Српски,  utf -8

Путеви Исуса Христа

http://www.wаys-оf-christ.com/sr/

Напомена: власничка права, импресиja

Ове странице на Интернету смете штампати и делити копије непромењене. Ауторска права остају задржана.

Укупно је то страница зависно од подешености прегледника односно штампача. ... (пдф. ... кБ, ца. 119 страница).

У овој форми објављено 1991 – 2022; прва објава на Интернету 30. 01. 2001.; ово је ново хрватско (српско) издање од 17.08.2002 / 9.04.2009 са каснијим исправцима.

Аутор: Пројект Путеви Исуса Христа (Christuswege/ Ways-of-Christ ™).

Издавач издања на интернету је Хелмут Циглер.

Wеб-страница “Путеви Исуса Христа” је истраживачки и информацијски пројект. Екуменског је усмерења, независан од цркви, религија и других верских заједница. Супстанца вере остаје одржана, а да при том не поступа догматско – фундаменталистички. Не мисионира се и не траже се нови чланови. Сврха јој није зарада нити политички утицај.

Област рада су све теме о хршћанству као и теме међурелигијског дијалога са другим религијама. Тежиште је дубински опис делимично занемарених духовних страна хршћанства. Друге стране хршћанства, које се баве социјалним питањима, се са диференцираног становишта такође сматрају једнако важне. (Такође види увод главног текста и методичке напомене.).

Преводи на различите језике нису увек детаљно проверени.
Преводи на различите језике не значе аутоматски заузимање становишта о ситуацији у одређеним државама.

Меродавне су wеб-странице; у пдф или доц датотекама нису узете у обзир мале промене.

Страница “Путеви Исуса Христа” аутоматски се не слаже са целим садржајем цитираних wеб-страница односно књига других аутора.

Е-маил за путеве Исуса Христа: види формулар на крају текстовне странице. Ако је могуће молимо пишите на енглеском или немачком језику.

Штампано немачко издање може се на немачком језику наручити код: Boehm, “Bewusst” , Im Dorfe 21F, D-24146 Kiel, Немачка по цени од 3,50 €; издавач и власник права на штампани чанак је О.Боем. објављено у јуну 2001.

Повратак на почетну страну http://www.ways-of-christ.com/sr/   (windows-1251)

Путеви Исуса Христа, његови доприноси људској свести и променама човечанства и земље: независна информацијска страница са становиштима многих области истраживања и духовног сазнања; са практичним упутствима за лични развој