utf-8

Căile lui Hristos

http://www.ways-of-christ.com/ro/

Menţiune: Copyright / Drepturi de autor

Prin prezenta vi se acordă dreptul listării şi transmiterii aceste pagini web, respectiv al multiplicării ei, fără a face modificări ale conţinutului: sunt cca. 132 pagini în funcţie de setările browserului, respectiv ale imprimantei Dvs. (.pdf ... kB)

Produs sub această formă 1991 - 2023; publicat pentru prima dată in Internet la data de 30.01.2001; aceasta este versiunea nouă în limba română din 12.-18. august 2002, revăzută şi adăugită ulterior.

© Autor: Proiect Căile lui Hristos (Christuswege/ Ways of Christ™).

Editor: Helmut Ziegler.

Situl web „Căile lui Hristos“ constituie un proiect de cercetare şi informare. Orientarea sa este de natură ecumenică, şi este independent de biserici, confesiuni sau comunităţi religioase de orice altă natură - în acelaşi timp acest proiect nu este îndreptat împotriva nici uneia dintre acestea. Substanţa credinţei rămâne neschimbată - fără o abordare dogmatică ori fundamentalistă. Intenţia nu este nici de misionariat, nici de convertire. Scopul nostru nu este acela de a obţine vreun fel de câştiguri, sau de a dobândi influenţă politică.

Sfera de interes o constituie toate temele legate de creştinism, precum şi subiectele dialogului interreligios cu alte credinţe. Unul din punctele de interes principale îl constituie descrierea mai aprofundată a aspectului spiritual, până acum în mare parte neglijat, al creştinismului. Şi celelalte aspecte ale creştinismului, cele referitoare la problemele sociale, vor fi însă considerate la fel de semnificative în perspectiva diferenţiată pe care acest proiect a adoptat-o. (Vezi şi introducerea la textul principal, precum şi indicaţiile metodice.)

Reprezentative sunt paginile web; în fişierul pdf nu au fost întotdeauna luate în considerare toate corecturile minore.

Traducerea în diferite limbi nu implică neapărat o luare de poziţie faţă de situaţia din anumite ţări.

În măsura în care sunt menţionate situri web sau cărţi ale altor autori, acest lucru nu înseamnă că situl nostru, „Căile lui Hristos“ susţine în mod automat toate ideile şi punctele de vedere prezente în acestea.

Adresa de e-mail pentru "Căile lui Hristos”: vezi formularul de la sfârşitul paginii. Vă rugăm scrieţi pe cât posibil în limba germană sau engleză.

O versiune tipărită în limba germană poate fi comandată la: Boehm, "Bewusst", Im Dorfe 21F, D-24146 Kiel, la preţul de € 3,50. Editor şi deţinător al dreptului de autor al versiunii tipărite este O.Boehm. Publicat în iulie 2001.

Înapoi la pagina de start "Căile lui Iisus Hristos" (www.ways-of-christ.com/ro/ )  (windows-1250)

Căile lui Iisus Hristos, contribuţia Sa la conştiinţa umană şi la dezvoltarea omenirii şi a lumii: o pagină informativă independentă, conţinând noi puncte de vedere din variate domenii ale cercetării şi experienţei; sfaturi practice pentru progresul personal.