It-Toroq ta’ Ġesů Kristu

http://www.ways-of-christ.com/mt/

Marka:  Drittijiet ta’ l-Awtur (copyright, Imprint)

Huwa permess li tistampa l-kopja Tiegħek minn dan is-sit elettroniku, u li tagħti kopji lil persuni oħra interessati mingħajr ma jsir tibdil fil-kontenut.

Magħmul 1991-2024; l-ewwel pubblikazzjoni fuq l-Internet saret fil- 2001-01-31; din hija verżjoni bil-Malti tad-19 ta' Settembru 2010 b'reviżjonijiet ullterjuri.

Awtur: Proġett Toroq ta’ Kristu (Christuswege / Ways of Christ ™).

Il-pubblikatur ta’ din il-verżjoni fuq l-Internet huwa Helmut Ziegler.

Is-Sit "Ways of Christ" huwa proġett ibbażat fuq l-istudju u r-riċerka. Is-sit elettroniku "Ways of Christ" iżomm veduta ekumenika, u jappoġġa relazzjonijiet paċifiċi u fehma iktar profonda tar-reliġjonijiet. "Ways of Christ" hija indipendenti minn Knejjes u organizzazzjonijiet oħra – iżda xejn ma hu dirett lejn ebda knisja. Is-sustanza tal-fidi hija miżmuma, mingħajr ma jiġi addottat approċ dogmatiku jew fundamentalistiku. Ways of Christ la tagħmel xogħol missjunarju la tikkanvassja ghal membri, u lanqas ma tipprova tiġġenera profit jew influwenza politika.

L-isfera tax-xogħol huma kolla suġġetti tal-Kristjaneżmu, u d-djalogu interreliġjuż ma’ Reliġjonijiet oħra. Il-punt prinċipali huwa d-deskrizzjoni profonda tal-partijiet spiritwali tal-Kristjaneżmu li ta’ spiss jintesew. Pero`, il-partijiet l-oħra tal-Kristjaneżmu – li jittrattaw affarijiet soċjali – huma mħarsa bħala importanti b’mod indaqs, f’din l-espożizzjoni differenti. (Ara l-"Introduzzjoni…" tat-test prinċipali wkoll).

It-traduzzjonijiet f’ilsna oħra li m’humiex l-Ingliż u l-Ġermaniż ma jkunux dejjem ivverifikati.
Traduzzjoni ma tfissirx kumment fuq is-sitwazzjoni f’ċertu pajjiżi.

Sa fejn huma msemmija siti elettroniċi jew kotba ta’ ħaddieħor, "Ways of Christ" ma tappoġġax awtomatikament il-kontenut kollu tagħhom.

E-Mail lil Ways of Christ: *)  Jekk jogħġbok iktar bl-Ingliż jew bil-Ġermaniż, jekk inhu possibbli.

Il-verżjoni stampata tat-test ewlieni teżisti biss bil- Ġermaniż – ara r-referenza Ġermaniża. Il-copyright ta’ dak il-ktejjeb stampat tappartjeni lill-pubblikatur tiegħu, O.Boehm.

Lejn il-Homepage