ISO-utf-8

Rrugët e Jezu Krishtit

Lutja

Zot, prejardhja ime, ndihma ime dhe shpresa ime!
Të bashkuar me Jezu Krishtin * të falëmnderit për gjithëçka që vjen prej teje;
më fal atë çka më ka larguar prej Teje **;
të lutem më lerë në këtë qetësi që përmes Frymës Tënde të bëhem krijues ***;
më tërhiq kah Rruga Yte.

Më udhëheq, ashtu që të mos i dëmtoj të tjerët në rrugën e tyre tek Ti;
më prijë, t’u ndihmoj të tjerëve në Frymën Tënde;
më mbroj në rrugën time; *
Më ndihmo për kah harmonia më e madhe me dashurinë Tënde.

Inspiro njerëzit, që vendimet për jetë dhe vdekje ti lënë në duart e Tua *;
Ndihmoju atyre që punojnë për krijesën Tënde;
Udhëhiqe Ti këtë botë kah depërtimi tek koha Yte e re e premtuar.**

  

Kthehu në faqen fillestare http://www.ways-of-christ.com/sq  (windows-1250)

Rrugët e Jezu Krishtit, kontributet e tij për vetëdijen e njeriut dhe për ndryshimet e njerëzisë dhe tokës: një faqe informative e pavarur, me pikëpamje të reja nga shumë fusha të hulumtimeve dhe sfera të përvojës; me udhëzime praktike për zhvillimin personal.