:
(Zhongwen Jianti).

 

utf-8
(Zhongwen Fanti)
.

 

big5 
(Zhongwen Fanti).