Wegen van Christus

+

Jesus Christus, spiritualiteit en de aarde:
Wegen van Jezus Christus, zijn bijdragen tot het menselijke bewustzijn en tot de veranderingen van de mensheid en aarde:  een onafhankelijke Info-site, met nieuwe gezichtspunten vanuit vele ervarings- en onderzoeksgebieden ; met praktische aanwijzingen voor de persoonlijke ontwikkeling.

Dit is de nederlandse versie.

.

Hier op het internet is dit omvangrijke werk in zijn geheel vrij toegankelijk en te printen.

Deel 1:  25 hoofdstukken m.b.t. de ontwikkelingen in de evangeliën *.

Deel 2:  12 hoofdstukken m.b.t. de Openbaring van Johannes & Slothoofdstuk "het christelijke" met daarbij afbeeldingen *.

3:  andere thema's, o.a. ethiek, natuurwetenschap, gebed, … .

4: Oude Testament, en bijdrage tot de dialoog met andere religies, o.a. Jezus en Islam, boeddhisme, hindoeďsme, ... o.a. Jezus en Islam, boeddhisme, hindoeďsme, ... .

Ook op oudere pagina’s staan updates.

-

Andere aanbiedingen:.

Samenstelling "Wegen van Christus" voor het downloaden en printen: verbeterde PDF-versie, 727 kB, 136 pagina's;  (hiervoor is het vrij te downloaden programma Acrobat Reader 5/6... nodig).
Word.DOC-versie.

Deze pagina's en de verschillende theologische richtingen van de kerkgeschiedenis.

Religie als "het nieuwe contact" van de mens met God – via Jezus Christus.

Methodische aanwijzingen m.b.t. de praktijk van het mediteren.

Help voor een zelfstandige controle bij het werk met De Wegen van Christus

 Dit is de Homepage  http://www.ways-of-christ.com/nl

Andere talen tot nu toe:  English: http://www.ways-of-christ.net - constant geactualiseerddeutsch - constant geactualiseerd  ,  dansk  ,  svenska  ,  Espańol  ,  Portuguęs  ,  Français  , , verkorte versie:    ,  andere talen

 

*) De hierboven aan te klikken tekst omvat de hoofdstukken: Deel 1: Inleiding m.b.t. de betekenis en het gebruik van deze tekst, met methodische verwijzingen naar meditatie o.a.; "In het begin was het woord" „en het woord werd vlees..."; Jezus van Nazareth: zijn geboorte; met extra-pagina n.a.v. de wedergeboorte in christelijke zin; Gebeuren belangrijke dingen in de jeugdjaren van Jezus?; Een kanttekening n.a.v. de toelichting over "twee Jezus – jongens", n.a.v. de doop in de Jordaan door Johannes de Doper; met extra-pagina: opmerkingen m.b.t. de huidige doop; De stilte in de woestijn; De verzoekingen; De bruiloft in Kana; (christelijke visies t.o.v. seksualiteit, sympathie, inlevingsvermogen en liefde); Het "heilige vuur" (en visies op emoties); Over de bergrede (met gezichtspunten m.b.t. het verstand; De verheerlijking van Christus op de berg Tabor; De vraag naar de "wonderdaden"; De opwekking van Lazarus; „De schapen"; Christus en de voetwassing; en de zalving in Bethanië (belangrijke visies over christelijke spiritualiteit); Het avondmaal, de gevangenneming en de geseling; De doornenkroning en de afscheidstoespraken; Kruisiging en graflegging, met aanwijzingen uit de christelijke mystiek ; De kwestie van het lege graf, van de "hellevaart", de "paradijsvaart", De opstanding; De Hemelvaart, opstijging; De Pinkstergebeurtenis; Een beeld van Jezus. Deel 2: De Openbaring van Johannes; Omgaan met profetieën; m.b.t. de inhoud van de Johannesapocalyps: De zeven kerken – met extra pagina voor de huidige kerken resp. theologische richtingen en m.b.t. oecumene; De zeven zegels; De zeven bazuinen; De „zeven donders" en de twee profeten; De vrouw en de draak; Het dier met zeven koppen uit de zee; Het dier met twee horens uit de aarde; De „laatste zeven plagen" en het einde "van Babylon" en de wederkomst van Christus; Het (werkelijke) „1000 – jarige vrederijk"; De „nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het "nieuwe Jeruzalem"; Slothoofdstuk: Het christelijke; afbeeldingen : een christelijke houding - "In de wereld, maar niet van de wereld", een "derde weg"; aanwijzingen m.b.t. de afbeeldingskwaliteit, een gedrukte versie, en rechten; e-mail-blad. Deel 3: andere thema's: Een gebed voor vrede, leven en aarde; Grondbeginselen van ethische waarden; Aanvulling: een korte terechtwijzing n.a.v. de moderne "alles-over-Jezus-onthullende verhalen"; Natuurwetenschap en geloof in God; Informaties m.b.t.: Jezus Christus en voedingzaken; Jezus Christus en genezing – ook tegenwoordig; M.b.t het christelijke zegenen; Treuren/ zich beklagen als mogelijk onderdeel van het Christen zijn; Een christelijke weg om de gebeurtenissen in het leven te verwerken; Christelijke visies op economie en sociale vragen; Algemene christelijke visies op maatschappij en politiek; Christendom en filosofie: n.a.v. de redevoering van Habermas "Geloof en kennis"; Algemene christelijke gezichtspunten betreffende ecologische kwesties; Ongeboren leven; ... Deel 4: M.b.t. het Oude Testament en de joodse religie; Zarathustra; Jezus Christus en de islam; het boeddhisme; hindoeďsme; natuurreligies; ...

Aanwijzing: Copyright, E-Mail.

Privacyverklaring


Bijbel