Kristus ceļi.

Palīgs 
patstāvīgajā kontrolē strādājot ar galvenajiem "Kristus ceļu" tekstiem

- savā iekšienē - un realizācijā dzīvē.

Vispārīgi:

Vai es esmu izlasījis "Ievads šī teksta jēgā un lietošanā"? (Ja ne: lūdzam to izdarīt īpaši tad, ja ir daudzas neskaidrības.)

Vai es esmu tiktāl izstudējis šī komentāra nodaļas to secībā? (Ja ne, nopietni vēloties sekot Jēzum pēc iespējas izlasīt arī iepriekšējās nodaļas.)

Vai es līdz šim brīdim esmu studējis bez mokošās sajūtas, ka es esmu pārlecis iepriekšējai vietai, to pietiekami nesaprotot? (Ja nē, vēlreiz mierīgi apskatiet attiecīgo vietu, ciktāl iespējams bez aizspriedumiem.)

Vai dziļākai izpratnei, piedzīvošanai un studēšanai esmu izlasījis lapu "Metodiskie norādījumi, kristīgā mediācija.."un ciktāl iespējams mēģinājis to pielietot?

Vai es apzinos savas patreizējās spējas, rakstura iezīmes un dzīvesveida pieradumus? (Ja nē, pārdomājiet šos jautājumus un veiciet pierakstus).
Ja jā: vai attiecībā uz nupat studēto pastāv viena tāda īpašība, par kuras uzlabošanu es vēlētos lūgt un
kuru es vēlētos panākt?

Vai es esmu atcerējies izmantot manas aktuālākās dzīves atziņas? 

Vai es jau vados pēc savas sirdsapziņas

Vai es esmu centies vai sasniedzis to, ka manā dzīves ceļā mani tiešā veidā vada Dievs caur Jēzu Kristu?

Kādā stadijā atrodas manas attiecības ar Dievu?

 

Uz mājaslapu:
http://www.ways-of-christ.com/lv/

Citi temati un pamatteksts.
Jēzus Kristus ceļi,  viņa devums cilvēces apziņai un cilvēces un pasaules izmaiņām: neatkarīga informatīvā lapa ar viedokļiem, kas balstās uz dažādām izpētes jomām un pieredzi; ar praktiskiem norādījumiem personības attīstībai.