Kristuksen tiet

+

Jeesus, hengellisyys ja maapallo:
Jeesuksen Kristuksen tiet, hänen panoksensa inhimilliseen tietoisuuteen ja ihmiskunnan ja maapallon muutoksiin:
riippumaton infosivu, jossa on uusia näkökohtia useilta tutkimusaloilta ja kokemuslähteistä sekä käytännön ohjeita henkilökohtaiseen kasvuun.

Tämä on suomenkielinen versio.

.

Nyt yksityiskohtaiset tekstit on julkaistu suomeksi. Tämä laaja tekstikokonaisuus on kokonaisuudessaan saatavilla Internetissä ja sen voi myös vapaasti tulostaa:

Osa 1: 25 kappaletta evankeliumien askeleisiin.

Osa 2: 12 kappaletta Johanneksen Ilmestyskirjaan & Loppukappale "Kristillisyys" ja siihen kuuluva taulu.

Osa 3: Lisäaiheita, mm etiikka, luonnontieteet, parantaminen, rukous...

Osa 4: Vanha testamentti, muita uskontoja: Jeesus ja Islam, Buddhalaisuus, Hindulaisuus, Luonnonuskonnot...

Uskonto ihmisen ja Jumalan välisenä „yhteytenä" – kuljettaessa Jeesuksen Kristuksen kanssa.

Myös vanhemmilla sivuilla on päivityksiä.

-

Yhteenveto "Kristuksen tiet" imuroitavaksi ja tulostettavaksi: parannettu pdf-versio, 695 kB, 127 s.; (tarvitaan ilmainen Acrobat Reader 5/6/7/8... -ohjelma).
Word.DOC-versio.

Tukea itsetutkiskeluun "Kristuksen teiden" päätekstien kanssa työskennellessä

 

Tämä on kotisivu  http://www.ways-of-christ.com/fi

Muita kieliä tähän mennessä:    Englanti http://www.ways-of-christ.net  ja  saksa - päivitetään jatkuvasti;
Svenska  ,   ,    ,  dansk  ,   nederlands  , Español  ,  Português  ,  Français  , Polski  ,  Ceský  ,  Hrvatski jezik  ,  Limba româna  ;  lyhytÍslenska  , ...

 

*) Laajempi tekstikokonaisuus, joka on saavana eräillä muilla kielillä, sisältää seuraavaa: Pääteksti, osa 1: Johdatus tekstin tarkoitukseen ja käyttöön sekä metodisia ohjeita mietiskelyyn, mm. „Alussa oli Sana" ja „Sana muuttui lihaksi...", Jeesus Nasaretilainen: hänen syntymänsä; lisäsivu, jossa kerrotaan jälleensyntymästä siten, kuin kristityt sen ymmärtävät; tapahtuiko Jeesuksen nuoruusvuosina merkittäviä asioita? Reunahuomautus kysymykseen „kaksi Jeesus-lasta"; Johannes Kastajan suorittama kaste Jordanvirrassa; lisäsivu: huomioita kasteen merkityksestä nykyaikana; Jeesus erämaassa, Jeeuksen kiusaukset; Kaanaan häät (kristillisiä näkökohtia seksuaalisuuteen, myötätuntoon, empatiaan ja rakkauteen); „pyhä kiivaus" (ja näkökohtia tunteisiin); Vuorisaarna (näkökohtia ymmärrykseen), Kristus Taborvuorella; Jeesuksen „ihmeteot", Lasaruksen henkiinherääminen; „karitsat"; Kristus ja jalkojen peseminen; ja Kristuksen voitelu Betaniassa (tärkeitä nökökulmia kristilliseen hengellisyyteen); ehtoollinen, vangitseminen ja ruoskiminen; orjantappurakruunu ja jäähyväispuhe; ristiinnaulitseminen ja hautaaminen sekä kristilliseen mystiikkaan liittyviä huomautuksia; tyhjä hauta, joutuminen helvettiin, pääsy paratiisiin; ylösnousemus; taivaaseenastuminen, helluntain tapahtumat, kuva Jeeuksesta; kirkkkohistorian teologiat; Pääteksti, osa 2: Johanneksen ilmestys, Profeettojen ennustukset; Johanneksen ilmestyskirjan sisältö; seitsemän kirkkoa, lisäsivu nykykirkoista tai teologisista suuntauksista sekä ekumeniasta; inspiraatio ja kirkot; seitsemän sinettiä; seitsemän pasuunaa; „seitsemän jyrähdystä" ja kaksi profeettaa; nainen ja lohikäärme; merestä nouseva seitsenpäinen peto; Maasta nouseva kaksisarvinen peto; „Viimeiset seitsemän vitsausta" ja "Babylonian tuho" ... Jeesuksen toiseen tulemiseen; (todellinen) „tuhatvuotinen rauhanvaltakunta"; „uusi taivas, uusi maa ja uusi Jerusalem", päätöskappale: kristinusko; taulu: kristillinen käytös – „maailmassa mutta ei maailmasta", „kolmas tie"; esityksen laatua koskevia ohjeita, painettu teos ja tekijänoikeudet, sähköpostilomake. 3. muita aiheita: Rukous rauhan, elämän ja maapallon puolesta; Eettisten arvojen perusteet; Lyhyt oikaisu "Kaikki Jeesuksesta -paljastustarinoihin"; Luonnontieteet ja usko Jumalaan; Jeesus ja ravintokysymykset; Jeesus Kristus ja paraneminen - myös nykyisin; Kristillinen siunaus; Valittaminen mahdollisena osana kristillistä käytäntöä; Kristillinen tapa käsitellä elämän tapahtumia; Kristillisiä näkökohtia talouteen ja sosiaalisiin kysymyksiin; Kristillisiä näkökohtia yhteiskuntaan ja politiikkaan; Filosofia ja kristinusko - kommentti Habermasin puheeseen "Usko ja tieto"; Yleisiä kristillisiä näkökohtia ekologisiin kysymyksiin; Syntymätön elämä; ... 4. muita aiheita: Vanha Testamentti ja esikristilliset uskonnot: eettisten arvojen perusteet; Jeesus Kristus ja Islam (arabiankielisellä sivulla täydellisenä); Buddhalaisuus; Hindulaisuus; Yleiset luonnonuskonnot; ...

Nimiölehti, Sähkoposti

Tietosuojaseloste


Raamattu