utf-8

De wegen van Christus

http://www.ways-of-christ.com/nl/

Privacyverklaring

Wij stellen het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze website. Hieronder leggen wij uit, of en in hoeverre wij uw persoonsgegevens verwerken.

1. Voor welke doelen en op welke wettelijke basis verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens over u uitsluitend voor de correspondentie met u. Wettelijke basis is daarbij. Art. 6 par. 1 lit. f EU-Algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO).
Dit internetproject is niet commercieel actief en heeft dus geen klantenbestand en geen shop- of betaalpagina's. Wij gebruiken persoonsgegevens ook niet voor reclame, markt- en opinieonderzoek.

2. Welke categorieën persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken uitsluitend die gegevens, die u ons zelf ter beschikking stelt. Dit kan naast naam, e-mailadres en taal afhankelijk van de inhoud van uw e-mails ook informatie over uw religieuze wereldbeschouwing zijn.

3. Uit welke bronnen stammen persoonsgegevens, als wij ze niet van u krijgen?

Wij verwerken uitsluitend die gegevens, die u ons zelf ter beschikking stelt.

4. Welke categorieën ontvangers van gegevens zijn er?

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan derden door.

5. Is het doorgeven aan derde landen beoogd?

Het doorgeven aan derde landen is niet beoogd?

6. Hoe lang worden uw gegevens opgeslagen?

Wij slaan uw persoonsgegevens (e-mails) op, zolang ze voor onze doelen, bijv. het beantwoorden of het werk aan overeenkomstige inhoud noodzakelijk zijn, voor zover u niet eerder om het wissen ervan vraagt.

7. Contactpersoon voor de gegevensbescherming

U bereikt onze contactpersoon voor de gegevensbescherming via ons veilige email-formulier. U kunt ons te allen tijde om informatie, rectificatie of verwijdering van uw correspondentie vragen.

8. Worden er bij internetgebruik toegangsgegevens verzameld?

Onze internetaanbieder (host provider) verzamelt zoals gebruikelijk standaard voor de internetveiligheid en statistische doeleinden op basis van zijn of onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 par. 1 lit. f DSGVO) gegevens over elke toegang tot de server (tracking voor het genereren van logfiles). Tot de toegangsgegevens behoren bestandsnaam van de opgeroepen website, apparaattype, besturingssysteem van de gebruiker, browsertype en -versie, datum en tijd, [overgedragen hoeveelheid gegevens, melding over geslaagd oproepen] geanonimiseerde IP-adres. Logfiles worden om veiligheidsredenen en voor de foutdetectie maximaal 21 dagen opgeslagen en daarna gewist. Een ander gebruik (veiligstelling van bewijsmateriaal) vindt hoogstens in geval van veiligheidsincidenten (bijv. aanvallen op de website) plaats.

9. Gebruikt deze website cookies?

Uw computer krijgt geen "cookies" of overige spyware (spionageprogramma's) van deze websites en wij volgen u niet op het internet. Wij maken geen persoonlijke profielen aan.

Computerveiligheid: 

Deze website gebruikt uitsluitend html en enkele CSS-tekenopmaakgegevens. De site vermijdt bewust elementen zoals Java, Javascript of actieve besturingselementen, die vele in de veiligheidsinstellingen hebben gedeactiveerd. Alleen de zoekpagina heeft Javascript ("active scripting") nodig. 

Omdat wij informatiepagina's hebben en geen koopafhandelings- of betalingspagina's, hebben de tekstpagina's tot nu toe geen encryptie ("https") nodig. Dat zou praktisch alleen de oproepsnelheid verlagen. Https-pagina's zijn vaak ook met sommige oude browsers niet compatibel. Sinds kort bieden wij contactformulieren met https-veiligheid aan. In de toekomst zijn we van plan om nog meer pagina's ook met "https"-veiligheid aan te bieden.

Technische opmerkingen over de vormgeving van websites met betrekking tot toegankelijkheid op het internet (accessibility", English). 

Over startpagina