Քրիստոսի ուղիները   windows 98, ME, 2000, XP     .PDF

Քրիստոսի ուղիները

+

Հիսուս, Հոգևորը և երկրայինը

Հիսուս Քրիստոսի ուղիները, նրա նպաստը մարդկության և երկրի բարգավաճման գործում.

Ինտերնետային տեղեկատվության անկախ էջ՝ հիմնված փորձի և ուսումնասիրությունների բազմաթիվ նոր տեսանկյունների և անձնական զարգացման գործնական օրինակների վրա:

Այս էջում կարող եք գտնել այսօր որպես հիմնական համարվող աղոթքների օրինակներ հայերեն լեզվով:

Հայերեն

.

«Կրոնը որպես կապ Աստծո հետ» 1)

Տեղեկություններ «Հիսուսը և Իսլամը» թեմայի շուրջ 1)

Այսուհետ կարող եք բազմաթիվ այլ լեզուներով 2 ) ծանոթանալ Ավետարանի և

Հովհաննեսի հայտնության թեմաներին առնչվող մեր հիմնավորված մեկնաբանություններին, ինչպես նաև այլ գլուխների ու տարբեր թեմաների հետ: 3)

.

1) Կարճ բովանդակություն.

2) ծավալուն տարբերակ. անգլերեն և գերմաներեն տեքստերը պարբերաբար թարգմանվում են:

Ինչպես նաև.

 -

http://www.ways-of-christ.com/hy

Աղոթք խաղաղության, կյանքի և հողի

Այս աղոթքը միաժամանակ մեկնաբանում է քրիստոնեական մոտեցումը, թե այն ինչպես պետք է ազդեցություն գործի:

Տեր, իմ Արարիչ, իմ սատար և հույս;

Հիսուս Քրիստոսի հետ միաձույլ շնորհակալ եմ քեզ ամենի համար, ինչ քեզնից է գալիս:

Ներիր ամենը, ինչ ինձ քեզանից հեռացրել է, թույլ տուր ինձ խնդրում եմ այս լռության մեջ քո ոգու հովանավորությամբ ստեղծագործ դառնալ:

 .

Ուղղորդիր ինձ, որպեսզի ես ուրիշների ճանապարհին առ քեզ խաթար չդառնամ;

առաջնորդիր ինձ՝ այլոց քո ոգով օգնելուն, պահապան կանգնիր ինձ իմ ճանապարհին*:

.

Տրամադրիր մարդկանց, որ նրանք կյանքի ու մահվան մասին որոշումները քո հաճությանը թողնեն**:

Օգնիր բոլոր նրանց, ոգքեր քո արարչությանն են ծառայում***:

Առաջնորդիր այս աշխարհը դեպի բեկումը, որը դեպի քո խոստումնալից նոր ժամանակին է տանում:

.

*) Այստեղ կարող են նաև այլոք ներառվել:

**) Այստեղ կարող են նաև առանձին թեմաներ կամ մեդիտացիոն մոտեցումներ ներառվել, ինչպես օրինակ՝ «Կասեցնել բռնության և նրա նմանատիպ հակազդեցության միջև երկմտանքը», «Բռնության խնդրի լուծման միջոցով բռնության հիմնաքարի խաթարում», «Խաղաղ երկխոսություն կրոնների բարեկամների միջև», … Համեմատություն Մաթ. 5:9 և 26:52 – ի միջև

***) Չարչարված բնությունը օգնության է կոչում: Ժամանակն է Աստծուն կամ Քրիստոսին խնդրելու, որպեսզի նրանք պահպանեն մեզ խաթարված բնության աղետներից: Սույնը սակայն մարդկության՝ արարչագործության հանդեպ վարքագծի փոփոխության անհրաժեշտության փոխնակը չէ:

****) Ղուկաս 11:2, 212:31, Հայտնություն 11:16 … Տես նաև «Հայր մեր», Մաթևոս 6, 7-15. Աստված կարող է սերը, որ իրեն է տրվում, բաժանել:

Թե աղոթքը և թե ապրելն ու գորժելը համատեղ են միևնույն ոգու մեջ, նրանք սատարում են միմյանց:

 

3) Գլխավոր տեքստի այլ լեզուներով ծավալուն տարբերակը կազմված է հետևյալ գլուխներից՝ Մաս 1. Տեքստի իմաստի և կիրառման մեկնաբանություն՝ մեդիտացիայի գործնական օգնություն, ինչպես օրինակ. «Ի սկզբանե էր բառ …», «Բառը մարմին եղավ …», Հիսուս Նազարեթացին, նրա ծնունդը՝ լրացուցիչ էջով վերածննդի քրիստոնեական նշանակության մասին, Նշանակալից էջեր Հիսուսի պատանեկությունից, Նշումներ «երկու Հիսուս-պատանի» թեմայի շուրջ բանախոսությունների մասին, Հովհաննես Մկրտչի կողմից Հորդանանի մկրտման մասին, Լրացուցիչ էջում ժամանակակից Մկրտության մասին, «Անապատի լռություն», Փորձություն, Կանայի հարսանիքը (կենակցման, համակրանքի, իմացության ու սիրո քրիստոնեական մոտեցում), «Սուրբ եռանդ» (և զգայականության հանդեպ մոտեցում), Լեռան քարոզը (Իմացության տեսանկյունից), Քրիստոսի պայծառակերպության քարոզը Թաբոր լեռան վրա, հարցեր «Հրաշագործությունների» վերաբերյալ, Ղազարոսի հարությունը, «Գառներ», Քրիստոսը և ոտնլվան, Բեթանիայի օծումը (քրիստոնեական հավատքի կարևոր տեսանկյուններ), Հաղորդություն, Ձերբակալում և մտրակում, փշապսակ և հրաժեշտի խոսք, Խաչում և դամբարան՝ քրիստոնեական միֆի առեղձներով, դատարկ դամբարանի խնդիրների շուրջ, «Երթ դեպի դժողք», «Երթ դեպի դրախտ», Հարություն, Համբարձում, Վերածնունդ, Հոքեգալստի արարողություն, Հիսուսի նկարը: Մաս 2. Հովհաննեսի հայտնությունը, Քարոզչության հանդեպ վերաբերմունքի մասին, Հովհաննու հայտնության բովանդակությունը, Յոթ եկեղեցիները –կից լրացուցիչ էջեր ժամանակակից եկեղեցիների կամ թեոլոգիական ուղղությունների և օյկումենայի մասին, Յոթ պահապաններ, Յոթ փողեր, «Յոթ կայծակ» և երկու քարոզիչները, Կինը և հրեշը, Ծովի յոթգլխանի հրեշը, Ստորգետնյա հրեշը, «Վերջին յոթ ողբերը և Բաբելոնի կործանումը և Քրիստոսի վերադարձը, «Խաղաղության 100 –ամյա (իրական) արքայությունը», «Նոր երկինք, Նոր երկիր և Նոր Երուսաղեմը», Ամփոփում - Քրիստոնեականը, Լուսանցք – Քրիստոնեական պահվածք, «Աշխարհում, բայց ոչ աշխարհաթող», «Երրորդ ուղի», Բացատրություն ներկայացվածի որակի մասին՝ տպագրական տարբերակ, և Իրավունք, էլ. Հարցաթերթիկ: Մաս 3. Հաջորդ թեմաները – Խաղաղության աղոթք, Կյանքի և երկրի մասին, Բարոյագիտական արժեքների հիմունքները, «Հիսուսի քողազերծման պատմության» մասին ժամանակակից վերաբերմունքի նորովի համառոտ բացատրություն, Հիսուսը և սննդի հարցերը, Բնագիտություն և հավատք, Հիսուս և ապաքինում – նաև այսօր, Օրհնություն, Տնտեսավարումը և սոցիալական քաղաքականությունը քրիստոնեական տեսանկյունից, Հասարակությունը և քաղաքականությունը քրիստոնեական տեսանկյունից, Փիլիսոփայություն և Քրիստոնեություն՝ Հաբերմանի մի ելույթի մեկնաբանությունը, Էկոլոգիա և արարում, Նախածնունդ, Քրիստոնեական աստվածաբանության հետևյալ կողմերը և ուղղությունները, Քրիստոնեական մեդիտացիա, Ոգեշնչումը և եկեղեցին, Հետմահու կյանքի խնդիրները և նրա նշանակությունը երկրային կյանքում, Քրիստոնեությունը և նրա վերաբերմունքը «ճակատագրի» և «վերածննդի» ուսմունքներին: Մաս 4. Հին կտակարան և կարծիքներ այլակրոնների միջև երկխոսության մասին, Հին կտակարան, Եղբայրականությունը և Քրիստոսը, Հիսուս Քրիստոսը և իսլամականությունը, Բուդդայականությունը, Զահրատուստրա, Հինդուիզմ, Թառիզմ և Կոնֆուցիուսականություն, Շին և բնապաշտական կրոնները որպես «փոխկապակցություն» մարդու և Աստծո միջև:

Հեղինակային իրավունք, Տեղեկագրություն: Դուք կարող եք մեր էջը տպել և հետաքրքրվողների շրջանակներում տարածել:

Էլ.փոստ՝ (Խնդրում ենք հնարավորի սահմաններում անգլերեն կամ գերմաներեն)