utf-8

Drogi Chrystusa

http://www.ways-of-christ.com/pl/

Wskazówka: Copyright

Wydruk niniejszych stron internetowych i rozpowszechnianie kopii o niezmienionej treści jest dozwolone. Zastrzegamy sobie prawa autorskie.

Jest to ... stron, zależnie od ustawienia przeglądarki wzgl. drukarki. (.pdf, ... kB, 134 stron.)

Produkcja w tej formie 1991 – 2022; w internecie zamieszczono po raz pierwszy 30.01.2001; to jest nowa polska wersja z dnia 11.08.2002  z późniejszymi poprawkami.

© Autor: Projekt Drogi Chrystusa (Christuswege/ Ways of Christ™).

Edytor: Helmut Ziegler.

Witryna „Christuswege" jest projektem badawczo-informacyjnym o charakterze ekumenicznym. Projekt jest niezależny od Kościołów, wyznań i innych wspólnot religijnych i nie jest skierowany przeciwko żadnemu z nich. Substancja wiary zostanie zachowana, bez podejmowania dogmatyczno-fundamentalistycznych działań. Nie chodzi tu ani o prowadzenie kampanii misjonarskiej, ani o pozyskiwanie nowych członków. Nie ma on też na celu pozyskiwania żadnych zysków, ani też wpływów politycznych.

Polem działania są wszystkie tematy związane z chrześcijaństwem, jak również kwestia wewnątrzreligijnego dialogu pomiędzy wyznaniami. Szczególnie koncentrujemy się na dogłębnej analizie zaniedbanych dotychczas spirytualnych aspektów chrześcijaństwa. Pozostałe aspekty, powiązane z zagadnieniami socjalnymi chrześcijaństwa traktujemy jednak z innego punktu widzenia, jako równie ważne. (Patrz też: wprowadzenie do danej części i wskazówki metodyczne.)

Miarodajna jest nasza witryna, ponieważ pliki-pdf nie uwzględniają wszystkich drobnych poprawek.

Tłumaczenie na różne języki nie oznacza automatycznego ustosunkowania się do sytuacji występującej w danym kraju.

Nawet, jeśli przytacza się witryny lub książki autorstwa innych osób, nie oznacza to, że „Drogi Chrystusa” automatycznie są zgodne z wszystkimi zawartymi w nich treściami.

E-Mail do Dróg Chrystusa: patrz formularz na końcu strony z tekstem. Proszę, w miarę możliwości, pisać po angielsku lub niemiecku.

Wydrukowaną wersję w języku niemieckim można zamówić w: Boehm, "Bewusst", Im Dorfe 21F, D-24146 Kiel, za 3,50 Euro; Wydawcą i posiadaczem praw autorskich wydruku jest O.Boehm. Wydano w lipcu 2001.

Cofnij do pierwszej strony "Drogi Chrystusa" (windows-1250)

Drogi Jezusa Chrystusa, jego wkład w rozwój ludzkiej świadomości i zmian zachodzących w ludzkości i na ziemi:  niezależna strona informacyjna z nowymi punktami widzeni z wielu dziedzin doświadczeń i nauki, zawierająca praktyczne wskazówki na temat osobistego rozwoju