> Քրիստոսի ուղիները   windows 98, ME, 2000, XP     .PDF

Քրիստոսի ուղիները

http://www.ways-of-christ/hy/

Հեղինակային իրավունք, Տեղեկագրություն

Դուք իրավասու եք այս կայքային էջը տպել և բովանդակության անփոփոխ կրկնօրինակը տարածել.

Այս տարբերակը ստեղծվել է 1991 – 2023 –թվականներին, կայքում հրապարակվել է առաջին անգամ 30.01.2001-ին: Սա նոր, հայերեն տարբերակն է … -ից՝ հետագա բարելավումների կանխատեսությամբ:

Հեղինակներ. Քրիստոսի ուղիները (Christuswege/ Ways of Christᵀᴹ)

Այս կայքային տարբերակի հրատարակիչը Հելմուտ Ցիգլերն է:

«Քրիստոսի ուղիները» լրատվական և հետազոտական նախագիծ է: Այն ունի էկոլոգիական հիմունքներ և գործում է եկեղեցուց, ուղղություներից և այլ կրոնական խմբավորումներից անկախ, սակայն հանդես չի գալիս որպես թվարկվածների հակառակորդ: Հավատքի հիմունքը պահպանվում է, սակայն առանց դեմագոգիկ-ֆունդամենտալիստական նկատառումների: Այստեղ քարոզչություն կամ անդամագրում չի հետապնդվում, ինչպես նաև ոչ մի նյութական կամ քաղաքական ազդեցություններ:

Որպես գործունեության ոլորտ նախընտրվում են բոլոր քրիստոնեական թեմաները, ինչպես նաև ներկրոնական երկխոսությունները այլակրոնների հետ: Առանձնահատուկ կերպով անդրադառնում ենք քրիստոնեության մասամբ բարձիթողված հոգևոր արժեքների մեկնաբանությանը: Այլ սոցիալական հարցերը, որոնք առնչվում են քրիստոնեությանը հետազոտվում են այլ տեսանկյունով, սակայն նույնքան կարևորությամբ (տես նաև գլխավոր տեքստի նախաբանը):

Այլ լեզուների թարգմանությունները միշտ չէ որ հիմնավորապես ստուգվում են:

Այդ տեքստերը մեխանիկորեն չեն համապատասխանում որոշակի երկրների տեղային իրադրությանը:

Մենք հիմնվում ենք կայքային էջերի վրա, ըստ որում ոչ բոլոր pdf – կամ doc – թղթապանակներում են փոքր փոփոխություններն իրականացվում:

Եթե այլ հեղինակների գործեր են հիշատակվում, ապա «Քրիստոսի ուղիները» մեխանիկորեն չի համապատասխանում նրանց ողջ բովանդակությանը:

Էլեկտրոնային փոստ «Քրիստոսի ուղիներին»՝ տես հարցաթերթիկը այս տեքստի վերջում: Հնարավորության դեպքում խնդրում ենք գրեք անգլերեն կամ գերմաներեն:

Տպագիր տարբերակը գերմաներեն է, որի հրատարակիչը և հեղինակային իրավունքի տերը Օ. Բյոմն է:

Դեպի գլխավոր էջ