Căile lui Iisus

Pagină extra

 

Aceste texte în relație cu diversele orientări teologice în istoria religiilor.

1. Orice încercare de a readuce la lumină profunzimi spirituale ale creștinismului în mare parte dispărute, trebuie, în mod firesc, să înceapă cu învățăturile, viața și semnificația lui Iisus Hristos, și a primilor creștini; și anume incluzând trăsăturile lor „apocaliptice”, și nu doar selectând ceea ce convine unei anumite teologii. Prin aceasta devine evident că trebuie luată în considerare și imensa varietate a primilor creștini, - așa cum au făcut-o deja Evangheliști ******) înșiși, pentru a putea înțelege astfel sensurile mai largi ale influenței lui Iisus. *)

2. Vechile religii ale secolelor următoare erau în cea mai mare parte dominate de autoritatea tratatelor voluminoase ale „Părinților Bisericii”. Aceștia, prin intermediul – între altele – al limbii și culturii grecești au făcut accesibile europenilor tradițiile religioase primordiale. Aceștia încă știau multe despre vechile scrieri care astăzi sunt disparute. La fel ca în toate fazele creștinismului, si în aceasta au existat polemici legate de ce este cu adevărat creștin si ce nu. Multe din cunoștințele pe care aceștia și le-au însușit, și care mai târziu au fost uitate, merită să fie re-evaluate, desigur și comparându-le cu originile. De altfel, au existat și pe mai departe creștini care trebuie să fi propovăduit nu atât măntuirea prin intermediul unei biserici, cât mai degrabă accesul individual la Dumnezeu prin rugăciune și meditație - de ex. în Egipt, cf. și scrierile (sulurile de piele cu texte biblice) de la Naq Hamadi. Unele dintre aceste elemente s-au perpetuat într-o mare măsură, anume în „teologia mistic㓠ortodoxă din zilele noastre.

3. Scolastica și canonistica medievală au condus la o sistematizare teologică prin deducții, respectiv concluzii abstracte, în fapt de natură religios-filozofică. Părinții Bisericii erau considerați în continuare o autoritate, dar numai în măsura în care modul lor de găndire corespundea cu aceste expuneri de idei. Chiar dacă, relativ la acea epocă, în acele concluzii se găsea o bogată sursă de hrană spirituală, ceea ce sperie la ele este logica intelectuală adesea unilaterală, cu judecăți absolute și exclusiviste – care trebuie delimitată de dimensiunea religioasă propriu-zisă. Ea a conservat credința sub forma unor învățături și dogme, dar în aceelași timp a condus și la practici inchizitoriale. Prin prisma creativității unui căutător spiritual sau mistic contemporan, se poate observa că, în anumite puncte, aceeași metodă intelectuală ar fi putut conduce - și uneori chiar a condus - la alte concluzii; respectiv faptul că dezvoltarea spirituală reală presupune o conștiință mai flexibilă și cuprinzătoare, și nu una închistată. Metoda scolastică strictă a rămas până astăzi un punct de pornire esențial în teologia sistematică, mai ales în cea catolică. Cu toate acestea au apărut în cadrul ei anumite deschideri față de altfel de abordări, respectiv fată de cele ecumenice (de ex. Yves Congar). Nu se pune problema unei critici unilaterale a vreunei dintre orientările religioase. Încă din stadiul de început al lucrului la textul principal al „Căilor lui Hristos” au fost analizate posibilitățile de structurare sistematică oferite de prezentul material. Singura posibilitate rămasă a fost aceea de a urmări succesiunea „pașilor lui Iisus” descriși în Evanghelii! Căci tocmai în acestea se reflectă o succesiune cu adevărat arhetipală a etapelor evoluției umane și a sferelor conștiinței, inclusiv în relație cu lumea din jur. Aceasta este o abordare nouă, interdisciplinară.

4. Într-o perioadă în care tradiția religioasă se acumulase peste elementele originare, au apărut reformatorii care au încercat să re-așeze biserica pe temeliile elementelor biblice originare. Însă, acest lucru nu le-a reușit decât într-o foarte mică măsură, ei fiind fii ai acelor timpuri și având cunoștințe extrem de puține despre curentele spirituale și mistice din istoria creștinismului. De asemenea s-a renunțat la tradiții care cel puțin în esență lor erau valoroase, cum ar fi adorarea Fecioarei. A rămas în sarcina câtorva teologi ai acelei perioade, cum ar fi teologul evanghelist J. V. Andreae, să-și asume libertatea de a se consacra unor experiențe spirituale mai profunde, care pot eventual fi caracterizate drept „creștin-esoterice”, și pe care să le redea sub forma romanțioasă a unor trăiri onirice. Faptul că elementul creștin nu putea fi identificat cu ușurință se datora tocmai acestei forme alese din motive de siguranță.

Nici protestantismul nu era întotdeauna chiar atât de tolerant cum s-ar putea crede. Contra-reforma, războaiele religiose ș.am.d. și-au pus și ele pecetea. Cu toate acestea, diversele abordări teologice ale acelor timpuri aveau multe în comun. Astăzi, când însăși în cadrul bisericilor protestante există confesiuni separate, cum sunt bisericile luterane, reformate (calviniste), și cele unitariene, reprezentanții acestora se văd nevoiți să admită că, deși această delimitare mai poate servi controverselor pe tărâm teologic, din punctul de vedere al propriilor credincioși sistemul e ceva de mult depășit. **)

5. Nici în următoarea perioadă, cea a noii filozofii, a iluminismului și a științelor naturale nu s-a produs vreo alăturare între vechea teologie sistematică de sorginte intelectuală și o teologie a experienței spirituale. Ba dimpotrivă, chiar și teologii istorico-critici se orientau tot mai mult, conștient sau nu, către concepția promovată de științele naturale, o concepție de asemenea intelectuală și pe deasupra unilateral materialistă. Teologia a devenit parțial o ramură a cercetării filologice și lingvistice – ceea ce nu este greșit, doar că este unilateral. 
Nimic nu stă în calea luării în considerare a acestei specii literare - dar atunci măcar într-un mod pe cât posibil adecvat și nu schematic; vezi, de ex. pagina noastră referitoare la așa-numita Evanghelie după Filip: Noile noastre pagini in germana / engleza.) De asemenea, este necesară, din multiple puncte de vedere, realizarea unei comparații între enunțurile scripturii și condițiile acelor vremuri - avându-se însă grijă să se evite a se aplica afirmațiilor făcute la acea vreme a priori o atitudine depreciativă ce își are originea în spiritul contemporan al timpurilor.Și conexiunea cu comunitatea în devenire poate ilumina sensul - acest lucru însă nu trebuie să ducă la o limitare a viziunii care să cuprindă astfel doar istoria pur umană, în care Dumnezeu, care era de importanță primordială pentru oameni, nu își mai are locul. Faptul că un mesaj a fost transmis unei anumite persoane nu exclude în niciun caz universalitatea sensului mesajului respectiv. Căutarea sensului tradiției este în zilele noastre importantă pentru noi - cu toate acestea, întregul conținut al acesteia ni se va dezvălui numai atunci când vom lua în serios , sau cel puțin vom încerca să luăm în serios, relevanța celor promise pentru omul modern.
(În această situație reprezentanții contemporani ai vechii teologii sistematice s-au regăsit în postura de nuclee ale teologiei propriu-zise, în jurul cărora se puteau grupa noile metode de cercetare. Dar oare aveau ei capacitatea reală de a fi astfel de nuclee integratoare?) Raportarea complexelor descoperiri științifice la dogmele religioase ar fi, cu siguranță, o inițiativă parțial îndreptățită. Dar atunci, consecvent ar fi să facem asta și în prezent. Însă de cele mai multe ori nu așa s-a întâmplat.
Ar trebui să ținem seama de noua imagine a lumii, respectiv paradigma care se profilează din noile curente ale științelor interdisciplinare, care nu mai sunt azi atât de materialiste, cum ar fi fizica atomică, biofizica modernă, geo- și astrofizica, și, cu preponderență din știintele cum este parapsihologia. Este absurd să raportăm teologia de contemporană la o concepție asupra lumii bazată pe descoperirile științifice ale secolului XIX! ***)

6. In secolul XX s-au făcut multe încercări în direcția găsirii unor noi fațete ale teologiei, pe care ea nu le aprofundase suficient până atunci, dar și acestea excludeau dimensiunea mistic-spiritual㠖 a cărei necesitate fusese deja recunoscută de Karl Rahner. Aceste încercări în sfera catolică și în cea evanghelică au avut o contribuție pozitivă în societate, prin faptul că au abordat problemele practice ale omenirii: de ex. Karl Barth (teologia dialectică), teologia politică și teologiile eliberatoare ale lumii a treia, precum și teologia creaționistă ****), teologia feministă... În cazul unora dintre aceste orientări, cum ar fi „Teologia demitologizării” a lui Bultmann s-a cam exagerat, în sensul că s-a redus credința la o concepție materială asupra lumii, care, așa cum am menționat, devenise între timp din nou perimată. Meritul ei era că accentuea ideea că credință nu are nevoie de o obiectivare științifică. Mai târziu Drewermann a încercat o explicare a Evangheliilor prin psihologie arhetipală. Aceasta ar putea fi, ce-i drept, o cale care să ne scoată din universul lipsit de suflet al concepției materialiste despre lume. Numai că psihanaliza nu reprezintă nici într-un caz dimensiunea spirituală a Bibliei, și tocmai de aceea folosirea acestor două domenii total diferite, una împotriva celeilalte, nu are nici un rost.
Discuția este dominată până în zilele noastre de disensiunile dintre fundamentalism și relativism. 
În afară de aceasta, în afara sferelor teologice, un rol ce nu poate fi ignorat este jucat de poveștile de senzație, acele pretinse „dezvăluiri despre Iisus“, fapt care nu contribuie deloc la ameliorarea imaginii de ansamblu a disputelor din zilele noastre.

7. Până în momentul de față se poate vorbi prea puțin despre o teologie „postmodern㔠a secolului XXI. O regenerare a posibilităților spirituale ale creștinismului – cu păstrarea atât a vechii intensități a credinței, cât și a prudenței acumultate de-a lungul vremurilor – presupune o transformare mult mai complexă și profundă a conștiinței. *****) Este necesară o limpezime spirituală și o privire diferențiată asupra societății și lumii, în loc de a ne limita numai la a lua la cunoștință pasiv de existența domeniilor de cercetare ale teologiei și științei religiilor - o cale spre un creștinism „total" în locul fragmentării, din zilele noastre. 

*) Ele au recunoscut intenționat, de exemplu nu doar acel „Izvor Q" , de care cercetătorii au ținut seama mai târziu. (Ea conține numai cuvintele lui Iisus din Patimile Mântuitorului, cu acea etică dincolo de multele convenții sociale, care este astăzi adesea asociată cu Predica de pe Muntele Tabor. Chiar și strâns înrudita și ca atare autentica Evanghelie după Toma ne arată că circulau și alte mărturii ale lui Iisus, în funcție de predicator și/sau de ascultători. Ultimilor pași în viața lui Iisus – începând cu învierea lui Lazar ș.a. - nu i-au putut urma decât puțini pe atunci, și puțini au putut depune mărturie autentică. Și totuși căutătorii i-au putut găsi.

**) În ultima, în Germania vreme se încearcă limpezirea acestei situații ... Pentru diferitele religii vezi de asemenea pagina „Cele sapte Comunități (ale Apocalipsei) și religiile contemporane.

***) Vezi între altele și pagina „Științele naturii și credința în Dumnezeu”. Update English/ Deutsch. Pentru evoluția creștinismului vezi și Prof. Hans Küng, Das Christentum. Wesen und Geschichte, Sonderausgabe 2007 (Creștinismul. Esență și dezvoltare, ediție specială 2007). El aspiră la o cercetare integrativă care, în ciuda descoperirilor arheologice și a cercetării critice, ia în serios vechile scrieri ca surse în ceea ce privește conținutul. Nu împărtășim aceeași părere privitor la toate concluziile rezultate din cercetarea istorico-critică redate acolo. Spre exemplu, întâmplări cu Iisus apar uneori prea mult ca trăiri pur subiective; Küng este însă deschis pentru o realitate independentă, încă nu pe deplin cercetată a acestor trăiri. Însă în rest, metoda sa, interesantă în sine, de cercetare a etapelor de dezvoltare a creștinismului (paradigmelor), nu apreciază suficient semnificația direcțiilor care, în ansamblu, nu au devenit până în prezent preponderente - cum ar fi misticismul -; dar acestea au revelat căi foarte importante pentru exploatarea întregului potențial al creștinismului. Aici mai trebuie menționat faptul că, în general, oamenii cu o "misiune" interioară spirituală, respectiv misticii, adesea nu pot fi înțeleși printr-o simplă analiză istorico-critică, și asta din cauza faptului că, dincolo de biografia exterioară, palpabilă, aceștia au mai ales o biografie interioară spirituală independentă. De aceea, probabil, încercarea de a-i lua în serios e mult mai productivă decât cea de a-i sfâșia în bucăți.

****) Vezi de ex. "Oekologische Theologie" („Teologie ecologistă”) Editura Kreuz.

 *****) Chiar și numai aluzia la o „Evanghelie veșnic㔠dăruită de Duhul Sfânt în Apocalipsa după Ioan 14:6, presupune o conștiință mai puternica decât ar permite-o intelectul singur...

******) Completare: Iisus și diversele teologii...

În Noul Testament se regăsesc perspective diferite. Este însă foarte probabil că autorii acesteia le-au combinat conștient și intenționat. Ei au pătruns faptul că Iisus are mai multe fațete. Este, de aceea, nevoie de mai multe perspective teologice pentru a-L putea înțelege.

El a propovăduit pe de o parte intuiția socială a liberalilor, sau din cadrul teologiei eliberatoare – de asemenea a propovăduit și principiile călăuzitoare individual-etice ale teologilor conservatori (deși nu într-un mod formal și fără a fi orientat spre puterea statului).

El stăpânea atât atitudinea spirituală a misticilor creștini sau a creștinilor esoterici (cf. teologia mistică a bisericilor ortodoxe răsăritene) - precum și concepția că discipolii trebuiau să facă față provocărilor propriei existențe în această lume tangibilă, fizică (aceasta din urmă fiind subiectul principal abordat de majoritatea teologilor și sfetnicilor spirituali contemporani, mai ales a celor evanghelici.)

Iisus avea o relație „supranatural㓠cu Dumnezeu, (de la botez și până la răstignire și înviere; după cum, de ex. este exprimat în amintirile lui Ioan, respectiv a discipolilor acestuia în Evanghelia după Ioan); acest aspect nu poate fi explicat de către teologi cum este Bultmann, prin recurgerea la conștiința intelectuală. Cu toate acestea, Iisus a trebuit să traverseze existențe umane, accesibile și cercetătorilor din domeniul științelor naturale.

Multe dintre evenimente pot fi înțelese de psihologia profunzimilor din zilele noastre; multe sunt însă spirituale într-un sens care depășește posibilitățile de cunoaștere oferite de psihologia profunzimilor.

Multe dintre perspective au dispărut aproape cu desăvărșire, de când mulți aparținători ai creștinismului timpuriu au fost persecutați ca „eretici" (azvârliți în aceeași oală cu cei care comiteau adevăratele abuzuri religioase). Toate erau unilaterale, dar nu în mai mare masură decât oricare dintre religiile existente, fiecare în felul ei.

Această unilateralitate nu este neapărat negativă. Elementele constructive ale tuturor acestor orientări ar fi până la acest punct corecte – dacă nu ar considera fiecare că ea este singura care are dreptate în vreme ce toți ceilalți s-ar afla foarte departe de adevăr.

Evangheliile individuale și teologia.

Evangheliile – și, de ex. acea parte a Evangheliei după Marcu ce este denumită "Sursa Q" – reprezintă diferite perspective. Din această cauză se poate afirma că ele au fost scrise pentru oameni de diferite formații și provenind din medii diferite. Marcu, spre exemplu, era important pentru intelectul analitic al romanilor și pentru traduceri în limbile romanice. (Dar Prof. Morton Smith numește o „parte secret㓠a acestei Evanghelii care își avea originile în scrierile lui Petru și care era folosită numai pentru oamenii cu experiență; cuprinzând învierea lui Lazăr ș.a.) Misticul austriac Jakob Lorber a scris că Marcu a fost un mesager apreciat între discipoli. Astfel este foarte probabil că el știa exact ce se întâmplase. El prezintă trăsături ale unui teolog care își pune întrebarea. cine este Iisus? 
Evanghelia originală, aramaică, a lui Matei, care s-a pierdut, respectiv nu a fost încă descoperită, trebuie să fi fost adresată evreilor; aceasta, ca și Evanghelia după Matei cunoscută nouă astăzi, se adresează în fond tuturor celor care doresc descrieri pline de viață ale faptelor lui Iisus.  
Situația este similară în cazul Evangheliei după Luca, doar că aceasta prezintă profunzimi emoționale.
Evanghelia după Ioan a fost scrisă pentru creștinii spirituali (de ex. cu o biografie a misterelor greacă), iar ceea ce este specific creștin este prelucrat în limbajul familiar acestora.
Ioan interpretează cu deosebită claritate viața lui Iisus în lumina evenimentelor pascale; Matei descrie mai limpede viața. Ambele sunt corecte; dar crucea și învierea sunt cele care au cele mai semnificative consecințe pentru vremurile ce vin.

"Evanghelia apocrifă a lui Filip" nu este de fapt o evanghelie, ci o contribuție a creștinismului timpuriu, un comentariu la discuția cu oameni aparținând unor orientări teologice diverse – ocupând un loc propriu între acestea. (Nu este o scriere gnostică așa cum ar putea presupune unii). „Evanghelia apocrifă a lui Toma" nu este nici ea o evanghelie, ci o culegere, în cea mai mare parte probabil autentică, a vorbelor lui Iisus; inclusiv anumite afirmații care au fost dedicate oamenilor cu astfel de interese spirituale.

Reprezentanți ai diferitelor popoare și-au putut asimila mai bine unul sau celălalt aspect.

Metode de cercetare.

În mod similar, diferitele metode de cercetare sunt, fiecare în limitele sale, utile, atunci când sunt aplicate împreună (interdisciplinar). Atunci însă când cineva încearcă să clădească teologia practic pe o singură ramură a științei (cum ar fi lingvistica sau arheologia), rezultatul va fi parțial fals. În afară de aceasta, este necesară includerea metodelor meditative, lucru care nu este făcut aproape deloc.
Dincolo de aceasta există - mai mult sau mai puțin independent de teologia creștină - știința generală a religiilor, precum și filosofia, ambele aflate într-o anumită măsură într-o relație de concurență cu teologia atunci când se apleacă asupra aspectelor religioase, greu accesibile cercetătorului dacă acesta alege să ignore contextul religios. În măsura în care se stabilește relația cu o căutare sinceră a lui Dumnezeu, aceasta poate constitui o completare fructuoasă. O mai mare compatibilitate a acestor domenii ale cunoașterii s-ar putea releva în timp dacă religiozitatea ar fi recunoscută ca o calitate de bază aparținând ființei umane. (v. "Religia...")

Adnotare la problematica „unitatea în treime" a lui Dumnezeu.

În cazul concepțiilor religioase despre o trinitate, respectiv unitate în treime a lui Dumnezeu (trinitate) trebuie să se facă următoarea diferențiere: dacă oare cel care o predică, leagă de ea o trăire pe care ar putea-o transmite cumva, sau dacă este vorba pur și simplu despre o învățătură pur intelectuală (doctrină) despre treimea divină. "Căile lui Hristos" descrie între altele, pe Dumnezeu, Iisus și Duhul Sfânt în caracterul lor, și în relațiile lor care pot fi retrăite, și nu se ocupă cu dispute nefructuoase despre noțiuni cum ar fi "unitatea în trinitate".

 

Înapoi la pagina de start "Căile lui Iisus Hristos" (www.ways-of-christ.com/ro)

Căile lui Iisus Hristos, contribuția Sa la conștiința umană și la dezvoltarea omenirii și a lumii: o pagină informativă independentă, conținând noi puncte de vedere din variate domenii ale cercetării și experienței; sfaturi practice pentru progresul personal.