Drogi Chrystusa

+

Jezus Chrystus, spirytualizm i ziemia:
Drogi Chrystusa, jego wkład w rozwój ludzkiej świadomości oraz w zmiany zachodzące w ludzkości i na ziemi: niezależna strona informacyjna z nowymi punktami widzenia z wielu dziedzin doświadczeń i nauki, zawierająca praktyczne wskazówki na temat osobistego rozwoju.

Wersja w języku polskim.

.

Tu jest dostępne w internecie ta praca bez żadnych ograniczeń i gotowa do wydrukowania.

Część 1:  25 rozdziałów o kolejnych etapach w Ewangelii.

Część 2:  12 rozdziałów na temat Objawienia św. Jana oraz rozdział końcowy „Chrześcijaństwo“ i tablica na ten temat.

Część 3:  inne tematy, m.in. etyka, nauki przyrodnicze, ... .

Część 4: Stary Testament; i wkład w dialog z innymi religiami, m.in. Jezus a islam, buddyzm, hinduizm,... .

Również i starsze strony zawierają aktualizacje.

 -

Zestawienie "Drogi Chrystusa" do ściągnięcia i wydrukowania: poprawiona wersja .PDF, 1170 kB, 134 stron;  (wymaga zastosowania programu Acrobat Reader 5/6...).
Wersja Word.DOC.

"Drogi Chrystusa" i teologiczne kierunki historii kościoła.

Latwy dostep (do naszych tematów): "Religia jako ponowne nawiązanie kontaktu człowieka z Bogiem – na drogach Jezusa Chrystusa".

Medytacja chrześcijańska.

Na temat papieża Jana Pawła II i dalszej drogi kościoła katolickiego.

Pomoc przy samodzielnym kontrolowaniu pracy z tekstami ze strony Drogi Chrystusa.

.

Witryna  http://www.ways-of-christ.com/pl

Inne Języki :  Deutsch: http://www.christuswege.net  aktualizowane na bieżącoEnglish: http://www.ways-of-christ.net  aktualizowane na bieżącoCeský  ,  francais  ,  Español  ,  Português  , ,  ...

 

Tekt, który można nakliknąć powyżej: Część 1: Wprowadzenie w sens i używanie tego tekstu z metodycznymi wskazówkami na temat medytacji m.in. ; „Na początku było słowo" „i słowo stało się ciałem..."; Jezus Nazaretu: jego narodziny; z dodatkową stroną poświęconą powtórnym narodzinom w sensie chrześcijańskim; Czy można odnaleźć doniosłe wydarzenia w młodzieńczych latach Jezusa?; Uwaga na marginesie na temat rozważań o „dwóch chłopcach Jezue“; O chrzcie w Jordanie dokonanym przez Jana Chrzciciela; z dodatlkową stroną: Uwagi na temat współczesnego chrztu; Cisza na pustynii; Kuszenie; Wesele w kanie Galilejskiej; (Chrześcijańskie poglądy na temat seksualizmu, sympatii, zrozumienia i miłości); „święta żarliwość" (i poglądy na temat emocji); O kazaniu na górze (z poglądami na temat rozumu); Przemienienie Pańskie na górze Tabor; Pytanie o „cuda“; Wskrzeszenie Łazarza; „Owce"; Chrystus i obmycie stóp; oraz namaszczenie w Betanii (ważne poglądy na temat chrześcijańskiej spirytualności); Ostatnia wieczerza, pojmanie i biczowanie; Nałożenie korony cierniowej i mowy pożegnalne; Ukrzyżowanie i złożenie do grobu, ze wskazówkami z mistyki chrześcijańskiej; Problem pustego grobu, „zstąpienie do piekieł", „wiebowstąpienia"; Zmartwychwstanie; Wniebowstąpienie, wzniesienie; Pięćdziesiątnica; Obraz Jezusa. Część 2: Objawienie św. Jana; O traktowaniu proroctw; O treści Apokalipsy św. Jana; Siedem kościołów – z dodatkową stroną na temat współczenego kościoła wzgl. teologicznych kierunków i ruchu ekumenicznego; Siedem pieczęci; Siedem trąb; „Siedem kościołów, „siedem grzmotów“ i dwóch proroków; Kobieta i smok; Siedmiogłowe zwierzę z morza; Zwierzę z ziemi z dwoma rogami; „Siedem ostatnich plag” i koniec „Babilonu” ... Powtórne Przyjście Chrystusa; (Prawdziwe) „1000 – letnie królestwo pokoju"; „Nowe Niebo, Nowa Ziemia i Nowa Jerozolima”; Rozdział końcowy: Chrześcijaństwo; Tablica : Postawa chrześcijańska - "Na świecie, ale nie ze świata", "Trzecia droga"; Wskazówka na temat jakości przedstawiania, wersja drukowana i prawa; Formularz E-Mail-Formular. Część 3: pozostałe tematy: Modlitwa za pokój, życie i ziemię; Podstawy wartości etycznych; Krótkie sprostowanie nowoczesnych „historii-wszystko-na-temat-Jezusa"; Nauki przyrodnicze a wiara w Boga; Jezus a pytania na temat odżywiania się; Jezus Chrystus i uzdrawianie – także dzisiaj; O chrześcijańskim błogosławieństwie; Lamentacja jako możliwa część chrześcijańskiej praktyki; Chrześcijańska droga do obróbki wydarzeń, które miały miejsce w życiu; Poglądy chrześcijańskie na temat gospodarki i problemów socjalnych; Poglądy chrześcijańskie na temat społeczeństwa i polityki; Filozofia a chrześcijaństwo – komentarz na temat mowy Habermasa "Wiara i wiedza"; Ogólne chrześcijańskie poglądy na temat zagadnień ekologii; Nienarodzone życie; ... Część 4: Stary Testament i Religia żydowska; Zaratustra; Jezus Chrystus a islam; buddyzm; hinduizm; Ogólne uwagi na temat religii naturalnych ...

Wskazówka: Copyright, E-Mail.

Polityka prywatności


Biblia