Bokmål

Kristusveier

http://www.ways-of-christ.com/nb/

Anmerkning: Copyright, Impressum

Du må gjerne skrive ut og kopiere disse Internett-sidene uten å endre innholdet, opphavsretten forblir vår.

Det er ca. 126 sider, alt etter nettelserens eller skriverens innstillinger .Pdf-versjon, ... kB

Produsert i denne formen 1991 - 2023, Først offentliggjort på Internett den 30.01.2001, dette er den nye norske utgaven fra den ... med senere forbedringer.

Forfattere: Prosjekt Kristusveier (Christuswege/ Ways of Christ™ )

Utgiver av denne Internettutgaven er Helmut Ziegler.

Nettstedet "Kristusveier" er et forsknings- og informasjonsprosjekt. Det har et økumenisk tilsnitt, er uavhengig av kirker, konfesjoner eller andre religionsfellesskap - men retter seg heller ikke mot disse. Troens substans bevares, uten dogmatisk - fundamentalistisk metode. Det misjoneres ikke, og det verves ingen medlemmer. Det tilstrebes ingen gevinst eller politisk innflytelse.

Arbeidsområdene er alle emner rundt kristendommen, og samtidig emner om interreligiøse dialoger med andre religioner. En dyptpløyende beskrivelse av de åndelige sidene ved kristendommen, som til dels har vært helt forsømt, utgjør et nøkkelpunkt. Andre sider av kristendommen som gjelder sosiale spørsmål, anses utfra et differensiert synspunkt som like viktige. (Se også hovedtekstens innføring og de metodiske henvisningene.)

Oversettelsene til de forskjellige språk er ikke alltid nøye kontrollert.
De betyr ikke automatisk en stillingtaken til situasjonene i bestemte land.

Utslagsgivende er nettsidene; i pdf-filen eller i doc-filen er det ikke alltid nødvendigvis tatt hensyn til alle små forbedringer.

Såfremt andres nettsider eller bøker nevnes, stemmer ikke "Kristusveier" automatisk overens med alt innholdet.

E-post til Kristusveier: se skjemaet nederst på tekstsiden. Vennligst skriv på tysk eller engelsk, hvis mulig.

En trykt utgave på tysk kan fås hos: Boehm, "Bewusst" , Im Dorfe 21F, D-24146 Kiel, for 3,50 euro. Utgiver og eier av trykksakens opphavsrett er O.Boehm. Utgitt Juli 2001.

Tilbake til startsiden