Kristus ceļi

+

zus Kristus, mūsu garīgā dzīve un pasaule:
Jēzus Kristus ceļi, Viņa ieguldījums cilvēka apziņā, kā arī cilvēces un pasaules mainīšanās procesā:  neatkarīga informatīva lappuse no jauna skatupunkta par daudzām pieredzes un pētījumu nozarēm; praktiski padomi personīgajai attīstībai.

Latviešu valoda.

.

Šī vispārizglītojošā interneta mājaslapa ir brīvi pieejama un drukājama.

Tagad gandrīz visi teksti ir pieejami arī latviešu valodā:

Pamatteksta 1a. daļa - Soļi evaņģēlijos.

Pamatteksta 1b. daļa - Soļi evaņģēlijos.

Pamatteksta 2. daļa - Soļi Atklāsmes grāmatā.
Pamatteksts - pēdējā nodaļa un tabula "Kristīgā attieksme...".

3. daļa: Citas tēmas; jautājumi par dzīvi…

4. daļa: Vecā Derība; citas reliģijas: Islāms, budisms, hinduisms, dabas reliģijas.

Reliģija kā cilvēka atkalapvienošanās ar Dievu– kopā ar Jēzu

Arī vecākās lapas satur jauninājumus (updates).

-

Citas iespējas:

PDF-versija informācijas apguvei bezsaistē un drukāšanai (1100 kB, aptuveni 117 lapas);
Word versija.

Želošanās kā iespējama kristiešu dzīves daļa.

Palīgs patstāvīgajā kontrolē strādājot ar galvenajiem Kristus ceļu tekstiem

 

Šī ir mājaslapa  http://www.ways-of-christ.com/

Citas valodas:   English  ,  Deutsch  ,  Lietuvių kalba  ,  Eesti keel  , Español  ,  Português  ,  Français  ,  Italiano  ,  Dansk  ,  Svenska  ,  Nederlands  ,  Polski  ,  Ceský  ,  Slovenský  ,  Slovenski jezik  ,  Hrvatski jezik  ,  Limba româna  ,   Suomi  ,  Magyarul
Īsās versijas:   Íslenska  ,  shqip  ,  türkçe  , 
...

 

Minētajiem pamattekstiem ir šādas nodaļas: 1. daļā: Ievads, kurā izskaidroti šī teksta mērķi un lietošana līdz ar metodiskajiem norādījumiem, ieskaitot meditāciju; šīs lapas un teoloģijas skolas ; "Sākumā bija Vārds (grieķiski: logos)…un Vārds kļuva miesa”; Jēzus no Nācaretes: viņa dzimšana; papildu lapa par kristīgo atdzimšanu; vai Jēzus jaunības gados ir kas svarīgs?; blakuspiezīme saistībā ar strīdu par “diviem Jēzus – puisēniem; Jāņa Kristītāja veiktā kristīšana Jordānas upē; papildus lapa ar anotācijām par mūsdienu kristīšanu; klusums tuksnesī; Kārdinājums; Kāzas Kānā (viedokļi par seksualitāti, līdzjūtību, iejūtību un mīlestību); "Svētais naids" (un uzskati par emocijām); Kalna sprediķis līdz ar pieeju prātam); Kristus apskaidrošanās Tabora kalnā; jautājums par “brīnumdarbiem” - " Lācara augšāmcelšanu no mirušajiem"; "Avis"; Kristus "Kāju mazgāšana"; un Marija no Betānijas, kas ieziež Jēzu - svarīgs aspekts kristīgajā garīgumā; pēdējās vakariņas, sagūstīšana un pēršana ar pātagu; ērkšķu kronis; krustā sišana un apglabāšana (kristīgā misticisma viedokļi); tukšā kapa jautājums, "nonākšana ellē” un "nokļūšana paradīzē"; Augšāmcelšanās, Kristus "Debesbraukšana"; "Vasarsvētki" (ebreju Vasarsvētki); atsauce uz Jēzus attēlu; 2. daļā: Jāņa Atklāsmes grāmata; kā attiekties pret pravietojumiem; uz Jāņa Atklāsmes grāmatas saturu: Septiņas baznīcas; papildu lapa par mūsdienu baznīcām, to atšķirībām un veidiem, kādos tajās tiek izpausta ticība; “septiņi zīmogi”; “septiņas bazūnes”; “septiņi pērkoni” un divi pravieši; sieviete un pūķis; jūras “zvērs r septiņām galvām”, “Zvers ar diviem ragiem" no zemes dzilem; septiņas pēdējās mocības un “Babilonas” krišana ... Kristus Otro atnākšanu; "(īsti) “1000 miera gadi”; Jaunā debesis, Jaunā Zeme un Jaunā Jeruzaleme. Beigu nodaļa: Kristīgā attieksme; tabula: Kristīgā attieksme: Pasaulē, nevis no pasaules; atsauce uz displeja kvalitāti, uz drukāto versiju vācu valodā un autortiesībām; e-pasta forma. 3. daļa: Citas tēmas: Lūgšana par mieru; Ētisko vērtību pamati; Mūsdienu komerciālo "Jēzus izpausmes stāstu" labojums; Dabaszinātnes un ticība Dievam; Jēzus Kristus un cilvēku uzturs; Jēzus Kristus un dziedniecība - arī mūsdienās; Svētības; Želošanās kā iespējama kristiešu dzīves daļa; Kristiešu ceļš - ikdienišķās dzīves pieņemšana; Kristiešu uzskati par ekonomiku un sociālajiem jautājumiem; Kristiešu uzskati par sabiedrību un politiku; Reliģija un filozofija: komentārs par Haberama runu; Ekoloģija; dzīve pirms dzimšanas; ... 4. daļa: Kristīgie uzskati un Vecā Derība; „Jēzus un islāms"; Zaratustras reliģija (parsisms) un Jēzus Kristus; "Jēzus Kristus un budisms"; "Jēzus Kristus un hinduisms"; Daoisms un Konfūcisms; Dabas reliģijas; ...

 Uzmanību:  autortiesības, e-pasts.

Datu aizsardzības paziņojums


Bībele