Poti Jezusa Krista

http://www.ways-of-christ.com/sl/

Pripomba: avtorske pravice

Te spletne strani lahko izpišete in kopije posredujte z nespremenjeno vsebino: glede na nastavitev pregledovalnika in tiskalnika je to ca. 117 strani (... kB). PDF-različica

V takšni obliki izdelano 1991 – 2022; na spletu najprej objavljeno 30. 01. 2001; to je nova slovenska izdaja od … s poznejšimi popravki.

© Avtorji: Projekt Poti Jezusa Kristusa (Christuswege/ Ways of Christ™)

Izdajatelj: Helmut Ziegler. 

Spletna stran "Poti Jezusa Kristusa" je raziskovalni in informacijski projekt. Je ekumenske usmeritve, neodvisen od cerkva, veroizpovedi ali drugih religijskih skupnosti – ni naperjen proti nobeni iz njih -. Substanca vere ostaja ohranjena brez dogmatsko- fundamentalističnega postopanja. Se ne opravlja nobene misije in ne pridobiva članov. Se ne poskuša doseči dobička in političnega vpliva.

Delovno področje so vse teme o krščanstvu ter teme medreligijskega pogovora z drugimi religijami. Težišče ustvarja globlji raziskovalni opis deloma zapostavljenih bivših duhovnih strani krščanstva. Z diferenciranega vidika so enako pomembna tudi druga, socialna vprašanja zadevnih straneh krščanstva. (Glej tudi uvod v glavno besedilo in metodološka navodila.)

Merodajne so spletne strani; v PDF-datotekah niso upoštevani vsi manjši popravki.

Prevodi v različne jezike ne pomenijo avtomatsko stališče do situacije v določenih državah.

Če se omenjajo spletne strani oz. knjige drugih izdajateljev, to ne pomeni, da se "Poti Jezusa Kristusa" avtomatsko strinja z njihovo vsebino.

Pošiljanje e-pošte na Posti Jezusa Kristusa: poglejte obrazec na koncu besedilne strani. Prosimo vas, da nam po možnosti pišete v angleškem ali nemškem jeziku.

Tiskano izdajo v nemškem jeziku lahko naročite pri: Boehm, "Bewusst", Im Dorfe 21F, D-24146 Kiel, po ceni od 3,50 Euro; izdajatelj in lastnik avtorskih pravic do tiskovine je O.Boehm. Objavljeno julija 2001.

Nazaj na začetno stran