Kristusveje

+

Jesus Kristus, Spiritualitet og jorden: 
Jesus Kristus veje, Hans bidrag til den menneskelige bevidsthed og forandringerne med menneskeheden og jorden:  En uafhængig informationsside, med nye synspunkter fra mange områder og fra mange forskningsgrene; med praktiske anvisninger til den personlige udvikling.

Dette er den danske version (Danmark).

.

Her på internettet er dette omfattende skrift helt frit tilgængeligt og med tilladelse til udprintning:.

del 1:  25 kapitler til evangeliernes trin.

del 2:  12 kapitler til Johannes Åbenbaring, & Slutkapitle "Det kristelige" og skema hertil.

del 3:  flere emner, bl.a. Etik, Naturvidenskab, En bøn om fred...

del 4:  Gamle Testamente, og bidrag til dialog med andre religioner, bl.a. Jesus og Islam, Buddhismen, Hinduisme, , ...

Også ældre sider indeholder opdateringer.

-

 Flere tilbud.

Kristusveje fuldstændig udgave til at downloade og udprinte: forbedret PDF- version, 694 kB, 120 sider; (kræver gratisprogrammet Acrobat Reader 5/6...). .
Word.DOC- version.

De forskellige teologiske retninger i kirkehistorien.

* Religion som menneskets „forbindelse bagud" til Gud  - på vejen med Jesus Kristus.

Metodiske henvisninger til kristlig meditation.

Hjælp til selvprøvelse under arbejdet med hovedteksterne i "Kristusveje"

 Dette er hjemmeside http://www.ways-of-christ.com/da

  Andre sprogEnglish: http://www.ways-of-christ.net - often updated  deutsch - laufend aktualisiert  ,  svenska  ,  Español  ,  Português  ,  Français  , ,  kortform:  Íslenska  ,  Suomi  , ...

 

Teksten foroven, som „kan klikkes på" indeholder flg. Kapitler del 1: Indføring i meningen og brugen af denne tekst, med metodiske anvisninger til meditation bl.a.; „I begyndelsen var Ordet" „og ordet blev til kød.."; Jesus af Nazareth: hans fødsel; med ekstraside om genfødselen i den kristne forstand; Er der højdepunkter i Jesus ungdomsår?; en sidebemærkning til diskussionen om „to Jesus - drengebørn"; Jordandåben v. Johannes døberen; med ekstraside: Bemærkninger til den nuværende dåb; Stilheden i ørkenen; Fristelserne; Brylluppet i Kana; (Kristne synspunker til seksualitet, sympati, Følelser og kærlighed); Den „hellige iver" (og synspunkter til emotioner); Om bjergprædiken (med synspunker til forståelsen); Kristi forklarelse på bjerget Tabor; Spørgsmålet om „miraklerne"; Lazarus opvækkelse; „Fårene"; Kristus og fodvaskningen; og salvelsen i Bethanien( vigtige synspunkter til kristen åndelighed); Nadveren, Fængslingen og ydmygelsen; Tornekroningen og afskedsord; Korsfæstelse og gravlægning, med henvisninger fra den kristne mystik; Spørgsmålet om det tomme gravsted, „Helvedesbesøget, „Paradisbesøget"; Opstandelsen; Himmelfarten, Oprejsningen; Pinshændelsen; Et Jesus billede. Del 2: Johannes Åbenbaring; Håndtering af profetier; Om indholdet i Johannes apokalypsen: De syv kirker – med ekstraside om kirkerne i dag hhv. telologiske retninger og om økumemen; De syv segl; De syv trompeter; Det „syv tordenvejr" og de to profeter; Kvinden og dragen; Det tohornede dyr fra havet; Det tohornede dyr fra jordens indre; De „ sidste syv plager og `Babylons` endeligt ... Kristus genkomst"; Det (virkelige) 1000 års fredsrige"; Den" nye himmel, den nye jord og det nye Jerusalem"; Slutkapitlet: Det kristne. Skema: En kristen holdning - "I verden, men ikke af verden", en "Tredje vej"; Henvisninger om layout, en trykt udgave, rettigheder; Del 3: andre emner: En bøn om fred, liv og jord; Grundlag for etiske værdier; En kort korrektion til moderne „Alt - om – Jesus – afslørings – historier"; Naturvidenskab og Gudstro; Jesus og ernæringsspørgsmål; Jesus Kristus og frelse –også i dag; Vedrørende den kristne velsignelse; Beklagelser som en mulig part af den kristne praksis; En vej til at takle hændelserne i livet på kristen vis; Kristne synspunkter om erhverv og sociale spørgsmål; Kristne synspunkter om samfund og politik; Filosofi og kristendom – kommentar til Haberma‘s tale „Tro og viden"; Almene kristlige synspunkter i økologiske spørgmål; Ufødt liv; ... Del 4: Det Gamle Testamente og den jødiske religion, Zarathustra, Jesus Kristus og Islam, Buddhismen, Hinduismen; Almene synspunkter til naturreligioner; ...

Henvisning: Copyright, E-Mail.

Databeskyttelseserklæring


bibel