د حضرت عيسی عليه السلام طريقې

http://ways-of-christ.com/ps

د چاپ حق، مهر کړ شوی

او تاسې يې نور ته کاپي ورکړی، له دې سايټ څخه يې کاپي کړئ، تاسي اجازه لری، چې بې غير د لاس وهنې او خود غرضي څخه يي چاپ يې کړی.

دغه ۲۰۰۱-جنوری-۳۱ ، په انټرنيت کې په لومړي ځل ۱۹۹۱-۲۰۱۱ په نوی پښتو بڼې سره په ۱۳۸۹خپور شو.
(د عيسی طريقې/کريسټسويج) د عيسی د طريقو وړاندې کول: ليکوال، پر انټرنيت د دغې بڼې خپروونکی هيلمټ زيکلر.

 

(د عيسی د طريقې) ويبپاڼه. د (عيسی طريقې) څيړنيزه پروژه، دغه سايټ د سوله ايزو اړيکو او ژور ملاتړ، متحد فکر لري او د کليساو څخه خپلواکه ده (دعيسي طريقې). د دينونو ترمنځ پيژندنه. خو د هيڅ کليسا او نورو ټولنو په ضد مستقيماً څه نه لري. له تعصبه پرته يو اساسي کړنلاره، هغه عقيده چې هڅې کوي، د عيسي طريقې مبلغه، انتفاعي او سياسي ټولنه نه ده او بين المذهبي اړيکي د عيسويت مختلفو موضوعاتو سره لري. د کار اصلي ساحه يې د هير شويو او ژورو تشریحاتو په برخه کې ده. سوتر دين د ټولنې سره، چې د عيسويت يو بل اړخ دی، تړاو لري. د عيسويت روحي برخه وګوري ).

په دې ځانګړی برخه کې مساوي مهمو-سوالونو ته نظر شوی ( د متن اصلي برخه هم ده....ډکشن اينټرو.

له انګليسي او جرمني ژبو پرته په نورو ژبو کې ژباړه هر وخت نه کتل کيږي.

په دې مانا چې په ځانګړو هيوادونو کې په حالاتو تبصرې نه وي.

( د عیسی طريقې) همدارنګه ويب سايټونه يا کتابونه د نوور په اټوماټيک ډول پر مخ وړل کيږی.

که ممکن وي، مهربانی وکړی په انګلیسي يا جرمني ژبه ( د عيسی طريقې) ته بريښناليک را وليږي.

د هغې لپاره د چاپ حق: په جرمني او پخواني جرمني چاپ کې يواځي اصلي متن. بوهوم، او. چاپ شوی کتابګوټي د خپروونکي سره موندلی شی.

کور پاڼه