Путеви Исуса Христа

Помоћ 
за сопствену проверу приликом рада с главним текстовима странице "Путеви Исуса Христа"

- у сопственој унутрашњости - и у премени у животу.

Уопштено:

Јесам ли читао "Увод у смисао и употребу овог текста"? (Ако нисте: надокнадите посебно код много општих нејасноћа.)

Јесам ли поглавље овог коментара досад проучавао по реду? (Ако нисте, код озбиљнијих намера да кренете на пут наследника Исуса прерадите ако је могуће и претходна поглавља.)

Јесам ли довде проучавао а да нисам имао мучни осећај да сам прешао преко ранијих одломака а да нисам довољно разумео? (У том случају одређени одломак проматрајте још једном у миру и ако је могуће без предрасуда.)

Јесам ли за дубље разумевање, доживљавање и обраду читао страницу "методичке напомене, хришћанска медитација..." и колико је могуће покушао применити?

Имам ли преглед мојих тренутних способности, карактерних особина, животних навика? (Ако немам, размислити о томе и направити записе).
Ако имам: Постоји ли с обзиром на оно што сам управо проучавао такво обележје за чије побољшање желим неодложно молити и трудити се
?

Јесам ли мислио на то да применим моје најновије спознаје у животу? 

Допушам ли већ да ме води моја савест

Јесам ли тежио или постигао да ме на мом путу директно води Исус Христ?

Где онда стојим с мојим односом према Богу?

 

Повратак на почетну страну http://www.ways-of-christ.com/sr 

Путеви Исуса Христа, његови доприноси људској свести и променама човечанства и земље: независна информацијска страна са становиштима многих подручја истраживања и духовне спознаје; са практичним упуствима за лични развој