Kristusvägar

+

Jesus Kristus, andlighet och jorden:
Jesu Kristi vägar, hans bidrag till det mänskliga medvetandet och till mänsklighetens och jordens förändring: en oberoende informationssida med nya synpunkter från många erfarenhets- och forskningsområden med praktiska hänvisningar för ens personliga utveckling.

Detta är den svenska versionen

.

På denna webplats finns denna omfångsrika skrift i sin helhet fritt tillgänglig och möjlig att skriva ut.

Del 1: 25 kapitlen om stegen i evangelierna.

Del 2: 12 kapitel: Om Johannes -uppenbarelse & slutkapitlet "Det kristna" med tabell.

Del 3: Ytterligare teman, bl.a. etik, naturvetenskap, en bön, ....

Del 4: Gamla Testamentet, bidrag till dialogen med andra religioner, bl.a. Jesus och islam, buddismen, hinduism, ..., bl.a. Jesus och islam, buddismen, hinduism, ..., bl.a. Jesus och islam, buddismen, hinduism, ..., bl.a. Jesus och islam, buddismen, hinduism, ..., bl.a. Jesus och islam, buddismen, hinduism, ....

Även äldre sidor innehåller uppdateringar.

-

Fler erbjudanden.

Sammanställning "Kristusvägar" för nedladdning och utskrift: förbättrad PDF-version, 770 kB, 126 sidor  ; (behöver det fria programmet Acrobat Reader 5/6...).
Word.DOC-version.

Dessa sidor och kyrkohistoriens olika teologiska riktningar.

En enklare genväg: "Religion som människans återförbindelse med Gud – på Jesu Kristi vägar".

Metodiska anmärkningar till praktisk kristen meditation.

Hjälp till självrannsakan vid arbeitet med huvudtexterna i Kristus vägar

Detta är hemsidan http://www.ways-of-christ.com/sv

Andra språk :      English: http://www.ways-of-christ.net - ständigt uppdaterade  dansk  ,  deutsch - ständigt uppdaterade , Suomi  ,  nederlands  , Español  ,  Português  ,  Français  , ,  Polski  ,  Ceský  ,  Hrvatski jezik  ,  Limba româna  ;  förkortning:  Íslenska  ,...

 

Den ovan klickbara texten innehåller de olika kapitlen: Del 1: Inledning till textens innebörd och dess användning med metodiska hänvisningar till meditation bl.a. "I början var ordet" "och "Ordet blev kött..."; Jesus från Nasaret: Hans födelse; med tilläggssida om pånyttfödelse i kristen mening. Finns något av betydelse under Jesu ungdomsår?; En randanmärkning till dispyten om "två Jesusbarn"; Om dopet i Jordan av Johannes Döparen; med tilläggssida: Kommentarer om dagens dop, öknens stillhet, frestelserna, Bröllopet i Kanaan, (Kristna synpunkter om sexualiteten, sympati, inlevelse och kärlek), den "heliga ivern" (och synpunkter på känslor), om bergspredikan (med synpunkter på förnuftet), Kristi förklaring på berget Tabor, frågan om "undren", Lasarus' uppståndelse, "Fåren", Kristus och fottvagningen, smörjelsen i Betania (viktiga synpunkter på kristen andlighet), nattvarden, tillfångatagandet och gisslingen, törnekröningen och avskedstalen, korsfästelse och gravsättning, med hänvisningar från den kristna mystiken, frågan om den tomma graven, om "helvetesfärden", "paradisresan", uppståndelsen, himlafärden, uppstigningen, pingsthändelsen, en bild av Jesus. Del 2: Johannes uppenbarelse, om umgänget med profetiorna, om innehållet i Johannesapokalypsen: De sju kyrkorna - med tilläggssida om dagens kyrkor resp. dagens teologiska riktningar och om ekumen, de sju sigillen, de sju basunerna, de "sju åskorna" och de två profeterna, kvinnan och draken, det sjuhövdade havsodjuret, det tvåhornade djuret ur jorden, de "sista sju plågorna och "Babylons ände" ...Kristi återkomst; det (verkliga) "tusenåriga fredsriket", den "Nya Himlen, Nya Jorden och "Nya Jerusalem", slutkapitlet: Det kristna, tabell : En kristen hållning - "I världen men inte världsfrånvänd", en "Tredje vägen", hänvisningar till framställningens kvalitet, en tryckt version och rättigheter. Del 3: En bön om fred, liv och jorden; Grundval för etiska värden; Ett kort tillrättaläggande om moderna "Allt om avslöjande berättelser om Jesus"; Naturvetenskap och gudstro; Jesus och näringslivsfrågor; Jesus Kristus och helning – även i dag; Om kristen välsignelse; Klagan som en möjlig beståndsdel i kristen praxis; En kristen väg till bearbetning av händelser i livet; Kristna synpunkter för näringsliv och sociala frågor; Kristna synpunkter på samhälle och politik; Filosofi och kristendom – kommentar till Habermas’ tal om "Tro och vetande"; Allmänna kristna synpunkter i ekologiska frågor; Ofött liv; ... Del 4: Om Gamla Testamentet och judiska religionen; Zarathustra; Jesus Kristus och islam; Jesus Kristus och buddismen; Jesus Kristus och hinduismen; Allmänna synpunkter om naturreligioner; ...

Anmärkning: Copyright, eMail.

Dataskyddsförklaring


bibel