Քրիստոսի ուղիները windows 7...      fonts: Alik       pdf

Qristosi 0[inyru

His0s, Hog9oru 9 yrkra3inu

His0s Qristosi 0[inyru, nra npastu mardk0f3an 9 yrkri bargawa8man gor70m.

Intyrnyta3in ty[ykatw0f3an anka1 e\` himnwa7 4or2i 9 0s0mnasir0f30nnyri bazmafiw nor tysank30nnyri 9 an2nakan zargaxman gor7nakan =rinaknyri wra;

A3s e\0m karo[ yq gtnyl xa3s=r orpys himnakan hamarwo[ a[ofqnyri =rinaknyr ha3yryn lyz0nyrow;

.

1)` "Kronu orpys kap ast7o hyt" 9

  "His0su 9 islamakan0f30nu" fymanyrow;

A3s0hyt karo[ yq bazmafiw a3l lyz0nyrow 2) 7anofanal Awytarani 9 Howhannysi ha3tn0f3an fymanyrin a5ncwo[ myr himnaworwa7 myknaban0f30nnyrin, incpys na9 a3l gl01nyri 0 tarbyr fymanyri hyt; 3)

.

1) Kar8 bowandak0f30n.  türkçe ...

2) 7awal0n tarbyrak. anglyryn 9 gyrmanyryn tyqstyru parbyrapar farmaxw0m yn;
Incpys na9. 
, ...

http://www.ways-of-christ.com/hy

A[ofq 1a[a[0f3an, k3anqi 9 ho[i

A3s a[ofqu miajamanak myknaban0m e qristonyakan motyx0mu, fy a3n incpys pytq e azdyx0f30n gor7i;

Tyr, im Araric, im satar 9 h03s;
His0s Qristosi hyt mia203l ]norhakal ym qyz amyni hamar, inc qyznix e galis;
Nyrir amynu, inc in2 qyzanix hy5axryl e, f03l t0r inq 1ndr0m ym a3s l50f3an my\ qo og0 howanawor0f3amb sty[7agor7 da5nal;

Ov[[ordir in2, orpyszi ys 0ri]nyri 8anaparhin a5 qyz 1afar cda5nam,
a5a\nordir in2` a3lox qo ogow =gnyl0n,
pahapan kangnir in2 im 8anaparhin
*;

Tramadrir mardkanx, or nranq k3anqi 0 mahwan masin oro]0mnyru qo ha80f3anu fo[nyn**;
’gnir bolor nranx, owqyr qo ararc0f3ann yn 7a5a30m
***;
A5a\nordir a3s a]1arhu dypi byk0mu, oru dypi qo 1ost0mnalix nor jamanakin e tan0m;

*) A3sty[ karo[ yn na9 a3loq nyra5wyl;

**) A3sty[ karo[ yn na9 a5an2in fymanyr kam myditaxion motyx0mnyu nyra5wyl, incpys =rinak` "Kasyxnyl b5n0f3an 9 nra nmanatip hakazdyx0f3an mi\9 yrkmtanqu", "B5n0f3an problymi l07man mi\oxow b5n0f3an himnaqari 1afar0m", "!a[a[ yrk1os0f30n kronnyri barykamnyri mi\9 Hamymat0f30n Maf. 5:9 9 26:52 – i mi\9

***) Carcrkwa7 bn0f30nu =gn0f3an e koc0m; Jamanakn e Ast70n kam Qrisosin 1ndryl0, orpyszi nranq pahpanyn myz 1afarwa7 bn0f3an a[ytnyrix; S03nu saka3n mardk0f3an` ararcagor70f3an handyp warqag7i 4o4o10f3an anhrajy]t0f3an 4o1naku ce;

****) {0kas 11:2, 212:31, Ha3tn0f30n 11:16… Tys na9 "Ha3r myr", Maf9os, 6, 7-15.

Astwa7 karo[ e syru, or iryn e trw0m, bajanyl;

Fy a[ofqu 9 fy apryln 0 gor7ylu hamaty[ yn mi9n03n og0 my\, nranq satar0m yn mim3anx;

 

Ty[yk0f30nnyr` „His0su 9 Islamu" fyma3i ]0r\

 

3) Gl1awor tyqsti a3l lyz0nyrow 7awal0n tarbyraku kazmwa7 e hyt93al gl01nyrix` Mas 1. Tyqsti imasti 9 kira5man myknaban0f30n` myditaxia3i gor7nakan =gn0f30n, incpys =rinak. "I skzbane er ban...", "Banu marmin y[av...", His0s Nazaryfaxin, nra 7n0ndu` lrax0xic e\ow wyra7nndi qristonyakan n]anak0f3an masin, N]anakalix e\yr His0si patanyk0f30nix, N]0mnyr "yrk0 His0s-patani" fyma3i ]0r\ bana1os0f30nnyri masin, Howhannys Mkrtci ko[mix Hordanani mkrtman masin, Lrax0xic e\0m jamanakakix Mkrt0f3an masin, "Aanapati l50f30n", $or20f30n, Kana3i harsaniqu (kynakxman, hamakranqi, imax0f3an 0 siro qristonyakan motyx0m), "S0rb y5and" (9 zga3akan0f3an handyp motyx0m), Ly5an qarozu (Imax0f3an tysank30nix), Qristosi pa37a5akyrp0f3an qarozu Fabor ly5an wra, harxyr "Hra]agor70f30nnyri" wyrabyr3al, {azarosi har0f30nu, "Ga5nyr", Qristosu 9 otnlwan, Byfania3i =70mu (qristonyakan hawatqi kar9or tysank30nnyr), Ha[ord0f30n, @yrbakal0m 9 mtrak0m, 4]apsak 9 hrajy]ti 1osq, !ac0m 9 damban` qristonyakan mi/i a5y[2nyrow, datark dambarani 1ndirnyri ]0r\, "Yrf dypi djo[q", "Yrf dypi dra1t", Har0f30n, Hambar20m, Wyra7n0nd, Hogygalsti araro[0f30n, His0si nkaru; Mas 2. Howhannysi ha3tn0f30nu, Qarozc0f3an handyp wyrabyrm0nqi masin, Howhann0 ha3tn0f3an bowandak0f30nu- #of yky[yxinyru` kix lrax0xic e\yr jamanakakix yky[yxinyri kam fyologiakan 0[[0f30nnyri 9 ’3k0myna3i masin, #of pahapannyr, #of 4o[yr, " #of ka37ak" 9 yrk0 qarozicnyru, Kinu 9 hry]u, &owi 3ofgl1ani hry]u, Storgytn3a hry]u, „Wyr\in 3of o[byru", "Babyloni kor7an0mu" 9 Qristosi wyradar2u, "!a[a[0f3an 1000-am3a (irakan) arqa30f30nu", "Nor yrkinq, Nor yrkir 9 "Nor Yr0sa[ymu", Am4o40m- "Qristonyakanu, L0sanxq- Qristonyakan pahwa7q- "A]1arh0m, ba3x oc a]1arhafo[", "Yrrord 0[i", Baxatr0f30n nyrka3axwa7i oraki masin` tpagrakan tarbyrak ; Iraw0nq- el. harxafyrfik; Mas 3. Ha\ord fymanyru- !a[a[0f3an a[ofq, K3anqi 9 yrkri masin, Baro3agitakan arjyqnyri him0nqnyru, "His0si qo[azyr7man patm0f3an" masin jamankakix wyrabyrm0nqi norowi hama5ot baxatr0f30n, His0su 9 snndi harxyru, Bnagit0f30n 9 hawatq, His0s 9 apaqin0m- na9 a3s=r, =rhn0f30n, Tntysawarm0mu 9 soxialakan qa[aqakan0f30nu qristonyakan tysank30nix, Hasarak0f30nu 9 qa[aqakan0f30nu qristonyakan tysank30nix, $iliso4a30f30n 9 Qristony0f30n` Habyrmani mi yl03fi myknaban0f30nu, Ekologia 9 arar0m, Na1a7n0nd, Qristonyakan astwa7aban0f3an hyt93al ko[myru 9 0[[0f30nnyru, Qristonyakan myditaxia, Ogy]nc0mu 9 yky[yxin, Hytmah0 k3aniqi 1ndirnyru 9 nra n]anak0f30nu yrkra3in k3anq0m, Qristony0f30nu 9 nra wyrabyrm0nqu „8akatagri" 9 „wyra7nndi" 0sm0nqnyrin; 4. Hin ktakaran 9 kar7iqnyr a3lakronnyri mi\9 yrk1os0f3an masin. Hin ktakaran,Ybra3akan0f30nu 9 Qristosu, His0s Qristosu 9 islamakan0f30nu, B0dda3akan0f30nu, Zahrat0stra, Hind0izm, Faoizm 9 Kon/0xi0sakan0f30n, }in 9 bnapa]takan kronnyyru orpys „4o1kapakx0f30n" mard0 9 ast7o mi\9;

Hy[inaka3in iraw0nq, Ty[ykagr0f30n : D0q karo[ yq myr e\u tpyl 9 hytaqrqrwo[nyri ]r\anaknyr0m tara7yl;

I-my3l- (1ndr0m ynq hnarawori sahmannyr0m anglyryn kam gyrmanyryn)

Kronu 1) orpys "wyramiawor0m" ast7o hyt`His0s Qristosi 0[inyrow

1)Kron (Religion) ba5u 7ag0m e latinakan re-ligio –ix, oru n]anak0m e` wyramiawor0m ast7o hyt, oru nyra]1arhi a50mow myr my\ 9s kyrparanworw0m e; Ust mi hologrami hyt hy5awor a[yrsnyri n03n imastn e ar7ar7w0m na9 la3n a50mow;

Mard0 kynsakan 1orin problymnyri 8anac0mu

Incpys a[ofqi 8anaparhow apaqinwyl0 a3npys el mard0 a3l 4o1akyrp0mnyri harx0m kar9orw0m e His0si "Ovz0m ys apaqinwyl" harxu (Howh. 5,6); Kam, gitys ard3oq, fy qo my\ orqan anliarjyq0f30nnyr kan, oronq pytq e wyraxwyn, yfy d0 0z0m ys awyli motynal ast70n; Mi ]arq iradr0f30nnyr0m, oronx mi]t ce, or kronakan imast e trw0m, karyli e „karmir fyli" pys undhanr0f30nnyr nkatyl; Yry1a3i patanyk0f30nix minc9 ca4ahas linyl0 jamanakahatwa70m 29aw0rw0m yn nor hatkani]nyr, ori unfaxq0m saka3n ha8a1 yn nra bna7in karo[0f30nnyru antysw0m; Hytaga30m karo[ e mardu hi]o[0f30nnyri 0 a[ofqnyri =gn0f3amb ir antyswa7 zga3akan karo[0f30nnyru wyrakangnyl; Na karo[ e saka3n ir 2y5qbyrowi hatk0f30nnyru a3s0handyr2 pahpanyl, ori unfaxq0m anhati argylakwa7 karo[0f30nnyru matcyli yn da5n0m kam el wyran0m yn; Mard0 hogykan-hog9or kam artaqin „1afar0mnyri" hyt9anq0m a5a\axa7 yrkw0f30n- a[8at0mu intylykti 9 angitakix go3i mi\9, incpys na9 a3d yrk0si mi\9 ]at qic ty[a3naxwa7 sirtu, karo[ yn a3spisow tarbyr 8anaparhnyrow awyli am0r wyramiaworwyl; Aknha3t e, or dra1ti „Imax0f3an 7a5i pt0[i" a5aspylu a3s tys0f3an hyt a[yrsnyr 0ni, 9 or „yfy d0q dar2i cgaq 0 clinyq yry1anyri nman, apa d0q cyq unkni dra1t" artaha3t0f30nu a5ncw0m e dar2i hnarawor0f3an ga[a4ari awyli 1oru imax0f3an hyt- His0s, Maf9os 18,1-3; 10,15; {0kas 18, 17; A3sty[ 1osw0m e oc mia3n mankakan an15ow0f3an, a3l na9 zargaxman bna7in him0nqnyri masin, oronq ca4azanx „ar1a3ik" 2) yn, a3sinqn kan1a7ragraworwa7 him0nqnyr yn` mard0 „gor7a7man kanonnyri" korsti matnwa7 mi 2y5nark; A3s 0[in karo[ e myz imax0f3an jamanakakix sahmana4ak inqnagitakx0f3an sahmannyrix d0rs a5a\nordyl;

2) A3d baxasakan („satana3akan") hatkani]nyri ha[fahar0mu a3spisow na9 hi]takwa7 a[8atman masn e kazm0m;
„ar1a3ik" artaha3t0f30nu hi]atakw0m e X.G.#0ngi 9 a3lox 1orin hogyban0f3an tys0f30n0m` orpys mardka3in go3i kynsakan aprylakyrpi a3l 29;

Sa ci n]anak0m, or mardu karo[ e ir sy4akn 0jyr0w 9 a5anx or9e mi\amt0f3an dran hasnyl; His0su ara\ark0m e mi irakan 0[i incpys na9 a3n araryl0 0j kam g0f; *]mart0f3an qriston3a orono[nyru, a5aspylabannyrn 0 alqimistyru ]at hstak hi]atakyl yn nman kataryl0f3an masin (incpys =rinak`Maf9os 5,48; Howh. 10,34…); Na9 bazmafiw a3l qriston3anyr yn npatakadrwa7 kam patahakanoryn nman 4or20f30nnyr apryl; Sa kap c0ni a3n hangamanqi hyt, fy ard3oq nranq nyrhak 0[inyr ein gn0m, fy irynx hawatin a5awyl soxialakan 0[[0f30n ein talis, kam fy ard3oq nranq yrk0sn el irynx my\ am4o40m ein` a3spys asa7 qristony0f3an baxar2ak inqnagitakx0f3amb; Har30ram3aknyr i wyr zanazan m]ak03fnyr0m 4ntrwyl yn mard0 nyrqin pa5akt0mnyri ha[faharman 8anaparhnyru, faoistakan alqimistnyru, 3oga3i zanazan 29yru nmanapys wka30m yn a3d masin 3);

3) Hndkyryn 3oga ba5u (ba5axi`an3o1yn) n]anak0m e kapi wyrakangn0m go3i 7ag0mnakan na1armatnyri, hawyrji hyt; Sa ci n]anak0m, or nman a3l 0[inyru 9s a3n npatakin yn tan0m, inc or qristony0f30nu;

Ast7o mardu kam ast7o a5aq3al His0s Qristosu kam „nor Adamu" azdarar0m e, or a3n0hyt mardik 9s karo[ yn irynx xir0xan y[a7 bna7in hatk0f30nnyru wyrakangnyl, 9 or jamankn e ykyl ]tkyl0 a3l9s wtangawor dar2a7 1y[af30r0mnyru; Na karo[axaw, i npast yrkri, ir me\ miaworyl k3anqi imasti skzbnakan a[b30ri (astwa7) kapu 9 mardka3in zargaxa7 gitakx0f30nu; Na karo[axaw a3lasyrman wtangu ha[faharyl; Yfy angam na tarbyrw0m er m30snyrix, a3s0handyr2 na mard er, oru karo[ er orpys a3dpisin ka3anal; A3d pat8a5ow karo[an0m yn mardik a3d 8anaparhu d30r0f3amb anxnyl, a5awyl 9s a3n jamanak, yrb nranq a3d gitakxabar yn an0m; Ba3x angam mardknx hamar, oronq patmakan His0si masin ocinc cgityn, nra k3anqu my7 tpawor0f30n e fo[n0m`nyra53al har0f3an patm0f30nu- incpys =rinak` yrb kyndaninyru mi k[z0m inc or nor ban yn sowor0m, apa nmtatip kyndaninyru myk a3l hy5awor k[z0m n03n hatkani]u karo[an0m yn drs9oryl, qani or nranq mi a5an2nahat0k, undhan0r 0jada]t 0nyn, incpys nkatyl e =rinak B.%.}yldraku;

Mard0 nyrqin kapu ast7o kam Qristosi hyt na1 hnarawor e a5anx yky[yxakan mi\amt0f3an, yfy angam 30raqanc30r hamapatas1an qristonyakan mi0f30n orpys =gn0f30n e 7a5a30m; Astwa7abanakan hakasakan fyorianyru, oronq Qristosi ambo[\akan patkyru hogysatari 0 soxialakan hy[a]r\o[i a5aqyl0f30nnyri my\ yn bajanyl, a3l9s katar3al imast0f30nu cyn nyrka3axn0m, yfy angam nranq omanx =gn0m yn, a5awylapys nranx, oronq a3d tys0f30nnyrin qa\aty[3ak yn; Amyn anhat karo[ e ir faq0n ank30n0m kam angam hraparak0m Qristosin 0[[akioryn a5ncwyl; Da karo[ e =rinak nra wka3akoca7 hatkani]nyri masin hi]o[0f3amb ogykocwyl (Awytaran); Saka3n na, oru patrast e und0nyl0, or Qristosu na9 mahix hyto iryn karo[ e unkalwyl, (a3l kyrp asa7` incpys 30raqanx30r mard karo[ e ust baz0m wka30f30nnyri mahu orpys gitakix arara7 ha[faharyl`a5anx yrkra3in-n30fakan tysanyli0f3an), apa Qristosu 9s karo[ e nyrka3i azdyx0f30n gor7o[in unkalyl; Zgaxo[0f30nu da5n0m e hnarawor, or nra an0nix kam nra hyt miasin`incpys my7 y[bor hyt miasin ha3r ast70n, oru amynqinn e, a[ofq h[yl (Howh. 15,16;, Maf. 6, 7-15; Maf. 18,19-20). +rinak`

 Tyr, im Araric, im satar 9 h03s;
His0s Qristosi hyt mia203l ]norhakal ym qyz amyni hamar, inc qyznix e galis;
Nyrir amynu, inc in2 qyzanix hy5axryl e, f03l t0r inq 1ndr0m ym a3s l50f3an my\ qo og0 howanawor0f3amb sty[7agor7 da5nal;

Efika3i n]anak0f30nu

A3s 8anaparhi mi sand[aku „syrn e a5 astwa7", oru wyr e amyna3nix, „9 syru a5 myr2aword, incpys 9 a5 an2d" (Maf. 19,19), 0rymn na9 a5 an2d` inqd qyz sirylu karo[ e na9 2gtman mi masu linyl` sy4akan a5a\adranqu ir ]r\aka tara70f30n0m 8anacyl0; Syru karo[ e Qristosi hyt miaworyl, orowhyt9 da nra gl1awor 30rahatk0f30nn e, kapakxwa7 imax0f3an hyt; Na9 ust, Qristosi dypi bari arar tano[ 0[in ir nyrqin 0 artaqin azdyx0f30nnyrow haskanali e dar2n0m qrisonyakan 8anaparhu; His0su pahpanyx hastatwa7 efikakan skzb0nqnyru, qani or mardu „hn20m e (soworabar), inc xan0m e" (6,7 ), na saka3n undhan0r =rynqu undg7yl0 4o1aryn 1storyn a5an2naxryx patas1anatw0f30nu; Ust or0m hnarawor e, or mard0 nyran2nakan a]1arh0m banyr kan, oronq Qristosin yn hi]yxn0m` n03nisk yfy da 1[8i 29ow karo[ e artaha3twyl, dypi „nor 7n0nd" hi]yxno[ yr903fi hngyxnyl ( Howh. 3); Sa n]anak0m e, or jamanaki unfaxq0m mardu orpys ambo[\0f30n awyli e myr2yn0m ir hog0n, incpys Qristosu karo[axaw; A3s nyran2nakan ylakytu hnarawor e apryl srtow, hogow kam ogow, qani or apr0mnyri kyrpyrn anhatakanoran tarbyr yn; Incpys el or 30raqanc30ru Qristosin kam nra hyt kapwa7 0jyru zga, imastalix e hnaraworin ca4 ha8a1 gitakxyl a3n, incu anhatapys ardyn ha3tni e, orpys anmi\akan kapi him0nq- n03nisk yfy skzb0m oc mi zgali azdyx0f30nnyer cyn nkatw0m;

Ovju, oru orpys o[orma7in ]norhq zargan0m e mard0 nyrqna]1arh0m, karo[ e kapakxwyl „a5yr903f" Qristosix kam ast70x dar23al a5aqwa7 wyryrkra3in apaqinic 0jyri hyt; A3sty[ 9s karo[ yn anhatakan 4or2a50f3an 29yru ]at tarbyr linyl, saka3n a3n karo[ e a3s dypq0m oro]aki linyl 9 karo[ e ]r\apati wra hamapatas1an azdyx0f30n gor7yl; Qani dy5 nman artasowor0f30nnyru qcyrin er trwa7, oronq orpys „a5y[7wa7a3in", „s0rb" 9 a3ln ein hamarw0m, myr „a[yta3in" jamnaknyr0m gnalow awyli ha8a1 e patah0m a3s ha3tn0f30nu hasarak mardkanx mot, ori n]anak0f30nu hawanabar mi]t ce, or anmi\apys gnahatw0m e; A3d pat8a5ow a3s fyman a3sty[ k]o]a4wi; A3s`"drsix" yko[ 0niwyrsal azdyx0f30nu kam und0nw0m e, kam el ba1w0m e nranx inqnaparspmanu, oronq irynx nyrs0m oc mi harakx0f30nnyr cyn zargaxryl, a3npys or nranq a3s dypq0m orpys „datastan" yn unkalw0m;

Ov[[ordir in2, orpyszi ys 0ri]nyri 8anaparhin a5 qyz 1afar cda5nam,
a5a\nordir in2` a3lox qo ogow =gnyl0n,
pahapan kangnir in2 im 8anaparhin
*;

*) A3sty[ karo[ yn na9 a3loq nyra5wyl;

Harakix hamundhan0r zargax0mu na1apatmakan m]ak03fnyr0m

Incpys mard0 mank0f30nix minc9 has0n0f30n zargax0mu (tys wyr90m), a3npys el mardk0f3an m]ak03ta3in zargax0mu unfaxyl e etapnyrow; Sa mi ko[mix hangyxryl e nor karo[0f30nnyri 2y5qbyrmanu (azatakam0f30n, zgaxo[0f3an 9 mta7o[0f3an 0nak0f30n), saka3n m30s k0[mix pakasyxryl e nra 9ag0mnabanakan wstah0f30nu „ararc0f3an handyp, oru problymnyr e a5a\axryl; (Hmmt. =rinak` Jan Gybsyri „&ag0mu 9 nyrka". Ha\ordabar ar1a3ik, mogakan, a5y[7wa7a3in, imax0f3an gitakx0m. baxi a3d karo[ e 1ist amrapndwo[ gitakx0f30n zarganal, oru =rinak karyli e 1ylamt0f3an gitakx0f30n anwanyl); }norhiw hra]ali gor7icnyri =rinaknyri 2y5narkwyl yn zargaxman qa3lyr, oronq oro]aki ein na9 m]ak03fi 7awalman my\; Sa katarwyx i hy80ks hi]atakwa7 1ocndotnyri, saka3n, incpys aswyx, na9 i ha]iw baz0m kor0stnyri; Nor jamanaknyr0m ardyn aknha3t e, or mardk0f30nu 9 jo[ow0rdnyru 8akatagrakan pa3qari anhrajy]t0f3an a5a\ yn kangna7` norwi my7 kam 4oqr "qwanta3in f5icqnyr" kam ewol0xion qa3lyr kataryl0, yfy nranq 0z0m yn go3at9yl4); Dranq go30f30n 0nyn ardyn mot 2000 tari; A3l9s cka anhrajy]t0f30nu, or da katarwi 2y5q byrwa7 karo[0f30nnyri (incpys` gitakx0f30n) ha]win; Yfy bawarar qanak0f3amb miawornyr mi]t 1ylamt0f3an miasnakan gitakx0f30n zargaxnyn, norowi kapnwyn iryx astwa7a3in armatnyrin1), apa karo[ e d9akan a[ytnyri hyt mrxakx0f30nu "wyr9i" =n0f3amb dy59s ha[fwyl; A3d 2y5nark0mnyr0m kar9orw0m yn na9 aktiwistnyri ]arj0mnyru incpys =rinak 1a[a[0f3an ]arj0mu 9 a3ln,- bolor bariaxakamnyru 0nyn irynx "anhrajy]t" ty[u a3d "1a[0m"; Bazmafiw mardik,- bolor hastatwa7 kronnyrin z0gahy5,- aknha3toryn 4ntr0m yn, nranq dypi apagan yn gn0m 9 =gn0m yn anx3ali hyt ha]twyl, n03nisk yrb ]at mi\ak0f30nnyr yn a5ka; Dy59s trw0m e hawi 9 2wi harxu, fy ard3oq artaqin "4rk0f30nn" e npatakn, fy go30f3an gitakx0f30nu 9 go3i zargax0mu; Minc a3jm sahmanwa7 ca4ani]nyru pytq e noraxwyn, orowhyt9 mardu a3s=r 8]grtoryn karo[ e patkyraxnyl, fy 0r e tan0m minc a3s=r grwa7, hnaxa7 7ragri ]ar0nak0f30nu; Incpys or amyn inc ambo[\i mi masnikn e, a3npys el amyn law ararq lraxn0m e ambo[\u;

4) Hyrbyrt Gr0hli pysimistakan tys0f30nu nra wyr\in "Hambar20m dypi ocincu" (gyrmanyryn) grq0m myrjyli e hynx a3n pat8a5ow, or nra ko[mix antyswa7 zargaxman kam 0ji a[b30ru arka e, oru hamarjyqoryn mia3n myk hnrawor0f30n e un2y50m` astwa7;

Tramadrir mardkanx, or nranq k3anqi 0 mahwan masin oro]0mnyru qo ha80f3anu fo[nyn **;
’gnir bolor nranx, owqyr qo ararc0f3ann yn 7a5a30m
***;
A5a\nordir a3s a]1arhu dypi byk0mu, oru dypi qo 1ost0mnalix nor jamanakin e tan0m;
****

**) A3sty[ karo[ yn na9 a5an2in fymanyr kam myditaxion motyx0mnyu nyra5wyl, incpys =rinak` "Kasyxnyl b5n0f3an 9 nra nmanatip hakazdyx0f3an mi\9 yrkmtanqu", "B5n0f3an problymi l07man mi\oxow b5n0f3an himnaqari 1afar0m", "!a[a[ yrk1os0f30n kronnyri barykamnyri mi\9 Hamymat0f30n Maf. 5:9 9 26:52 – i mi\9

***) Carcrkwa7 bn0f30nu =gn0f3an e koc0m; Jamanakn e Ast70n kam Qrisosin 1ndryl0, orpyszi nranq pahpanyn myz 1afarwa7 bn0f3an a[ytnyrix; S03nu saka3n mardk0f3an` ararcagor70f3an handyp warqag7i 4o4o10f3an anhrajy]t0f3an 4o1naku ce;

****) {0kas 11:2, 212:31, Ha3tn0f30n 11:16… Tys na9 "Ha3r myr", Maf9os, 6, 7-15.

Astwa7 karo[ e syru, or iryn e trw0m, bajanyl;

Fy a[ofqu 9 fy apryln 0 gor7ylu hamaty[ yn mi9n03n og0 my\, nranq satar0m yn mim3anx;

A3spisow go30f30n 0ni myk „dar2i" 8anaparh dypi Astwa7 fy masnaki0m 9 fy ambo[\0m

Howh. . Ys 2yz dy5 ]at asyliq 0nym, ba3x d0q da hima cyq karo[ tanyl;
Saka3n yrb 8]mart0f3an ogin ga, na 2yz ktani dypi o[\ 8]mart0f30nu; Qani or na inqn irynix ci 1osi, a3l kasi a3n, inc or klsi 9 a3n inc apagan e, na 2yz kha[ordi;


Ty[yk0f30nnyr` „His0su 9 Islamu" fyma3i ]0r\

Nyrkronakan yrk1os0f30n

A3s hodwa7u npatak 0ni awyli haskanali dar2nyl kronnyri 4o1harabyr0f30nnyru, incpys na9 npastyl „nyrkronakan yrk1os0f3an" 1a[a[ gor7unfaxin, incu or a3l9s yrkar tarinyr irakanaxw0m e; Hyt93al myknaban0f30nnyru islami ambo[\akan bn0fagrman npataku cyn hytapnd0m, qani or islamn inqu baz0m dproxnyr 0ni;

{0ranu *) 9 a3l s0rb gryru

Islam n]anak0m e "Ast7o kamqi hpatak0f30n"; Islami s0rb girqu` {0ranu hamarw0m e astwa7a3in ogykoc0m a5 M0hamyd margaryn` Gibril hry]taki mi\nord0f3amb, oru hamunkn0m e qristonyakan s0rb Gabriyl hry]takin; {0ranu anwi8ylioryn kyntronakan n]anak0f30n 0ni; My7 dyr e 1a[0m na9 a3l margarynyri jamanaka]r\ani (Hadif) awand03fnyru (=rinak` "s0na", ba5axioryn "sowor0f30n"); Angam margaryn anhatakan kyx0f3amb ditw0m e orpys mard 9 oc astwa7; N]ynq or, incpys qriston3anyri a3npys el m0s0lmannyri my\ ]atyru kan, oronq qa\aty[3ak cyn irynx S0rb Grin;

Qriston3anyru kam hryanyru [0ran0m hi]atakw0m yn orpys „Gri 2yrin an2inq" (gri an2inq, =rinak` S0ra 4:171) 9 „Israyli 2yrin ordiq"; A3spisow karo[ yn nranq n03npys [0ranow artaha3twyl, fypyt nman hak0m ci ar2anagrwyl yrb9e; Amyn dypq0m kronagit0f30nu andrada5n0m e bolor kronnyri 30raqanc30r s0rb grin 9 0s0mnasir0m e nranx patmakan zargaxman unfaxqu 9 a3ln; A3s0handyr2 S0rb Grqyri 30raqanc30r 0s0mnasir0f30n pahan\0m e hargalix wyrabyrm0nq; {0rani myknabannyri mi masu gr0m e, or go30f30n 0ni a5 Astwa7 01tagax0f3an mi na1atip, oru mia3n anarat hry]taknyri 9 mardka3in anarat a5aq3alnyrin e wyrapahwa7; Myknabannyri mi a3l 10mb pnd0m e, or yrkra3i {0rani unfyrxo[u anarat pytq e lini;

Margaryn hamarw0m e orpys a5aq3al mi oro]aki jamanaki (kam jamanakahatwa7i) hamar, 0r a5aq3alnyru baxaka30m yn (S0ra 5,19*). {0ranu a5an2naxn0m e yrk0 1mbyr` M0hamyd margaryi qarozicnyr kam "Grqi mardik" (gri mardik) 9 "anhawatnyr"; Orpys "Gri mardik" nkati yn a5nw0m hatkapys hryanyru 9 qriston3anyru, oronq m0s0lmannyrin harakix mi9n03n awand03fnyrin yn har0m; Yrbymn nkati yn a5nw0m na9 zarat0stra3akannyru (S0ra22,17*); {0ranu 8anac0m e na9 mi ]arq margarynyri", oronq irynx jamanakin myk ast7o, hytmah0 datastani 9 irynx azgi a[ofqi 0sm0nqn ein qaroz0m (=rinak` 6, 83-92; 7, 4,136*s0ranyr); A3spisow bolor a3n mardik, oronq a3s hamundhan0r skzb0nqnyrin yn hawat0m , cyn hi]atakw0m orpys "anhawatnyr" (s0ra 5,48* 9 a3ln); Islamakan0f3an a5a\in har30ram3aknyr0m qriston3anyri 9 hryanyri wra krona4o10f3an b5n0f30n cer gor7adrw0m, hama2a3n {0rani 0sm0nqi, oru as0m e. "Kronu ci partadrw0m", tys s0ra 2, 256* ).
Abrahamu hamarw0m e "a3ladawan- hani/nyrix" myku, oronq gtan hawatqi 0[[aki 8anaparhu a5 myk astwa7;

Allahu (na1aislamakan hin arabyrynow` al-illah) hastatapys 0ni n03n ba5armatu inc or hybryakan gryr0m ast70n trwa7 an0nnyrix myku` "elohimu";

Ba5i 1stag03n imastow "anhawat" (ba5axi fargmanwa7` 7pt3al-qo[arkwa7) ein hamarw0m M0hamyd margaryi jamanaknyri a3spys kocwa7 polityakannyru (bazmastwa7, hyfanos), oronx dym na Arabia30m pa3qar0m er 9 orornxix dy59s hryanyri 9 qriston3anyri Astwa7a]0ncu zg0]axn0m er; A3s=r islamakan unkal0mnyri sahmannyr0m "anhawat" yn h5cakw0m bolor nranq, owqyr myk ast7o go30f3anu 9 ardar datastanin cyn hawat0m; A3s bn0fagr0mu yrbymn f30riamaxabyr tara7w0m e bolor oc m0s0lmannyri 9 n03nisk a3n m0s0lmannyri wra, oronq a3l m0s0lmanakan dawananqi yn harakx0m;

{0ranu His0s Qristosi masin

N]ynq, or {0ranu bazmixs bn0fagr0m e Qristosin orpys ast7o ko[mix a5aqwa7 margary, incpys na9 ast7o "!osq" a5anx a3l myknaban0f30nnyri kam Ast7o 0rwakan (s0ra 4,171), ima` "ararwa7 incpys Adamu" (S0ra 2,3,5); A3spisow 8i]t haskaxwa7 Islamn inqu awyli e gnahat0m His0sin, qan baz0m jamanakakix astwa7abannyr, oronq His0sin mia3n orpys soxialakan 5y/ormator yn unkal0m; I wyr\o {0ranu ci und0n0m "Ararci ord0" 0sm0nqu (hytaga30m` s0rb yrrord0f30n), oru M0hamydi jamanaknyri qriston3anyri ko[mix 9s unkalw0m er orpys yrkra3in (ho[a7in); Yfy angam qriston3anyru a3npys baxatryin, incpys Howhannys 1-i "Ast7o 1osqi" skzbanakan imastu, a3ladawan mardik mi9n03nn e cyn haskana, fy da inc e n]anak0m; (=rinak` S0ra 6, 101). Ust h5omyakan 1.4 gri His0su ararwyl e s0rb hog0 0jow, a3sinqn ci 7nwyl; A3spisow qriston3anyru karo[ yn fyr9s hama2a3nyl m0s0lmanakan a3n tysakyti hyt, or i skzbany er astwa7 (c7nwa7) 0 c7nyx a3l araryx Qristosin; A3s0hyt9 h0nakan "logos" haskax0f30nu, oru Astwa7a]nc0m hi]atakw0m e orpys astwa7a7in kam His0s Qristosi a5aq3al, oru awytarannyr0m na9 fargmanw0m e orpys „!osqu" (tys wyr90m), hi]atakw0m e {0ran0m a5ncylow His0si hyt; Ard3o:q {0rani incpys na9 Atwa7a]nci ogy]nc0mnyri my\ ga[tniqnyr yn faqnwa7, oronq minc a3jm oc qriston3anyru 9 oc el m0s0lmannyru parzabanyl yn karo[axyl 9 animast wi8aban0m yn artaha3t0f30nnyri 0 ba5a3in 29akyrp0mnyri ]0r\; N03nisk a3n dypq0m, yrb qriston3anyru a3d 0sm0nqu a3npys yn nyrka3axn0m, or a3n orpys „bazmastwa70f3an" 0sm0nq e unkalw0m, ci hamapatas1an0m a3n o8in, inc Qristosn er 0s0xan0m. „A[ofyq im an0nix (a3sinqn nyrq0st His0si hyt mia20lwa7) a5 astwa7 (ha3ru)" (Howh. Awyt. 15:16); His0si k3anq0m amyn inc a5ncw0m e miak ast7o hyt, ori hyt inqu syrtoryn kapwa7 er, 9 dypi oru na mardkanx karo[ e a5a\nordyl;

„Logos" artaha3t0f30nu (Qristosi hyt kapwa7 artaha3t0f30n Howhannysi awytarani "Ast7o 1osq0m") hi]atakw0m e $aryfi {0rani fargman0f30n0m (gyrmanyryn) a5anx His0sin hi]atakyl0, saka3n haskaxw0m e {0rani a3l hratarak0f30nnyr0m orpys ast7o "hangamanq" kam ast7o hraman (s0ra 13,2, s0ra 11);

{0ranu hi]atak0m e Qristosin "orpys Adam", orin astwa7 ho[ix araryx (S0ra 3,59) 9 patm0m e ast7o og0 ko[mix "astwa7a3in a5aq3ali" masin, oru mi\nord0m e k03s Miriami (Mariam) ko[mix His0si 7n0ndu (S0ra 19, 17-22); {0ran0m hi]atakw0m e na9, or His0su S0rb Ogow kam srb0f3an ogow amrapndwyx (S0ra 5, 110):

Ust {0rani` yritasard His0su ha3tn0m e ir har0f30nu (S0ra 19, 33), oru saka3n karo[ e nra wyradar2u „ahy[ datastani" =ru hawatax3alnyri har0f30nu n]anakyl (tys ha\ordiw), oru {0ran0m ha8a1 e hi]atakw0m 4,159*- s0ra0m; {0ranu patm0m e, or kyndani His0su hambar20m e yrkinq (s0ra 4, 157-159*, s0ra 3,55*);
M0s0lmannyrn 0 qriston3anyru wi8aban0m yn, fy ard3oq Qristosu, oru 1acwyx, yrkinq hambar2wyl0x hyto my5aw 9 ast7o =gn0f3amb har0f30n a5aw` incpys qriston3anyrn yn wka30m, fy:` na a5anx 1acwyl0 kyndani yrkinq hambar2wyx, incpys m0s0lmannyrn yn kar70m ; Saka3n undhan0r e a3n kar7iqu, or baxa5w0m e nra` hambar2man pahin my5a7 linylu, a3l or na =rinak` mardkanx er  0s0xan0m; Ardyn 3:55 kam 5:48 s0ranyr0m asw0m e. "Ys nran ksrbagor7ym" 9 "bolord kwyrada5naq dypi in2, 9 ys (astwa7) w8i5 kka3axnym 2yr mi\9 (yrkra3in k3anq0m) y[a7 tara2a3n0f3an masin"; Mnax3al cparzabanwa7 ga[tniqnyri wyrabyr3al pytq e m0s0lmannyrn 0 qriston3anyru cwi8yn, a3l hangist spasyn;

{0ranu 9s hi]atak0m e hawatax3alnyri har0f30nu datastani jamanak (s0ra 36,77, s0ra 69, 13, s0ra 75,99 9 a3ln); His0su kwyrada5na a3n jamanak 9 s0rb gri hawatax3alnyri datastanin wka klini; Nranq (na9 oc m0s0lmannyru), owqyr Ast70n 0 datastanin hawat0m yn 9 mia3n barin yn arar0m, karo[ yn ust [0rani datastanix csarsa4yl (s0ra 2, 62; 4,123-124; 7,170): Ahy[ datastanu handys e galis fy [0ran0m 9 fy astwa7a]nc0m orpys ast7o 9 oc mard-ho[a7ni ha3yxo[0f30n, anka1 a3n banix, fy 1osqu qriston3anyrin, m0s0lmannyrin kam fy hryanyrin e wyrabyrw0m;
(S03n hamymat0f30nnyru cyn arw0m [0rani anko[mnakal0f30nu kaska7i ynfarkyl0 mtadr0f3amb);

Qristony0f3an 9 Islami azgagrakan him0nqnyri masin

A3spys kocwa7 "abrahamakan yryq kronnyri" azgagrakan him0nqnyru**) 9s syrt kapakxwa7 yn; Islam0m 9s kan patwirannyr` fypyt chamarakalwa7, =rinak` 17,22-39; 5,38-40; 2,188; 4,135; 2,195; und 17,70* 9 a3l s0ranyr0m ( mardka3in patwa1ndr0f30n);. {0ranu, =rinak, 1storyn 9 a5anx baxa50f30nnyri argyl0m e anmy[i span0f30nu (5,27-32 s0ra *); A3s imastow "|ihad"artaha3t0f30nu mia3n n]anak0m e "pa3qar"; "S0rb patyrazm" artaha3t0f30nu ci 7ag0m [0ranix, a3l M0hamydi patwirannyrix 9 islamakan =rynqnyri 0sm0nqix;***) Astwa7amyrj krqyri dym nyrqin hogybana-baro3akan pa3qaru hamarw0m e "my7 \ihad", ori n]anak0f30nu awyli e gnahatw0m, qan a3l artaqin yrkmtanqnyri hyt ha]wi nstylu (=rinak His0si patgami hamymat` `" na1 qo acqi gyranu hanir" ]at artaqin kon/liktnyr karo[ yn hinmazrkwyl); "!osqi \ihadu" kroni 1a[a[ drs9or0mn e, "2y5qi \ihadu" hawatax3ali gor7nakan, dastyarakcakan =rinakn e; "Sri \ihadu", na9`"4oqr \ihad", mia3n hawatax3alnyri pa]tpan0f3an dypq0m e f03latrw0m ([0ran` s0ra 2,190); A3ladawannyri dym "b05n" wyrabyrm0nqu na9 [0rani dr03fnyrix e (S0ra 48, 29, S0ra 47, 4);

Awandakan =rinakargyru sy5yri mi\9, nyra53al a3ladawannyri hyt am0sn0f30nu 9 a3ln 7awal0n yn;

Islami kira50mu hinmw0m e hyt93al hamozm0nqi wra, or oc mi a3l astwa7 baxi ast70x (Allah) go30f30n c0ni 9 M0hamydu ast7o a5aq3aln e, or a5=r3a sahmanwa7 a[ofqnyru pytq e ocncaxwyn (2,177* s0ra) , or tarykan pasu (5amadan) pytq e pahwi (2,185* s0ra ), or 01tagnax0f30nu k3anq0m gony myk angam pytq e irakanaxwi 9 zaqqatu (partadir drama]norh0m soxialakan npataknyri hamar ) pytq e w8arwi (2,177* s0ra);

Jamanakakix islam0m go30f30n c0ni mi kyntronakan =rgan, oru kronakan- azgagrakan 1ndirnyri wyrabyr3al oro]0mnyr e ka3axn0m; Saka3n kanonakargyri pahapannyri hargwa7 my7amasn0f3an ko[mix und0nwa7 oro] kronakirnyr karo[ ein hawanabar la3n 8anac0m gtnyl;

*) a[b30r` %0di $arfyr. „{0ran", fargman0f30n, Qohlhamyr hratarakc0f30n (gyrmanyryn), oru gitakan pahan\nyrin bawarar0m e 9 oro]aki a5an2nan0m e ir un2y5a7 la3n hnarawor0f3amb` tarbyryl0 ba5axi fargman0f30nnyru tyqstyru haskanal0 hamar my\byrwa7 7anofagr0f30nnyrix; Sarbyr fargman0f30nnyr0m (tarbyraknyr) nkatw0m e otn3aknyri mim3anxix tarbyrwo[ qanak; {0ranix my\byr0mnyri n]anak0f30nnyru fargmanwyl 9 myknabanwyl yn Adyl Fyodor Kourii ko[mix, 2007 (gyrmanyryn) , ori a]1atanqu bar2r e gnahatwyl na9 m0s0lman gitaknyri ko[mix (=rinak` doktor Inam0lah !an, oru jamanakin islamakan a]1ahrajo[owi bar2rag03n qart0[arn e y[yl);

***) Patmakan „qristonyakan !acakrax Ar]awanqnyru" 9s astwa7a]nc0m cyn ardaraxw0m 9,  =rinak, ]at ywropakan jo[ow0rdnyri mot wat hambaw 0nyn;

 

Dypi e\i skizb http://www.ways-of-christ.com/hy .

His0s Qristosi 0[inyru, nra npastnyru mardka3in gitakx0f3an, mard0 4o4o10f30nnyri 9 yrkri harxyr0m. anka1, bazmafiw hytazot0f30nnyri 9 4or20f30nnyri nor tysank30nix kazmwa7 lratwakan e\` lraxwa7 an2nakan zargaxman gor7nakan a5a\arknyrow

„Qristosi 8anaparhnyru" intyrnyta3in e\u lratwakan 9 hytazotakan pro3ykt e; A3n ka10m c0ni oc mi yky[yx0x, kronakan 0[[0f30nnyrix kam or9e kronakan mi0f30nnyrix (9 ci gor70m draxix or9e myki dym); A3s e\u koc0m e tarbyr kronnyri mi\9 1a[a[ hamakyx0f3an 9 1or imax0f3an; „Qristosi 8anaparhnyru" oc mi qa[aqakan kam tntysakan azdyx0f3an ci 2gt0m; „Qristosi 8anaparhnyru" ci qaroz0m 9 ci andamagr0m;

Hy[inaka3in iraw0nq, Ty[ykagr0f30n

D0q irawas0 yq a3s ka3qa3in e\u tpyl 9 bowandak0f3an an4o4o1 knkn=rinaku tara7yl.

A3s tarbyraku sty[7wyl e 1991 – 2014-fwakannyrin, ka3q0m hraparakwyl e a5a\in angam 30.01.2001-in; Sa nor, ha3yryn tarbyrakn e ...-ix` hytaga barylaw0mnyri kan1atys0f3amb;

Hy[inaknyr. Qristosi 0[inyru (Christuswege/ Ways of Christ™)

A3s ka3qa3in tarbyraki hratarakicu Hylm0t Xiglyrn e;

„Qristosi 0[inyru" lratwakan 9 hytazotakan na1agi7 e; A3n 0ni ekologiakan him0nqnyr 9 gor70m e yky[yx0x, 0[[0f30nnyrix 9 a3l kronakan 1mbawor0mnyrix anka1, saka3n handys ci galis orpys fwarkwa7nyri haka5akord; Hawatqi him0nqu pahpanw0m e, saka3n a5anx dymagogik- /0ndamyntalistakan nkata50mnyri; A3sty[ qarozc0f30n kam andamagr0m ce hytapndw0m, incpys na9 oc mi n30fakan kam qa[aqakan azdyx0f30nnyr;

Orpys gor70ny0f3an olort na1untrw0m yn bolor qristonyakan fymanyru, incpys na9 nyrkronakan yrk1os0f30nnyyru a3lakronnyri hyt; A5an2nahat0k kyrpow andrada5n0m ynq qristony0f3an masamb bar2ifo[wa7 hog9or arjyqnyri myknaban0f3anu; A3l soxialakan harxyru, oronq a5ncw0m yn qristony0f3anu hytazotw0m yn a3l tysank30now, saka3n n03nqan kar9or0f3amb (tys na9 gl1awor tyqsti na1abanu);

A3l lyz0nyri fargman0f30nnyru mi]t ce or himnaworapys st0gw0m yn;

A3d tyqstyru my1anikoryn cyn hamapatas1an0m oro]aki yrkrnyri ty[a3in iradr0f3anu;

Mynq himnaworw0m ynq ka3qa3in e\yri wra, ust or0m oc bolor pdf- kam kam doc- f[fapanaknyr0m yn 4oqr 4o4o10f30nnyrn irakanaxw0m;

Yfy a3l hy[inaknyri gor7yr yn hi]atakw0m, apa „ Qristosi 0[inyyru" my1anikoryn ci hamapatas1an0m nranx o[\ bowandak0f3anu;

Elyktrona3in 4ost „Qristosi 0[inyrin" ` tys harxafyrfiku a3s tyqsti wyr\0m; Hnarawor0f3an dypq0m 1ndr0m ynq gryq anglyryn kam gyrmanyryn;

Tpagir tarbyraku gyrmanyryn e, ori hratarakicu 9 hy[inaka3in iraw0nqi tyru O. B3omn e;

Dypi gl1awor e\