utf-8

De wegen van Christus

http://www.ways-of-christ.com/nl/

Aanwijzing: Copyright

U mag deze internetpagina's printen en kopieën inhoudelijk ongewijzigd veranderd doorgeven; het copyright blijft bij ons.

Het zijn ca. 136 pagina's al naar gelang de instellingen van de browser of de printer. (.pdf ... kB)

Geproduceerd in deze vorm 1991 - 2022; Via internet voor het eerst gepubliceerd 30.01.2001; dit is de nieuwe nederlandse versie van het 31.10.2002 met latere verbeteringen.

© Auteur: Project  "De wegen van Christus" (Christuswege/ Ways of Christ ™.)

Uitgever: Helmut Ziegler.

De website "De wegen van Christus" is een onderzoeks- en informatieproject. De site is oecumenisch georiënteerd, staat los van kerken, confessies of welke religieuze gemeenschap dan ook – maar is hier ook niet tegen gericht. Het wezen van het geloof blijft behouden zonder dogmatisch-fundamentalistisch te handelen. Er wordt geen zending bedreven en er worden geen leden geworven. Er wordt niet naar winst of politieke invloed gestreefd.

Het werkgebied bestaat uit alle thema's rondom het christendom, zoals ook thema's betreffende de interreligieuze dialoog met andere religionen. Een zwaartepunt wordt gevormd door de dieper gaande beschrijving van de voor een deel verwaarloosde spirituele kanten van het christendom. De andere sociale vragen betreffende bepaalde kanten van het christendom worden echter in de gedifferentieerde visie als net zo belangrijk beschouwd. (Zie de introductie van de hoofdtekst en de methodische aanwijzingen.).

Toonaangevend zijn de websites, in het pdf-bestand is niet met alle kleinere verbeteringen rekening gehouden.

Vertalingen in verschillende talen betekenen niet automatisch een stellingname m.b.t. de situatie in verschillende landen.

Voor zover websites of boeken van andere personen worden genoemd, wil dit niet zeggen, dat "De wegen van Christus" de inhoud ervan ondersteunt.

E-Mail aan "De weg van Christus": zie het formulier aan het einde van de hoofdstuk tekstpaginas. Wilt u me zo mogelijk in het Duits of Engels schrijven.

Een gedrukte uitgave in het Duits kan besteld worden bij: Boehm, "bewusst", Im Dorfe 21F, D-24146 Kiel, Duitsland. Uitgever en eigenaar van het copyright van de gedrukte tekst is O.Boehm. (Verschenen in Juli 2001, = hoofdstuk 1+2, zonder de latere verbeteringen).

naar de homepage  (windows-1252)

Wegen van Jezus Christus, zijn bijdragen tot het menselijke bewustzijn en tot de veranderingen van de mensheid en aarde:  een onafhankelijke Info-site, met nieuwe gezichtspunten vanuit vele ervarings- en onderzoeksgebieden ; met praktische aanwijzingen voor de persoonlijke ontwikkeling