Kristusveje

Hjælp 
til selvprøvelse under arbejdet med hovedteksterne i "Kristusveje"

- i dit eget indre - og i omsættelsen til praksis.

Generelt:

Har jeg læst "Introduktion til tekstens mening og brug"? (Hvis ikke: Særligt i tilfælde af mange generelle uklarheder, bør der følges op.)

Har jeg indtil nu studeret kapitlerne i denne kommentar i rækkefølge? (Hvis ikke: Hvis der hersker en særlig seriøs hensigt henimod at betræde vejen til Kristi efterfølgelse, bør også de foregående kapitler gennemarbejdes.)

Har jeg indtil nu studeret det uden endnu at have haft en nagende følelse af, at jeg er gået let hen over et tidligere sted i teksten uden at have forstået det ordentligt? (Ellers så kig nærmere på det pågældende sted igen i ro og mag 

og så vidt muligt uden en fordomsfuld tilgang.)

Har jeg med henblik på en dybere forståelse, oplevelse og gennemgang læst siden "Metodiske anvisninger, kristelig meditation...", og så vidt muligt forsøgt at anvende det?

Har jeg et overblik over mine aktuelle evner, karakteregenskaber, levevis? (Hvis nej, så fundér over det, og gør notater).
Hvis ja: Findes der i relation til, hvad jeg lige studeret, en egenskab, som jeg indtrængende beder om skal forbedres, og som jeg vil bestræbe mig på?

Har jeg tænkt på at anvende mine sidste nye erkendelser i livet? 

Lader jeg mig allerede lede af min samvittighed? 

Har jeg stræbt efter eller opnået på min vej at lade mig føre mere direkte af Gud gennem Jesus Kristus?

Hvor står jeg da i mit forhold til Gud?

 

Tilbage til startsiden Kristusveje

Jesus Kristus veje, hans bidrag til den mennesklige bevidsthed og til menneskehedens og jorden forandringer: :  en uafhængig info-side, med nye synspunkter fra mange forsknings- og erfaringsområder; med praktiske anvisninger til den personlige udvikling.