utf-8

Kristove cesty

http://www.ways-of-christ.com/sk/ 

Upozornenie: autorské práva

Môžete si vytlačiť vašu kópiu z tejto webovej stránky a bezplatne ju rozdávať ďalším záujemcom bez zmeny obsahu: autorské práva si ponechávame.

Ide o asi 115 stránok ( pdf - verzia  ... kB), podľa nastavenia prehľadávača, prípadne tlačiarne.

Produkované v tejto forme 1991-2022. Na internete po prvý raz zverejnené 30.1.2001. Toto je nové slovenské znenie s 9.-15.9.2002/ 1. júl 2003 neskoršími úpravami.

© Autor: projekt Kristove cesty (Christuswege/ Ways of Christ™).

Vydavatel: Helmut Ziegler.

Webová stránka „Kristove cesty" je výskumným a informačným projektom. Je zameraná ekumenicky a je nezávislá od cirkví, vyznaní alebo iných náboženských spoločenstiev – nie je však zameraná proti žiadnemu z nich. Podstata viery zostáva zachovaná, bez doktrín alebo fundamentalistického prístupu. Nie je určená pre misijnú činnosť a nebude ani získavať nových členov. Jej cieľom nie je zisk, ani politický vplyv.

Pracovnou oblasťou sú všetky témy, ktoré sa týkajú kresťanstva a témy náboženského dialógu s inými náboženstvami. Ťažiskom je do hĺbky idúci popis čiastočne zanedbávaných spirituálnych stránok kresťanstva. Je samozrejmé, že pokiaľ ide o ďalšie stránky kresťanstva – napríklad sociálne otázky – považujú sa v diferencovanom pohľade tejto štúdie za rovnako dôležité. (Pozri aj Úvod hlavného textu a Metodické poznámky).

Rozhodujúce sú webové stránky. Tie môžu byť novšou verziou ako súbor pdf.

Preklady v rôznych jazykoch neznamenajú automaticky žiadne stanovisko k situácii v určitých krajinách.)

Ak sa uvádzajú webové stránky alebo literárne pramene iných autorov, neznamená to, že by „Kristove cesty" automaticky súhlasili s celým ich obsahom.

E-mail na Kristove cesty: viď formulár na konci textovej stránky. Píšte podľa možnosti po nemecky alebo po anglicky.

Tlačené znenie v nemčine možno objednať u: Boehm, „Bewusst“, Im Dorfe 21F, D-24146 Kiel, za 3,50 Euro; vydavateľ a majiteľ autorských práv tlačív je O.Boehm. Vyšlo v júni 2001.