Poti Jezusa Kristusa

+

Jezus Kristus, duhovnost in zemlja:
Kristus, njegovi prispevki k razvoju zavesti, človeštva in zemlje: samostojna informacijska stran s stališči mnogih  raziskovalnih področij in duhovnih izkušenj.

Slovensko.

.

Na internetu lahko brezplačno pridete do celotnega spisa in si ga izpišete: 

Del 1: 25 poglavij o korakih v evangelijih.

Del 2: 12 poglavij o Janezovem razodetju, & zaključno poglavje "Krščanstvo" in pripadajoča tabela.

Del 3: ostale teme, med ostalim etika, naravoslovje, zdravljenje, molitev, …

Del 4: Stara zaveza, Jezus in islam, Zaratustra, budizem, hinduizem, ...

Religija kot "povratna povezava" človeka z Bogom – na poteh z Jezusom Kristusom.

Posodobitve se nahajajo tudi na starejših straneh.

-

PDF-različica za izpis (793 kB, ca. 117 strani);
WORD-različica.

Ove stranice i različiti teološki pravci u povijesti crkve.

Kršćanska meditacija.

Pritoževanje kot možen sestavni del krščanske prakse.

 Pomoč za samopresojo pri delu z glavnimi besedili Poti Jezusa Kristusa

 .

To je domača stran. http://www.ways-of-christ.com/sl 

Drugi jeziki doslej : Bolj izčrpna besedila lahko preberete na pr. v hrvaški inačici.   Ali pa na drugih jezikih:  English http://www.ways-of-christ.net - se vedno posodablja ,  Deutsch - se vedno posodablja ;  , Český  , Slovenský  ,  Limba Româna  ,  Polski  ,  ostali jeziki.

 

(2) Obširno glavno besedilo v nekaterih drugih jezikih vsebuje poglavja: Del 1: Uvod v pomen in uporabo tega besedila z metodičnimi navodili za meditacijo in dr.; "V začetku je bila Beseda" "in Beseda je človek postala"; Jezus Nazarečan: njegovo rojstvo; z dodatno stranjo o preporodu v krščanskem pomenu; Ali se nekaj značilnega nahaja v Jezusovih mladeniških letih?; Pripomba ob razpravah o "dva dečka Jezusa"; O krstu na reki Jordan po Janezu Krstniku; z dodatno stranjo: Pripombe o sodobnem krstu; Tišina v puščavi; Preizkušnje; Svatba v Kani; (Krščanska stališča do seksualnosti, simpatiji, podoživljanju in ljubezni); "Sveti trud" (in stališča do emocij); O besedi na gori (s stališči do razumevanja); Preobrazba Kristusa na gori Tabor; Vprašanje "čudes"; Lazarjevo vstajenje; "Ovce"; Kristus in umivanje nog; in maziljenje v Betaniji (pomembna stališča krščanske duhovnosti); Poslednje večerja, prijetje in bičanje; Kronitev s trnovo krono in pozdravni govori; Križanje in pogreb z navodili iz krščanske mistike; Vprašanje praznega groba, "odhoda v pekel ali raj"; Vstajenje; Vnebohod; Dušni dan; Jezusova slika. Del 2: Razodetje po Janezu; O pristopih k prerokbam; O vsebinah apokalipse po Janezu: Sedem cerkva - z dodatno stranjo o današnjih cerkvah oziroma teoloških smereh in o ekumeni; Sedem pečatov; Sedem trobent; "Sedem gromov" in dve priči; Žena in zmaj; Sedemglava zver iz morja; Zver z dvema rogovoma iz zemlje; "Sedem čaš Božjega srda" in padec "Babilona" ...Vrnitev Kristusa; (Resnično) "1000-letno kraljestvo"; "Novo nebo", nova zemlja in "Novi Jeruzalem"; Zaključno poglavje: Krščanske lastnosti; Preglednica: Krščansk stališče - "Na svetu, toda ne od sveta", "Tretja pot", navodila o kvaliteti opisov, tiskani izdaji, in pravicah; elektronski obrazec. Del 3 ostale teme: Molitev za mir, življenje in zemljo; Temelji etičnih vrednosti; Kratek popravek sodobnih »zgodb, ki povedo vse o Jezusu«; Naravoslovje in vera v Boga; Jezus in vprašanja o prehrani; Jezus Kristus in zdravljenje – tudi danes; O krščanskem blagoslavljanju; Pritoževanje kot možen sestavni del krščanske prakse; Krščanska pot do obravnave življenjskih dogodkov; Krščanska stališča do gospodarstva in socialnih vprašanj; Krščanska stališča do družbe in politike; Filozofija in krščanstvo - komentar o Habermasovem govoru „Vera in znanje"; .Krščanska stališča do ekoloških vprašanj; Nerojeno življenje; ... Del 4: Stara zaveza, judovstvo in Jezus Kristus; Zaratustra; Jezus Kristus in islam; Jezus Kristus in budizem; Jezus Kristus in hinduizem; Splošna stališča do naravnih religij; ...

Pripomba: avtorske pravice, E-mail

Izjava o varstvu podatkov


Biblija