Христови Патишта

+

Исус Христос, духовност и Земја:
Патишта на Исус Христос, неговите придоноси за човечката свест и измените на човештвото и земјата:  самостојна информативна страна, со нови гледишта од многу области на духовните сознанија и истражувања; со практични упатства за личен развој.

Македонски.
Ве молиме внесете нов јазик

.

Овој опширен список е достапен на интернет во потполност и може да се печати

Дел 1: 25 заглавја за чекорите во Евангелието

Дел 2:  12 заглавја за Јовановото Откровение и заклучно заглавие "Христијански особини" и табела поврзано со тоа

Дел 3: помеѓу останатото етика на природната наука, излекувања, молитви ...

Дел 4: Стариот завет Исус и Ислам, Заратустра, будизам, хиндуизам, ...

И на постарите страници се наоѓаат актуелности.

-

PDF пдф. верзија за испишување 1360 кБ, ца. 126 страници; 
Word.doc;

христијанска медитација

Овие страни и различни теолошки насоки во историјата на црквата.

Религијата како "повратна врска" на човекот со Богот - на патиштата со Исус Христос.

Помош за самопроверување кога се работи со главниот текст на Христови Патишта.

 

http://www.ways-of-christ.com/mk

Останати јазици:  EnglishDeutsch ; Hrvatski Slovenski jаzik , Polski  , ČeskýSlovenskýLimba Româna , Magyarul ,Español  ,  Português , Français , Italiano , DanskSvenska , Nederlands , Чешки  ...

Кратки верзии на други јазици:  Crnogorski ,  Bošnjački , ...

   

Македонскиот текст, до кој можете да дојдете, ги содржи следниви заглавја: Дел 1: Вовед во смислата употребата на овој текст со методички упатства за медитација и др.; "На почетокот беше словото" "и словото стана тело..."; Исус од Назарет: неговото раѓање; со додатна страна за повторно раѓање во христијанска смисла; Се наоѓа ли нешто важно во младите години на Исус?; Споредбено напомнување со дискусија за "двете момчиња Исус"; За крштевањето на реката Јордан од страна на Јован Крстител; со додатна страна: Напомена за современото крштевање; Тишина во пуштиња; Искушенија; Свадбата во Кана;(Христијански гледишта за сексуалноста, симпатиите, уживање во љубовта); "Света ревност" (и гледишта за емоциите); За зборовите на гората (со гледишта за разбирање); Христовото Преобразение на гората Тавор; Прашања за "Чудата"; Лазаревото воскресение; "Oвци"; Христос и миењето на нозете; и помазувањето во Витанија (важни гледишта кај христијанската духовност); Тајната вечера, приведувањето и бичувањето; Крунисувањето со трновиот венец и поздравните говори; Распнувањето и положувањето во гробот со упатства од христијанската мистика; Прашањето за празниот гроб, "заминување во пеколот или во рајот"; Воскресение; Вознесение; Духови; Исусовиот портрет. Дел 2: Откровението на свети Јован богослов; За пристапот кон пророштвата; За соодржината на апокалипсата според Јован: Седум цркви - со дополнителна страна за денешните цркви односно теолошките насоки и за екуменството; Седумте печати; Седумте труби; "Седумте громови" и двата пророка; Жената и Змејот; Седмоглавата ѕвер од морето; ѕверот со два рога од земјата; "Последните седум зла" и пропаѓањето на "Вавилон" ...Христовото враќање; (Вистинско) "1000 - годишно царство на мирот"; "Ново небо", нова земја и "новиот Ерусалим"; Завршно заглавије: Христијански особини; Табела: Христијански став - "Во светот" но "Не од светот"*, еден "трет пат"; напомена за квалитетот на описот, печатеното издание, и правата; електронски образец. Дел 3: Молитва за мир, живот и земја; Основи на етичките вредности; Кратко поправање на современите "говорења што откриваат се за Исус; Природните науки и верата во Бога; Исус и прашањето за исхрана; Исус Христос и исцелувањата - денес; За Христијанското Благословување; Јадосувањето како можен составен дел во Христијанската пракса; Христијанскиот пат преку обработка на животните случувања; Христијански гледишта за економијата и социјалните прашања; Христијански гледишта за општеството и политиката; Филозофијата и Христијанството - Коментар за Хабермасовиот говор за "Верата и знаењето"; Општи христијански гледишта за еколошките прашања; Нероден живот; ... Дел 4: За Стариот завет и Еврејската религија; Заратустра; Исус и Ислам; Исус и будизам; хиндуизам; општи гледишта за природните религии; ...

Сопственички права, впечатоци co е-мејлот

Приватност