Putevi Isusa Hrista

Putevi Isusa Hrista, njegovi doprinosi ljudskoj svijesti i promjenama čovječanstva i zemlje: 
nezavisna informacijska stranica, s novim stajalištima iz mnogih područja duhovne spoznaje i istraživanja; s praktičnim uputama za lični razvoj.

Na ovoj stranici na crnogorskom jeziku nalazili ste do sada neke temeljne upute vezane za jednu molitvu.

+

Na nekim drugim jezicima naći ćete između ostalog i kratke tekstove kao što su „Religija kao ponovno vezivanje za Boga“ i „Isus i Islam“.

Na mnogim drugim jezicima naći ćete osim toga naše opširne komentare Jevanđelja i Jovanove Objave; kao i poglavlje o mnogim drugim temama.

 

Iscrpnije tekstove možete da pročitate na pr. u hrvatskoj verziji.  Ili na drugim jezicima:  English  ,  Deutsch  ; Српски  ; Slovenski jezik  , Český  ,  Limba Româna  ,  Polski  ,  ...

 -

http://www.ways-of-christ.com/mtn/

Molitva za mir, život i zemlju

Sastavljena je tako da se u prvom dijelu bez puno objašnjenja daje stav potreban za djelotvornu molitvu. Može se mijenjati prema vlastitim osjećanjima. Umjesto trećeg dijela Bogu se mogu predati i druge stvari. Preporučujemo da molite polako i sa sposobnošću predočavanja.

 Bože, moj izvore, moja pomoći i moja nado!
Sjedinjen s Isusom Hristom zahvaljujem ti za sve što dolazi od tebe.
Oprosti mi na onome šta me udaljilo od tebe.
Dozvoli mi da u ovoj tišini postanem kreativan kroz Tvoj duh.

 Vodi me tako da drugima ne naškodim na njihovom putu do tebe.
Vodi me da drugima pomognem u Tvom duhu.
štiti me na mom putu*.

 Inspiriši ljude da odluke o životu i smrti predaju u Tvoje ruke **.
Pomozi onima koji rade za Tvoje stvaranje***.
Odvedi ovaj svijet do prolaza prema Tvom nagovještenom novom vremenu.****

 *) Ovdje se mogu uključiti i drugi.
**) ovdje se mogu uklju
čiti i pojedinosti ili se nakon toga može obraditi u meditacijskom posmatranju, kao npr. ‘prekinuti rast nasilja i reakcije na nasilje’, ‘nasilju oduzeti temelj rješavanjem problema’, poduzimati samo takve bezbjednosne mjere koje miroljubivim građanima ne narušavaju njihova ljudska prava’, ‘voditi miroljubiv dijalog između dobronamjernih pripadnika različitih religija’, … . Matej 5:9; 26:52. „Churches’ declarations", engleski.

***) Izmučena priroda vapi za pomoć. Već je krajnje vrijeme da Boga odn. Hrista molimo za zaštitu od probuđenih prirodnih sila. To međutim nije zamjena za potrebnu promjenu ljudskog ponašanja prema stvaranju.

****)Luka 11:2; 21:31. Otkrivenje 11:16; … vidi i Oče naš, Matej 6, 7-15. Bog dijeli ljubav koja mu je dana.

Sveta pisma različitih religija u početku su naglašavala borbu čovjeka s njegovim vlastitim zlim stranama – kako Biblija tako i Kur’an, Zend Avesta ili Bhagavadgita, … a ne vanjske ratove. Ovo se kasnije u mnogo čemu previdjelo ili krivo interpretiralo. Danas postoje nastojanja da se tim stvoreno etičko zajedništvo religija suprostavi propadanju vrijednosti naše egoistične civilizacije. Pri tom religije zadržavaju svoje razlike.
Molitva i život i rad u istom duhu idu zajedno, oboje se međusobno podupire.

 

Gornji tekst, kog možete pozvati, sadrži sljedeća poglavlja: Dio 1: Uvod u smisao i upotrebu ovog teksta s metodičkim uputama za meditaciju i dr.; "U početku bijaše riječ" "i riječ tijelom postade…"; Isus Nazarećanin: njegovo rođenje; dodatnu stranicu o ponovnom rođenju u hrišćanskom smislu; Nalazi li se nešto značajno u Isusovim mladenačkim godinama?; Sporedna napomena za raspravu o "dva dječaka Isusa"; O krštenju na rijeci Jordan preko Jovana Krstitelja; s dodatnom stranicom: Napomene o savremenom krštenju; Tišina u pustinji; Kušnje; Svadba u Kani; (Hrišćanska stajališta o seksualnosti, simpatiji, uživljavanju i ljubavi); "Sveta marljivost" (i stajališta o emocijama); O besjedi na gori (sa stajalištima o razumijevanju); Preobraženje Hristovo na gori Tabor; Pitanje "čuda"; Lazarevo probuđenje; “Ovce”; Hrist i pranje nogu; i pomazanje u Betaniji (važna stajališta hrišćanske duhovnosti); Posljednja večera, hapšenje i bičevanje; Krunjenje krunom od trnja i pozdravni govori; Razapinjanje i polaganje u grob s uputama iz hrišćanske mistike; Pitanje praznoga groba, "odlaska u pakao ili raj"; Vaskrsenje; Uznesenje; Duhovi; Isusov portret Dio 2: Otkrivenje po Jovanu; O pristupu proročanstvima; O sadržajima apokalipse po Jovanu: Sedam crkvi – s dodatnom stranicom o današnjim crkvama odnosno teološkim pravcima i o ekumeni; Sedam pečata; Sedam truba; "Sedam gromova" i dva proroka; Žena i zmaj; Sedmoglava zvijer iz mora; Zvijer iz zemlje; "Posljednjih sedam zala", propast "Vavilona", i povratak Isusa; (Istinsko) "1000 – godišnje kraljevstvo mira"; "Novo nebo", nova zemlja i "novi Jeruzalem"; Završno poglavlje: Hrišćanske osobine; Tablica: Hrišćanski stav – "Na svijetu" ali "ne od svijeta"*, jedan "treći put"; ukazivanje na kvalitet opisa, štampano izdanje, i prava; e-mail formular. 3: ostale teme:  Molitva za mir, život i zemlju; osnove etičkih vrijednosti; Kratki ispravak savremenih "priča koje otkrivaju sve o Isusu"; Isus i pitanja ishrane; prirodna nauka i vjera u Boga; Isus i ozdravljenje - i danas; Blagosiljanje; hrišćanska gledišta prema privredi i društvenim pitanjima; hrišćanska gledišta prema društvu i politici; filozofija i hrišćanstvo - komentar Habermanovog govora "Vjera i znanje"; Ekologija i stvaranje; nerođeni život; ove stranice i pravci hrišćanske teologije; hrišćanska meditacija; inspiracija i crkve; pitanje života poslije smrti i njegovo značenje za ovaj život; hrišćanstvo i njegov odnos prema učenjima o "sudbini" i "reinkarnaciji";... 4. Stari Zavjet i doprinosi dijalogu sa drugim religijama: Stari Zavjet, jevrejska religija i Isus; Isus i Islam; budizam; Zarathustrina religija (parsizam), hinduizam, taoizam i konfucijanizam, šintoizam i prirodne religije; religija kao "ponovno spajanje" čovjeka sa Bogom.

Napomena: vlasnička prava: Ove stranice na Internetu smijete štampati i dijeliti kopije nepromijenjenog sadržaja.

E-mail: ways-of-christ.com (Ako je moguće molimo pišite na engleskom ili njemačkom jeziku)

Privacy


Web-stranica "Putevi Isusa Hrista" je istraživački i informativni projekt. Ekumenskog je usmjerenja, neovisan o crkvi, religiji i drugim religijskim društvima. Ne obavlja se poslanstvo i ne traže novi članovi. Svrha joj nije zarada i politički uticaj.
Ova web-stranica potiče na miroljubive odnose i dublje razumijevanje među religijama.