Căile lui Hristos

+

Iisus Hristos, spiritualitate si pamantul:
Căile lui Iisus Hristos, contribuția Sa la conștiința umană precum și la schimbările intervenite în evoluția omenirii și a lumii: o pagină informativă independentă, cu aspecte din variate sfere ale experienței și cercetării, ce conține sfaturi practice pentru dezvoltarea personală.

Aceasta este versiunea în limba română.

.

Textul complet este accesibil absolut gratis în Internet. De asemenea el poate fi listat pe gratis.

Partea 1:  25 capitole despre Căile din Evanghelii.

Partea a 2-a:  12 capitole despre Apocalipsa după Ioan, capitolul de încheiere "Creștinescul" și tabelul aferent.

Partea a 3-a:  alte teme, între care: etică, științe ale naturii, rugaciune... .

Partea a 4-a:  Despre Vechiul Testament; și contributii la dialogul cu alte religii  între care: Iisus și Islamul, Budhism, Hinduism, ... .

Și paginile mai vechi conțin actualizări.

-

Sinteză "Căile lui Hristos" pentru download și listare: varianta .pdf revăzută și îmbunătățită, 1110 kB, 132 pagini; ; (necesită programul gratuit Acrobat Reader 5/6...);
varianta Word.DOC.

Aceste texte în relație cu diversele orientări teologice în istoria religiilor.

Un acces simplificat: Religia ca reînnodare a legăturii oamenilor cu Dumnezeu – urmând căile lui Iisus Hristos.

Indicații metodice pentru practica (rea) meditației creștini.

Revelațiile și Bisericile.

Ajutor pentru o cercetare a sinelui în cadrul lucrului cu textele principale ale Căilor lui Hristos

Links.

 

Aceasta este Homepage  http://www.ways-of-christ.com/ro

Alte limbi:   English: http://www.ways-of-christ.net - permanent actualizate  ,  deutsch - permanent actualizate  ,  Español  ,  Português  ,  Français  , ,  Polski  ,  Ceskę  ,  Slovenskę  ,  Hrvatski jezik  ;  indice: limba moldoveană  ;  ...

 .

Textul de mai sus, accesibil prin click, conține capitolele: Partea 1: Introducere în sensurile și utilizarea acestui text, cu indicații metodice pentru meditații ș.a.: „La început a fost Cuvântul” „și Cuvântul s-a făcut trup...”; Iisus din Nazareth: nașterea Sa; cu o pagină extra despre re-naștere în sens creștin; Există lucruri semnificative în anii de tinerețe ai lui Iisus?; Notă pe marginea discuției despre cei „doi prunci Iisus”; Despre botezul în Iordan de către Sfântul ioan Botezătorul; cu o pagină extra: Observații cu privire la botezul în zielele noastre; Liniștea din pustie; Ispitirile; Nunta din Cana; (puncte de vedere creștine privind sexualitatea, simpatia, empatia și dragostea); „Zelul Sfânt” (cu puncte de vedere privind sentimentele); despre Predica de pe Munte (cu puncte de vedere privind rațiunea); Schimbarea la față a Lui Hristos pe Muntele Tabor, Problema „minunilor”, Învierea lui Lazar; „Oițele”; Hristos și spălarea picioarelor; și ungerea cu mir în Betania (aspecte importante ale spiritualității creștine); Cina cea de Taină, prinderea și biciuirea lui Iisus; Cununa de spini și cuvintele de rămas-bun; Răstignirea și punerea în mormânt, cu trimiteri la mistica creștină; Misterul mormântului gol, „coborârea în iad”, „urcarea la ceruri”, Învierea; Înălțarea la cer, Ascensiunea; Praznicul Rusaliilor; Un chip al lui Iisus. Partea a doua: Despre Apocalipsa după Ioan; despre abordarea profețiilor; despre conținuturile Apocalipsei după Ioan; Cele șapte Biserici – cu o pagină extra despre bisericile, respectiv orientările teologice din prezent, precum și despre ecumenism; cele șapte peceți; cele șapte trâmbițe; cele „șapte tunete” și cei doi profeți; femeia și balaurul; fiara cu șapte capete ieșită din apele marii; fiara cu două coarne de pe Pământ; cele șapte urgii de pe urmă și căderea „Babilonului” ... revenirea lui Hristos; adevărata „împărăție a păcii de o mie de ani”; „ Noua împărăție a Cerurilor, noul Pământ și „noul Ierusalim"; capitol de încheiere: Creștinescul. Tabel : „O atitudine creștinească" – „În lume dar nu al lumii", „O a treia cale"; note despre calitatea prezentării grafice, o variantă tipărită și drepturi de autor; formular e-mail; Partea a 3-a: alte teme: O rugăciune pentru viață, pace și pământ; Principiile valorilor morale; Scurtă rectificare la recentele povești de genul: „Dezvăluiri: Totul despre Iisus”; Științele naturii și credința în Dumnezeu; Iisus și întrebări privind alimentația; Iisus Hristos și tămăduirile – și în zilele noastre; Despre binecuvântarea creștină; Plângerea ca posibilă componentă a practicii creștine; O cale creștină pentru pentru prelucrarea evenimentelor vieții; Puncte de vedere creștine privind problemele economice și sociale; Puncte de vedere creștine privind societatea și politica; Filosofie și creștinism – comentariu la discursul lui Habermas „Credință și cunoaștere”; Puncte de vedere creștine generale cu privire la probleme ecologice; Viață nenăscută; ... Partea a 4-a: Despre Vechiul Testament și religia evreilor; Zarathustra; Iisus Hristos și Islamul; Buddhism; hinduism; Puncte de vedere generale referitoare la religiile naturale; ...

Mențiune: Copyright, e-mail.

Informații privind protecția datelor


Links