utf-8

Jēzus Kristus ceļi 

http://www.ways-of-christ.com/lv/

Uzmanību:  autortiesības.

Jūs drīkstat šo mājas lapu izdrukāt un kopijas, neizdarot izmaiņas saturā, izplatīt tālāk; autortiesības paliek mūsu rīcībā.

Izveidota 1991.-2022. gadā, pirmo reizi publicēta internetā 2001. gada 31. janvārī, šī ir latviešu versija. (ar vēlākiem labojumiem).
Šeit pieejama pilna pamatteksta versija, ieskaitot lielāko daļu papildus lapu: kā pdf datne (... kB; tas ir aptuveni 117 lapas), nepieciešama bezmaksas programma Acrobat Reader. Mājaslapa var būt jaunāka versija nekā visas šīs lejupielādes datnes.

© Autors: Projekts "Kristus ceļi” (Christuswege/ Ways of Christ™).

Šīs interneta versijas izdevējs ir Helmuts Zīglers (Helmut Ziegleŗ).

Šī mājaslapa “Kristus ceļi” ir studiju un pētniecības projekts. Mājaslapa “Kristus ceļi” atbalsta mierīgas attiecības un dziļāku izpratni starp reliģijām. Ticības būtība saglabājas bez dogmatiski-fundamentālas metodes pielietošanas. "Kristus ceļi” ir neatkarīga no baznīcām un citām organizācijām un nav izveidota nedz peļņas, nedz politiskas ietekmes gūšanas nolūkos. "Kristus ceļi” neveic misionāru darbu un necenšas piesaistīt jaunus biedrus.

Darbs ir Kristietības visu tematu pamats un savstarpēji reliģisks dialogs ar kādu citu reliģiju. Galvenā joma ir pilnīgs bieži vien neievērotās garīgās Kristietības puses apraksts. Tomēr citas Kristietības puses – kas attiecas uz sociāliem jautājumiem – tiek izskatītas tikpat īpaši, no šī atšķirīgā skatu punkta. (Skatīt galvenā teksta ievaddaļu un metodiskos norādījumus.)

Tulkojumi citās valodās, izņemot angļu un vācu valodu, ne vienmēr tiek pārbaudīti.
Noteiktās valstīs tulkojums nenozīmē kādas situācijas vērtējumu.

Rakstiet "Kristus ceļiem” e-pastus ways-of-christ.com: *)  Lūdzu, ja iespējams, rakstiet angļu vai vācu valodā.

Drukātā pamatteksta versija ir pieejama tikai vācu valodā – skat. vācu atsauci. Šī drukātā bukleta autortiesības pieder izdevējam O.Bomam.

uz mājaslapu  (windows-1257 baltic)