pdf

د حضرت عيسی عليه السلام طريقې

+

عيسی، روحانيت او نړۍ:

د حضرت عيسی عليه السلام طريقې، د بشر وجدان او بشريت ورسره د ځمکی تبديليو ته د هغه و نډې: يوه آزاده انفو-صفحه، د تحقيق او تجربی له يو شمير ډګرونو څخه سره د نوې نظريو، - شخصي ودې لپاره سره د عملي اشارو.

د پښتو په دې پانه کی تاسو د يوی دعا په ترڅ کښې ځینې بنيادي اشارې ترلاسه کوۍ.

.

په ځینو نو رو 1 ژبو کښې تاسو زياتيګړي لنډ متنونه ترلاسه کوۍ لکه "عيسی عليه السلام او اسلام".

په نورو يو شمير 2 ژبو کښې تاسو دحضرت عيسی عليه السلام دژوندانه حالاتو او الهام سره سره لنډې جامع تبصرې او نوريو شمير موضوعګانی او فصلونه ترلاسه کوۍ 3

معلومات: عيسی مسیح او اسلام

.

1) لنډ روايتونه: , ...

2) جامع روايتونه:  انګليسي او هالېنډي پرله پسې بشپړ کړي شی. ...
هم :

د سولې، ژوند او ځمکی لپاره يوه دعاء

دا دعاء ديو عيسی روشی هم "وضاحت" کوی، کوم چې د يو اغيز من دعاء موجب کيداي شي:

خداې تعالی، زما سرچينه، زما مرسته او زما هيله!
حضرت عيسی عليه السلام يو والي سره زه له تاسو څخه ترلاسه کيدونکي د هريو شی لپاره مننه کوم؛ او له تاسو څخه غواړم، ما د هر هغه څه لپاره چِِي زه یي له تاسو څخه لیری کړې وم وبښۍ ؛
په دې خاموشۍ کښی مهربانی وکړۍ زه ستاسو د روح دليارې تخليقی جوړ شم.

ستاسو د رضاء په سمون د نورو مرسته کولو
لپاره زما لارښوونه وکړۍ
او په دی لاره زما حفاظت وکړۍ*.

په خلکو کښې دا احساس پيدا کړۍ چې ستاسو په لاسونو کښې د ژوند او مرګ په حکله فيصلې پريګ دي **.
د هغو مرسته وکړۍ څوک چې ستاسو د تخليق لپاره زيار باسی ***.
د خپل نوې وخت لوز په سمون بری لپاره د دې نړۍ مشري ولرۍ ****.

 

*) دلته تفصيلات زياتيدلاي شی يا د دعاء څخه وروسته په روغه د جوړه غور لاندی را وستې شی، لکه دا:

**) د تشدد د را پورته کيدو مخه نيول، د ستونزو د حل کولو سره د تشدد يو علت لیرې کول، يواځې داسی امنيتی ګامونه په کار را وستې شي چې سوله خو ښونکي خلکوته د خپل بشري حقوقو لرل ضروري وي. د راز راز مذاهبو ځيرک خلکو ترمينځه د سوله ایزو خبر واترو پيل کول, ... . تاسو ايم ټی [Mt 5:9] او 26:52 په نظر کښې نيولې شۍ.

***) طبيعت د مرستې لپاره چغې وهي دا د دعا وخت دې، خداې تعالی دې مونږه د طبيعت "پارول شوی" ځواکونو څخه وساتي. خوبيا هم، دا د پاتې پيدايښت په ترڅ کښی د سړی په سلوک کښې بدلون نه راولي.

****) ليوک 11:2; 21:31. الهام 11:16؛ ... خدای تعالی د مینی برخه استحقاق په سمون ويشلی شي، چې هغه ته په ټولو کليساو کښې ورکړ شوې د عبادت کولو لپاره، په کډه په يو شان "ورځې" پاتې شۍ او عمل وکړۍ.

د حضرت عيسی عليه السلام طريقې

http://www.ways-of-christ.com/ps/

3) په نورو ژبو کښې په وته کړې شوې خاص متن فصلو نه لری: په لمړني برخی کښې: د دغه متن د مقصد او استعمال په لړ کښې پترند ګلوی، ورسره روغې جوړې په شمول د عملی طريقی پر اساس اشارې؛ "په پیل کښې تورې (Greek: logos) و … او تورې بنيادم جوړ شو"؛ د نصرانی عيسی عليه السلام: دهغه ځيګيدنه؛ يواضافی صفحی سره چې د عيسوی بيا ځيګيدو سره اړه لري؛ سوال دا را پورته کيږي چې د حضرت عيسی عليه السلام د ځوانۍ په دوره کښې ځینې خاص شی ترلاسه شوې و؟؛ يوه تبصره، د دوه هلکانو په نامه عيسی عليه السلام"؛ په باب د جګړې تعلق لري. په اردن کښې جان بېپتست لخوا د عيسيانو يوی مذهب؛ ورسره د نن ورځې د بېپتست مذهب په حقله سره د تفسير يوه اضافي صفحه؛ په بيدياء کښې خاموشي؛ ترغيبول؛ په کانا کښې واده؛ (د شهوانيت، خوا خوږي، يو شانتې خواخوږی او عيسی لپاره نظرې)؛ "مقدسه ليوا لتياء" (او احساساتو سره اړه لرونکي نظرې) غونډۍ په باب وعظ او عقلی نظرې)؛ په تابور غونډۍ د حظرت عيسی د څيرې رنګ تبديل کيدل؛ د "معجزو" سوال؛ له مړي څخه د ګډا ګر پورته کيدل؛ "ګډ، پسه"؛ عيسی "خپې وينځی" او د بيتهينی مېري حضرت عيسی غوړوی. د عيسوی روحانيت يو مهم ټکې؛ آخری ما ښام ډوډۍ، د برې داخله، نيول او په کوړې وهل؛ از غو سره تاج ايښودل؛ او آخري ويناوې؛ په صليب باندی د عيسی په دار خیژونه او په خاورو کښې ښخونه (د عيسيانو تصوف څخه سره د نظريو) دخالی قبر سوال؛ "په دوزخ کښې لويدنه" او "جنت ته پر مختګ"؛ د عيسی را کوزيدنه، د حضرت "عيسی آسمان" ته ختل؛ د مسيحی اختر له د يهوديانو يو فصل اختر)؛ د عيسی عليه السلام يو عکس ته حواله؛ په دويمې برخی کښی: ذ زبرګ جان څرګندونه؛ پيغمبرانو سره څنګه چلن وکړاي شی؛ د جان څرګندونې متن په لړ کښی: او وه کليسا وې؛ د نن ورځې کليساو په حکله يو زياتيګړې صفحې سره د هغوئی اختلافات او د ګردی نړۍ عيسيانو ته دهغوئي لياره، "اووه تصديقونه"؛ "اووه ترمچي"؛ "اووه تندرونه" او دوه پيغمبران؛ ښځه او ښامار؛ " اووه سرونو سره څاروی" له سمندر څخه؛ "لس ښکرو سره څاروی" له زمکې څخه؛ "د قهر اووه کاسې او د بابل له مينځه تلل"؛ (حقيقی) "د سولې 1000 کلونه"؛ نوې جنت، او "نوې بيت المقدس"؛ اخيرنې فصل: عيسوی روش؛ جدول: يو عيسوی روش: په نړۍ کښې، ليکن له نړۍ څخه نه؛ چاپول؛ اي-ميل-فورمه؛

3. (نور موضوعات)

لمونځ، د ژوند ارزښتونو اساسات، د عیسي-تيوريو عصري اصلاح، عیسی، د انسان تغذيه او حيواناتو ساتل، ساينس او په خدای عقيده، عيسی او نننی علاج، نعمتونه، د اقتصاد او ټولنيزو پوښتنو په اړه د عيسويت نظر، د ټولنې او سياست په اړه د عيسويت نظر، دين او فلسفه، د هابيرماس پر خبرو تبصيرې، د محيط او راتلونکي ژوند په اړه د عیسويت نظر، دغه پاڼې او د عیسويت مفکورې په اړه مختلف مکتبونه، عيسوی افکار، زه ولې کليسا او ټولنې ته اړتيا لرم؟ الهيات او کليسا، د مرګ وروسته ژوند او پر موجوده ژوند د هغې پايلې، عيسويت- او د هغې اړیکې د (کارما) او (روح انتقال) سره.

4. د انجيل لومړی برخه (اولډ ټيسټ مينټ) او د هغې د نورو دينونو سره د مذاکراتو همکاري:

د انجيل لومړی برخه، "عيسی عليه السلام او اسلام"؛ د زردشت (پار سيانو مذهب) مذهب او حضرت عيسی عليه السلام؛ "حضرت عيسی عليه السلام او بود مذهب"؛ "حضرت عيسی عليه السلام او هندو مذهب" حضرت عيسی عليه السلام او تاو مذهب، [Konfucianism]"؛ "مسيحيت او شينتو مذهب ترمينځه تعلق – طبعی مذهبو نو سره اړه لرونکي عمومی نظرې

 

ويب سائيټ د "حضرت عيسی عليه السلام طريقی" د يوې مطالعې او پلټنې پروژه ده. ويب سائيټ د "حضرت عيسی عليه السلام طريقی" سوله ناکو مناسباتو او مذهبونو ترمينځه د لاژور تفاهم ته ملا تړ برابروي. " د حضرت عيسی عليه السلام طريقی" له کليساو او نورو سازمانونو څخه آزاد دې او نه خو د پيغمبر او نه د سياسي اغيزو لپاره لاس اچوي. د "حضرت عيسی عليه السلام طريقې" نه خود مبلغينو کار کوي او له غړو څخه د را يولټه هم نه کوي.

د چاپولو حق: تاسو ز مونږ صفحی چاپولی شۍ بيله تبديلۍ – او داې دوستانوته وليږۍ.

اي مېل: ways-of-christ.com  (مهرباني وکړۍ په انګليسی يا الماني کښې).