fonts: http://www.orwell.ru/test/download/    .PDF

Роҳи Исои Масеҳ

+

Исо, Спиритуалитет ва замин:

Роҳи Исои Масеҳ, саҳми ӯ барои шуурнокии одамй ва тағйирёбии инсоният ва кураи замин:

Саҳифаи мустақили ахборотй бо ҷаҳ онбиниҳои нав аз бисёр соҳ аҳои рӯзгор ва тадқиқот; бо нуктаҳои мусбй барои инкишофи шахсй.

Дар ин саҳифаи мазкур Шумо метавонед бо забони тоҷикй дар робита бо як дуо баьзе дастурҳои муҳиме дастрас намоед.

.

Гузашта аз ин Шумо метавонед бо чандин забонҳои дигар1) матнҳои хурди ба мисли „Дин ҳ амчун алоқаи бозпас бо Худо" ва инчунин „Исои Масеҳ ва Ислом"-ро пайдо кунед.

Шумо инчунин метавонед бо забонҳои дигар2) шарҳи муфассали моро дар бораи Инҷил ва тарғибгарии Иоанна ва инчунин боби махсусе бар бораи бархе аз мавзӯь ҳои дигар3) пайдо кунед.

Маьлумот дар бораи: Исо ва Ислом
түзету енгізмлген.

.

1) Шарҳҳои мухтассар: türkçe ...

2) Шарҳҳои муфассал бо забонҳои инглисй ва олмонй ҳамеша бо тағьйиротҳои нав нашр мешаванд. ...
  Ба ғайр аз ин:   ...

+

http://www.ways-of-christ.com/tg

Дуо баҳри амонй, ҳаёт ва замин.

Ин дуо ҳамзамон назари масеҳиро дар нисбати таьсирнок кардани дуо шарҳ медиҳад.

Худоё, пайдоиши ман, кумак ва орзуву омоли ман!
Бо Исои Масеҳ муттаҳид шуда, барои ҳама он чизе, ки аз ту меояд, сипосгузорам.
Бубахшо гуноҳамро, ки аз ту ҷудо шудам.
Илтиҷо дорам, иҷозат деҳ, то бо мадади рӯҳи ту эҷодкор гардам.

Маро роҳнамой кун, то ба дигарон дар тай кардани ин роҳ осебе нарасонам. 
роҳнамои ман бош, то ки ман дигаронро дар маслаки ту мададгор бошам. 
Маро дар ин роҳам нигаҳбон бош*!

Ба одамон илҳом бахш, то ихтиёри ҳаёт ва мамотро ба дасти ту гузоранд**.
Ба ононе, ки дар офаридани ту кӯшиш доранд, кумак кун***.
Ин дунёро барои расидан ба замони нави баёнкардаат роҳбаладй кун.****

*) Инҷо метавонанд  дигарон илова ё ҷалб карда iаванд.

**) Ин ҷо ҷузьиётҳоро метавон дохил кард ва ё охиран дар мушоҳидаҳои медитативй ба монанди барҳам додани таҷовуз ва ё зӯрйовуз истифода бурд ва инчунин дар ҳалли масьалаҳои таҷовуз ва зӯрй яке аз асосҳои онро бартараф кард; гузаронидани мусоҳибаи осоишта миёни некхоҳони дин; му- кунед. Мат. 5: 9 ва 26:52.

***) Табиати ҷабрида ёриву мадад металабад. Вақти он расидааст, ки Худо ва инчунин Исоро илтиҷо кунем, то ӯ моро аз қаҳру зулми табиат раҳо бахшад. Аммо ин барои тағьир додани рафтори инсон нисбат ба офаридагор ҷойивазгар шуда наметавонад.

****) Ба Лука 11:2; 21:31, Апостел 11:16; ... инчунин ба „Падари мо“, Матфей 6, 7-15. нигаред. Парвардигор метавонад он муҳаббатеро, ки ба ӯ бахшидаанд, дубора ба бандагонаш ато кунад.
Дуо ва ҳаёту рафтор дар рӯ ҳияи ягона шомили якдигаранд ва ҳар ду якдигарро пурра мекунанд.

Маьлумот дар бораи: Исо ва Ислом

 

3) Шакли муфассали матни асосй дар забонҳои дигар дорои бобsои зерин аст: Қисми 1: Муқаддима дар бораи маьнй ва истифодаи ин матн, бо нишондодsои методй барои медитатсия ва ғ. ҳ.; „Дар оғоз сухан буд" ва „сухан гушт гашт", Исо аз Назарет: тавлиди ӯ, бо саҳифаҳои иловагй дар бораи наҳзат дар ҷаҳони масеҳй; Оё метавон воқеаи муҳимеро дар солҳои ҷавонии Исо пайдо намуд? Мулоҳизаҳо дар ҳошияи матн дар хусуси баҳс дар бораи „ду хизматгори Исо"; дар бораи салибкашии Йордан тавассути Йоаннаи салибкаш; бо саҳифаҳои махсуси иловагй: Мулоҳизаҳо дар мавриди салибкашй дар замони мо: Сукут дар биёбон; Васвасаҳо; Маросими тӯй дар Каньон; (Ақидаи масеҳй доир ба шаҳвоният, ҳусни таваҷҷӯҳ, ҳиссиёти дарк кардани дигаре ва ҳиссиёти муҳаббат); „ҷидду ҷаҳди муқаддас" (ва нуқтаи назар доир ба ҳиссиёт); Дар бораи хутбаи кӯҳ (нуқтаҳои назар оид ба фаҳмиш ва дарк); Тағьири рӯҳии Исо дар кӯҳи Табор; Масьалаи амалҳои муьҷизаовар; Зиндагардонии Лацарус: „гусфандҳо"; Масеҳият ва шустани пой ва марҳаммолй дар Бетания (назарияҳои муҳими спиритуалистии масеҳй; маросими хӯроки шом, ба асоратгирй ва тозиёназанй; маросими хорчанбаргузорй ва нутқи видоьй; Ба салиб кашидан ва ба қабр гузоштан бо мулоҳизаҳо аз лиҳози тасаввуфи масеҳй; масьалаи қабри холй, ҳаҷр ба ҷаҳаннам, сафари „ҷаннат"; наҳзат; парвоз ба ҳаво, болоравй; воқеаи сегона; расми Исо. Боби 2: Апостоли Иоанна; Дар бобати муносибат ва муомила бо пешгӯй; Доир ба мундариҷаи Апокалипсиси Иоанна: Ҳафт калисо бо саҳифаҳои иловагй доир ба калисоҳо ва инчунин экуменаҳои имрӯза; ҳафт мӯҳр; ҳафт тромбон; ҳафт раъду барқ ва ду пайғамбар; зан ва аждаҳо; Махлуқи ҳафтсара аз дарё; Ҳайвони заминй; Ҳафт азоби охирин ва анҷоми маҳшар, ва вуруди дуюмбораи Исо; Мулки амонии ҳазорсолаи аслй; Осмони нав, замини нав ва Исроили нав; Боби хотимавй: масеҳиявй; Тахта: рафтори масеҳй „дар ҷаҳон ва на балки аз ҷаҳон"; „Роҳи саввум "; Ишораҳо ба сифати пешкашкунй, шакли чопшуда ва ҳуқуқҳо; Формулаи почтаи электронӣ. 3. Мавзӯъҳои дигар: Ибодат; Асосҳои арзишҳои одобу ахлоқ; Ислоҳоти назарияҳои муосири масеҳӣ; Исои Масеҳ, ғизои одамизод ва ҳифзи ҳайвонот; Илмҳо ва эътиқод ба Худо; Исои масеҳ ва шифоёбӣ - ҳатто имрӯз; Фотиҳа ва ризоят; Нуқтаи назари насронӣ оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ; Нуқтаи назари насронӣ оид ба ҷомеа ва сиёсат; Дин ва фалсафа: шарҳу эзоҳ ба маърӯзаи Хабермас; экология; ҳаёти ҳоло ба вуҷуд наомада; Саҳифаҳои зерин ва мактабҳои гуногуни илми илоҳиёти насронӣ; Медитатсияи (мулоҳизаҳои) насронӣ; Илҳом ва калисоҳо; Масъпаи ҳаёт баъд аз марг ва оқибатҳои он барои ҳаёт пеш аз марг; Дини насронӣ вобастагии он ба дигар таълимотҳо оид ба "Қисмат" ва "реинкарнатсия таҷассум ба шакли нав"; ... 4. Таврот ва мусоидат намудан ба мусоҳиба бо дину мазҳабҳои дигар: Таврот, Дини яҳудиён ва Исои Масеҳ; "Исои масеҳ ва дини Ислом"; Дини Заратуштра (парсизм); "Дини Буддо"; "Индуизм"; "Даосизм ва таълимоти Конфутсий"; "Шинтоизм ва дину мазҳабҳои табиӣ, Дину мазҳаб ҳамчун воситаи "аз нав пайваст намудани одам" бо Худо.

Ҳа қи қалам: Шумо метавонед саҳифаҳои моро бе тағьирот чоп карда ва ба хоҳишмандон диҳед.

Почтаи барқй (Лутфан бо забони англисй ва ё олмонй нависед).

Сахифаи интернетии «Роҳи Исо» барномаи маърифативу маьлумотӣ аст. Он ба калисо, конфессионҳо ва ё дигар шаклҳои ҷамьиятҳои динӣ тобеь набуда, дорои фаьолити мустақил аст. (ва бар зидди ҳеҷ яке аз онҳо низ равона карда намешавад). Ин саҳифаи интернетӣ муносибатҳои осоишта ва фаҳмиши амиқро миёни адёнҳо ҷонибдорӣ менамояд «Роҳи Исо» барои ба даст овардани даромадҳои иқтисодӣ ва ё нуфузи сиёсӣ кӯшиш намекунад. «Роҳи Исо» миссиячигӣ набуда хостори ба дастовардани аъзоёни нав низ нест.