Kristusvägar

 

Hjälp 
till självrannsakan vid arbeitet med huvudtexterna i "Kristus vägar"

- i sitt eget inre och i hur det får genomslag i ens liv.

Allmänt:

Har jag läst "Introduktion till meningen med denna text och hur den ska användas"? (Om inte var vänlig gör det nu, särskilt om det finns många allmänna oklarheter.)

Har jag hittills studerat kapitlen i denna kommentar i tur och ordning? (Om inte, och om du har en seriös avsikt att följa en väg i Jesu efterföljd, bör du om det är möjligt också arbeta igenom de föregånde kapitlena .)

Har jag hittills studerat utan att ha en gnagande känsla av att gått förbi ett tidigare ställe utan att ha förstått det ordentligt ? (Gå i så fall tillbaka till det stället igen och tänk igenom det i lugn och ro, om möjligt utan fördomar.)

Har jag för en fördjupad förståelse, erfarenhet och genomgång läst och såvitt möjligt försökt använda sidan "metodiska anvisningar, kristen meditation..."?

Har jag en god överblick över mina nuvarande färdigheter, karaktärsegenskaper och levnadsvanor? (Om inte, bör du tänka över dem och göra anteckningar).
Om ja: Finns det beträffande det som jag just studerat en egenskap som jag skulle vilja bemöda mig om och har ett starkt behov av att vilja förbättra?

Har jag tänkt på att använda mina senaste kunskaper i livet?

Låter jag redan nu mitt samvete leda mig?

Har jag strävat efter eller lyckats nå fram till att låta Gud mer direkt leda mig på min väg genom Jesus?

Var står jag då i mitt förhållande till Gud?

 

Till startsidan
http://www.ways-of-christ.com/sv

Jesu Kristi vägar, hans bidrag till det mänskliga medvetandet och till mänsklighetens och jordens förändring: en oberoende informationssida med nya synpunkter från många erfarenhets- och forskningsområden med praktiska hänvisningar för ens personliga utveckling.