İsa Mesih’in yolları

+

İsa Mesih’in yolları: beşeri bilinç ve insanlıkla dünyanın değiştirilmesine yönelik katkıları.

Deneyim ve Bilimin birçok alanından kaynaklanan

yeni bakış açılarının yer aldığı,

kişisel gelişime yönelik pratik ip uçlarının verildiği,

bağımsız bir bilgilendirme sayfasıdır.

 

.

Bu, Türkçe dilinde bir özettir :

Bilgilendirme : İsa Mesih ve İslam.

İnsanın Tanrıyla olan “geriye dönük bağlantısı” niteliğindeki din – İsa Mesih’le birlikte yollarda.

Ahlaki Değerlerin Temelleri – İsa Mesih’le birlikte yollarda.

Ekonomi ve sosyal konulara ilişkin Hiristiyan bakiş açısı.

 Dört İncil, Vahiy ve başka konulardaki* adımlarla ilgili olarak, birçok lisanda, örneğin sürekli olarak güncellenen İngilizce web sayfasında, daha kapsamlı metinler sunuyoruz.

 -

tr.pdf

Burası homepage  http://www.ways-of-christ.com/tr

*) Bazı başka lisanlardaki daha kapsamlı metinde şunlar vardır : Ana metin 1 : Bu metnin anlam ve kullanımına giriş, ayrıca tefekkür vb. konularla ilgili yöntemsel ip uçları ; “Başlangıçta kelime vardı” “ve kelime ete büründü...” ; Nazaret’li İsa : doğumu. Ayrıca Hıristiyanlık inancı doğrultusundaki dirilişi ele alan, ilave bir sayfa vardır. İsa’nın gençlik yıllarında önemli bir şey var mı ? “İki İsa Çocuğu” hakkındaki tartışmaya dair not. Vaftizci Yahya’nın uyguladığı,Ürdün Nehri vaftizine dair, ilave sayfa : Günümüzdeki vaftizle ilgili notlar, Çöldeki sessizlik, Nefisler, Kana’daki evlilik ( Cinsellik, sempati, empati ve sevgi ile ilgili Hıristiyan bakış açıları ), “Kutsal Coşku” ( ve duygularla ilgili bakış açıları ), Dağdaki vaaza dair ( sağduyu ile alakalı bakış açıları vardır ), Mesih’in Tabor Dağında yanlış anlaşılması, “Mucizeler” konusu, Lazarus’un dirilişi, “Koyunlar”, Mesih ve ayakların yıkanması, Bethanya’daki mesh ( Hıristiyanlık tinselliğinin önemli bakış açıları ), Akşam Yemeği, Tutuklanış ve İşkence, Dikenli taç ve veda sözleri, Çarmıha geriliş ve mezara konuş, Hıristiyanlık Tasavvufundan notlar, Boş mezar, “cehennem yolculuğu”, “cennete giriş” konuları, Diriliş, Göğe çıkma, yükseliş, Ruh ül Kudüs Bayramı olayı, Bir İsa tasviri; Ana metin 2 : Yahya’ya gelen vahiy, Kehanetlerin yerine dair, Yahya kıyametinin içeriklerine dair : yedi kilise, ayrıca günümüzdeki kiliseler ya da ilahiyat kurumları ve ekümenlik ile ilgili ilave bir sayfa vardır, yedi mühür, yedi sur, “yedi gök gürültüsü” ve iki peygamber, kadın ve ejderha, denizden gelen yedi kafalı hayvan, yerin dibinden gelen hayvan, “son yedi salgın hastalık ve Babil’in sonu” ve İsa’nın dönüşü; (gerçek) “1000 yıllık barış devleti”, “Yeni cennet, yeni arz ve yeni Kudüs”, Kapanış bölümü : Hıristiyanca olan, Tablo : Hıristiyan tavrı – “dünyada olmak, ama dünyadan olmamak”, “Üçüncü yol”, tasvir kalitesine dair notlar, basılı versiyon, ve haklar, E-mail formu. 3. Diğer konular: Barış, yaşam ve dünya için bir dua, ahlaki değerlerin temelleri, Modern “İsa hakkında her şey – açıklayıcı hikayeler” ile ilgili kısa bir düzeltme, İsa ve beslenme konusu, doğa bilimi ve Tanrı inancı, Mesih İsa ve Deva – günümüzde de. kutsama, ekonomi ve sosyal konularla ilgili Hıristiyan bakış açıları, Toplum ve siyasetle alakalı Hıristiyan bakış açıları, Felsefe ve Hıristiyanlık – Habermas’ın “İnanç ve Bilim” adlı konuşmasına dair yorum, ekoloji ve yaratma, doğmamış can; bu sayfalar ve Hıristiyan teolojisinde akımlar; Hıristiyan meditasyonu, ilham ve kiliseler; ölümden sonra hayat meselesi ve bunun bu hayattaki anlamı; Hıristiyanlık ve “kader ve reenkarnasyon” öğretileriyle olan ilişkisi; … 4. Eski Ahit ve diğer dinlerle diyaloğa katkılar: Eski Ahit, Musevi dini ve İsa, İsa ve İslam, Budizm; Zerdüşt Dini (Zerdüştlük), Hinduizm, Taoizm ve Konfüçyanizm, Şintoizm ve doğal güçlere tapınılan dinler; insanın Tanrıyla “yeniden bağlantısı” olarak din

Yayıncı bilgileri, e-mail


 İncil