Mga Pamamaraan ni Kristo

http://www.ways-of-christ.com/tl/

Maglimbag:  karapatang-ari

Pinapahintulutan kayong mag-print ng Inyong kopya mula sa website na ito, at magbigay ng mga kopya sa iba pang interesadong mga tao nang walang mga pagbabago sa mga nilalaman. 

Ginawa 1991-2022; ang unang paglalathala sa Internet ay noong 2001-01-31; ito ang bersiyon sa Filipino /Tagalog ng (petsa) na may mas huling pagbabago.

May-akda: Proyektong Mga Daan ni Kristo [Project Ways of Christ] (Christuswege / Ways of Christ ™).

Ang tagapaglathala ng bersiyong ito sa Internet ay si Helmut Ziegler.

Itong Site na "Mga Daan ni Kristo" ("Ways of Christ") ay isang pag-aaral- at pananaliksik na proyekto. Ang website na "Mga Daan ni Kristo" ("Ways of Christ") ay may ekumenikal na pananaw, at nagtataguyod sa mga mapayapang kaugnayan at mas malalim na pag-unawa sa pagitan ng mga relihiyon. Ang "Mga Daan ni Kristo" ("Ways of Christ") ay may kasarinlan mula sa mga Simbahan at iba pang mga organisasyon – ngunit walang tuwirang laban sa anumang simbahan. Ang nilalaman ng paniniwala ay pinapanatili, nang hindi ginagamit ang dogmatiko o pundamental na pamamaraan. Ang Mga Daan ni Kristo (Ways of Christ) ay hindi gumagawa ng misyonerong trabaho o magkambas para sa mga miyembro, at hindi nagtatangkang magkaroon ng alinmang kita o politikal na impluwensiya.

Ang lawak ng gawain ay lahat ng mga paksa ng Kristiyanismo, at ang pang-iba’t ibang relihiyon na diyalogo sa iba pang mga Relihiyon. Ang pangunahing larangan ay ang malalim na paglalarawan ng madalas na nakakaligtaang ispirituwal na mga panig ng Kristiyanismo. Gayunman, ang ibang panig ng Kristiyanismo – patungkol sa mga tanong panlipunan – ay tinitingnan na kasing-pantay na halaga, sa pagkakaiba-ibang pananaw na ito. (Tingnan din ang "Panimula (Introduction)..." ng pangunahing teksto).

Ang mga pagsasalin sa iba pang mga lengguwahe maliban sa Inggles at German ay hindi laging natitingnan.
Ang pagsasalin ay hindi nangangahulugan ng isang pagpuna sa sitwasyon ng ilang mga bansa.

Sa mga website o libro ng mga iba na binanggit, ang "Mga Daan ni Kristo" ("Ways of Christ") ay hindi otomatikong sumusuporta sa lahat (ng) mga nilalaman nito.

Magpadala ng E-Mail sa Ways of Christ: *) Mangyari lamang na sumulat sa Inggles o German, kung maaari.

Ang nilimbag na bersiyon ng pangunahing teksto ay matatagpuan lamang sa German – tingnan ang sanggunian sa German. Ang karapatang-ari para sa nilimbag na libritong iyon ay hawak ng tagapaglathala nito, na si O.Boehm.

Sa Homepage