utf-8

Kristusveje

http://www.ways-of-christ.com/da/

Henvisning: Copyright

Disse internetsider må udprintes og kopier med uforandret indhold videregives; copyright indehaves af os.

Der er ca. ... sider, alt efter browserens eller printerens indstilling. "da.pdf" (fuldstændig udgave til tryk): ... kB, 120 sider.

På denne måde produceret 1991 – 2023. Første offentligørelse i internet den 30.01.2001; dette er den nye danske udgave fra den 11.08.2002 med senere rettelser.

© Autor: Projekt Kristusveje (Christuswege/ Ways of Christ™).

Udgiver: Helmut Ziegler

Websiden "Kristusveje" er et forsknings- og informationsprojekt. Den har et økumenisk tilsnit og er uafhængig at af kirker, konfessioner eller andre religionsfællesskaber, - men er heller ikke rettet mod nogen af disse -. Troens substans består, uden dogmatisk–fundamentalistisk fremfærd. Der bliver ikke missioneret og der hverves ingen medlemmer. Der tilstræbes hverken indtjening eller politisk indflydelse.

Arbejdsområdet er alle emner omkring kristendommen, samt emner omkring den interreligiøse dialog med andre religioner. De mere dybdegående beskrivelser af tildels forsømte spirituelle sider af kristedommen danner et tyngdepunkt. Andre sider af kristendommen i forbindelse med sociale spørgsmål anses imidlertid ud fra et differentieret synspunkt som ligeså vigtige. (Se også introduktionen til hovedteksten og de metodiske anvisninger.)

Mest udtømmende er Websiderne; det er ikke sikkert at der er taget hensyn til alle små forbedringer i pdf-filerne.

Oversættelser i forskellige sprog medfører ikke en stillingtagen til situationen i forskellige lande.

Hvor andres Websider, hhv. bøger er nævnt, betyder det ikke, at "Kristusveje" automatisk er i overensstemmelse med disses indhold.

E-Mail til Kristusveje: se formularen i slutningen af tekstsiden. Venligst, skriv om muligt på tysk eller engelsk.

En trykt udgave på tysk: Boehm, "Bewusst", Im Dorfe 21F, D-24146 Kiel, for 3,50 Euro; Udgiver og ejer af tryksagens Copyright er O.Boehm. Udgivet Juli 2001.

Tilbage til startsiden Kristusveje  (Windows-1252)

Jesus Kristus veje, hans bidrag til den mennesklige bevidsthed og til menneskehedens og jorden forandringer: :  en uafhængig info-side, med nye synspunkter fra mange forsknings- og erfaringsområder; med praktiske anvisninger til den personlige udvikling.