kristiešu ceļš - ikdienišķās dzīves pieņemšana; Kristiešu uzskati par ekonomiku un sociālajiem jautājumiem; Kristiešu uzskati par sabiedrību un politiku; Reliģija un filozofija: komentārs par Haberama runu; Ekoloģija; dzīve pirms dzimšanas; ... 4. daļa: Kristīgie uzskati un Vecā Derība; „Jēzus un islāms"; Zaratustras reliģija (parsisms) un Jēzus Kristus; "Jēzus Kristus un budisms"; "Jēzus Kristus un hinduisms"; Daoisms un Konfūcisms; Dabas reliģijas; ...

 Uzmanību:  autortiesības, e-pasts.

Datu aizsardzības paziņojums


Bībele