ქრისტეს გზა   windows 98, ME, 2000, XP     .PDF

ქრისტეს გზა

http://www.ways-of-christ.com/ka

მინიშნებები: კოპირაითი, იმპრესუმი

უფელბა გაქვთ, ინტერნეტის ეს გვერდი ამობეჭდოთ და შინაარსის შეუცვლელად გაამრალოთ ასლები:

ამ ფორმით შემუშავებულია 1991-2023 წლებში; ინტერნეტში პირველად გამოქვეყნებულია 30.01.2001წ. ეს არის ახალი ქართული ვერსია მოგვიანებით შეტანილი ჩასწორებებით, რომლებიც დამუშავებულია ... წ. ავტორები: პროექტი -"ქრისტეს გზები". (Christuswege/ Ways of Christ ™).

ინტერნეტის ამ ვერსიის გამომქვეყნებელია ჰელმუტ ციგლერი.

ვებ გვერდი „ქრისტეს გზები" წარმოადგენს კვლევით და საინფორმაციო პროექტს. მას აქვს ეკუმენური ორიენტაცია, დამოუკიდებელია ეკლესიებისგან, რელიგიებისგან და სხვა რელიგიური დაჯგუფებებისგან, მაგრამ ამასთანავე არაა მიმართული არც ერთი მათგანის წინააღმდეგ. რწმენის დედააზრი შენარჩუნებულია დოგმატებისა და ფუნდამენტალისტურობის გარეშე. ჩვენ არ ვიღწვით მისიონერობისა და ხალხის მოზიდვისათვის. ასევე მიზნად არ ვისახავთ სარგებლობის მიღებას და პოლიტიკური გავლენის მიღწევას.

სამუშაო სფერო მოიცავს ქრისტიანობისთან დაკავშირებულ ყველა თემას, მათ შორის როგორიც არის ინტერრელიგიური დიალოგი სხვა რელიგიებთან. ყველაზე მნიშვნელოვან თემას წარმოადგენს ნაწილობრივ მივიწყებული ქრისტიანობის სულიერი მხარის სიღრმისეული აღწერა. დიფერენცირებულად დამუშავებულ მიმოხილვაში კი ქრისტიანობასთან დაკავშირებული სხვა სოციალური კითხვებიც სწორად ასევე მნიშვნელოვნადაა მიჩნეული. ( იხ. მთავარი ტექსტის შესავალი.)

სხვა ენებზე თარგმნილი ტექსტები ყოველთვის ზუსტად არაა შემოწმებული. ეს ტექსტები ავტომატურად არ უნდა მივიჩნიოთ გარკვეულ ქვეყნებში არსებულ სიტუაციაზე აზრის გადმოცემის ნიმუშად.

მნიშვნელოვანია ვებ გვერდები. პატარა სახის შესწორებები გათვალისწინებული არაა პდფ-ის ან დოკ-ის ფორმატის დოკუმენტებში.

როდესაც ნახსენებია ვებ გვერდები, ან სხვისი წიგნები, მაშინ "ქრისტეს გზები" ავტომატურად არ ემთხვევა მათ.

"ქრისტეს გზების" ავტორების იმეილის მისამართი იხილეთ ფორმულარული ტექსტის ბოლოს. გთხოვთ მოგვწეროთ შეძლებისდაგვარად ინგლისურ, ან გერმანულ ენაზე.

დაბეჭდილი ვერსია არსებობს გერმანულ ენაზე მისამართზე: Boehm, «Bewusst», «Im Dorfe 21F, D-24146 Kiel. ღირებულება შეადგენს 3,50 ევროს. ბეჭდური შრიფტის კოპირაითის გამომცემელი და მფლობელია ო. ბიომი. გამოქვეყნებულია 2001 წლის ივლისში.

დაბრუნდით საწყის გვერდზე. net