utf-8

Kristusvägar

http://www.ways-of-christ.com/sv/ 

Dataskyddsförklaring

Vi är glada att ni intresserar er för vår webbsida. I det följande förklarar vi om och i vad mån vi behandlar era personrelaterade data.

1. För vilka ändamål och på vilken rättslig grund behandlar vi personrelaterade data?

Vi behandlar personrelaterade data om er endast för korrespondenssyfte med er. Rättslig grund är Art. 6 punkt 1 bokstav f i EU:s Dataskyddsförordning (GDPR).
Detta internetprojekt är inte kommersiellt verksamt och har därför inget kundregister, och inga köp- eller betalsidor. Vi använder inte heller personuppgifter för reklamsyften, eller för marknads- och opinionsundersökningar.

2. Vilka kategorier av personrelaterade data behandlar vi?

Vi behandlar bara sådana data, som ni själv ställer till vårt förfogande. Detta kan förutom namn, e-postadress och språk också alltefter innehållet i era mejl vara informationer om era religiösa världsåskådningar.

3. Ur vilka källor härrör personrelaterade data, om vi inte lämnar in dem till er?

Vi behandlar endast de data som ni själv ställer till vårt förfogande.

4. Vilka kategorier av mottagare av data finns?

Vi vidarebefordrar inte era personrelaterade data till tredje part.

5. Planeras överföring till tredjeland ?

En överföring till tredjeland planeras inte.

6. Hur länge lagras era data?

Vi lagrar era personrelaterade data (mejl), så länge som de är nödvändiga för våra syften, t.ex. för svar eller för arbete på lämpligt innehåll, om ni inte tidigare ber om radering.

7. Kontaktperson för dataskydd

Ni når vår kontaktperson för dataskydd över vårt formulär för säkrare e-post. Ni kan när som helst be oss om information, rättelse och också radering av er korrespondens.

8. Samlas åtkomstdata vid internetanvändning?

Vår internetleverantör (Host provider) samlar som vanligt normalt för internetsäkerhet och statistiska ändamål på basis av sina och våra berättigade intressen (Art. 6 punkt 1 bokstav f i DGPR) data om varje åtkomst till servern (Webtracking för framställning av loggfiler). Till åtkomstdata hör filnamnet på den hämtade webbsidan, typ av apparat, användarens operativsystem, webbläsartyp och webbläsarversion, datum och klocktid, [överförd datamängd, meddelande om lyckad hämtning,] anonym IP-adress. Loggfiler lagras av säkerhetsskäl och för felsökning i maximalt 21 dagar och raderas därefter. En annan användning (för bevissäkring) sker på sin höjd vid fall av säkerhetsincidenter (t.ex. attacker på webbsidor).

9. Använder denna webbsida Cookies?

Er dator får inga "Cookies" eller sådana spionprogram (spionprogram) av dessa webbsidor, och vi följer er inte på internet. Vi framställer inga personliga profiler.

Datorsäkerhet: 

Denna webbsida använder bara html och några CSS-typsnittsformatuppgifter. Den undviker medvetet element som Java, Javascript eller Active Controls, som många har inaktiverat i sina säkerhetsinställningar. Endast söksidan kräver Javascript ("Active Scripting"). 

Eftersom vi har informationssidor, och inga kassa- eller betalningssidor, behöver textsidorna ännu inte kryptering ("https"). Det skulle praktiskt taget bara minska samtalshastigheten. Https-webbsidor är ofta inkompatibla med vissa äldre webbläsare. På senare tid erbjuder vi kontaktformulär med https-säkerhet. I framtiden avser vi att erbjuda fler webbsidor med "https"-säkerhet.

Teknisk information
för utformning av webbsidor betr. Tillgänglighet på internet ("Accessibility"). 

Till startsidan